6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma
      Nar. novine, 22/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere
      Nar. novine, 23/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 13/15

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2015. godinu
      Nar. novine, 15/15.

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015. godinu
      Nar. novine, 16/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor ugostiteljstva
      Nar. novine, 16/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Potočnjakova 4, OIB: 67546770608, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 13/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ING INSPEKT d.o.o. iz Koprivnice, Taraščice 13, OIB: 21532616485, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 13/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke, Kvaternikova 22, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 17/15.

    Dopunsko rješenje Rješenju o ovlašćivanju društva ALFA ATESTA d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583, za obavljanje poslova zaštite na radu (Nar. novine, br. 7/15)
      Nar. novine, 18/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva KONTROL BIRO d.o.o. iz Zagreba, Savski gaj IV. put 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 18/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREBINSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva 29, OIB: 82752153530, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 18/15.

    Rješenje o ovlašćivanju Marinka Jankovića, vlasnik obrta INGINSPEKT-ZAGREB iz Zagreba, Lastovska 18/II, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 20/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva VIDAK JELIĆ j.d.o.o. iz Zagreba, D. Golika 32, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 20/15.

    Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
      Nar. novine, 22/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ERGONOMIKA d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 217, OIB: 46641166732, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 23/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNIČKO SIGURNOSNI SERVIS d.o.o. iz Ivanić-Grada, Proljetna 15, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 23/15.

    Rješenje o ovlašćivanju ZAVODA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, OIB: 05494093403, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 23/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZANOS d.o.o. iz Zagreba, Slavenskog 33, OIB: 46301888948, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 23/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL ZAŠTITA j.d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 46765026727, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 23/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva E.S.K. d.o.o. iz Zagreba, Pakoštanska 5/II, OIB: 06135698286, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 23/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
      Nar. novine, 15/15.

    Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti
      Nar. novine, 23/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog športsko-rekreativnog i turističkog centra Platak u k.o. Cernik - Čavle i k.o. Podhum
      Nar. novine, 17/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka
      Nar. novine, 23/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
      Nar. novine, 17/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima
      Nar. novine, 15/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja
      Nar. novine, 19/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena
      Nar. novine, 23/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Šoltansko maslinovo ulje"
      Nar. novine, 17/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća
      Nar. novine, 13/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije
      Nar. novine, 15/15.

    Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
      Nar. novine, 16/15.

    Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
      Nar. novine, 19/15.

    Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
      Nar. novine, 22/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
      Nar. novine, 13/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 15/15.

    Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2015. godini
      Nar. novine, 15/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 19/15.

    Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2015. godini
      Nar. novine, 19/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
      Nar. novine, 16/15.

    Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
      Nar. novine, 18/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
      Nar. novine, 20/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
      Nar. novine, 19/15.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
      Nar. novine, 23/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
      Nar. novine, 18/15.

    Pravilnik o tlačnoj opremi
      Nar. novine, 20/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
      Nar. novine, 18/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju memorijskih kartica
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
      Nar. novine, 19/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz
      Nar. novine, 18/15.

    Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
      Nar. novine, 18/15.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 138 - 174 MHz
      Nar. novine, 18/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
      Nar. novine, 18/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena I. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
      Nar. novine, 22/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
      Nar. novine, 17/15.

    Standardni operativni postupak o opsegu i načinu provedbe jodne profilakse u slučaju izvanrednog događaja u Nuklearnoj elektrani Krško
      Nar. novine, 18/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini
      Nar. novine, 15/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 16/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
      Nar. novine, 16/15.

    Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
      Nar. novine, 19/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 19/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
      Nar. novine, 16/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kapitalu faktoring društva
      Nar. novine, 12/15.

    Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva
      Nar. novine, 12/15.

    Pravilnik o sadržaju ugovora o faktoringu
      Nar. novine, 16/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti faktoring-društva
      Nar. novine, 16/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o Registru objekata leasinga
      Nar. novine, 16/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu
      Nar. novine, 13/15.

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2014. godinu
      Nar. novine, 13/15.

    Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2015. godinu
      Nar. novine, 16/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
      Nar. novine, 18/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društva
      Nar. novine, 16/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga
      Nar. novine, 16/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 23/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet
      Nar. novine, 23/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2015.
      Nar. novine, 22/15.

    Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine
      Nar. novine, 21/15.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2015.
      Nar. novine, 23/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 22/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi
      Nar. novine, 13/15.

    Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi
      Nar. novine, 13/15.

    Pravilnik o sadržaju isprave o pregledu osobe za koju se predlaže prisilni smještaj
      Nar. novine, 13/15.

    Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba
      Nar. novine, 13/15.

    Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi
      Nar. novine, 13/15.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije«, Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb
      Nar. novine, 13/15.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini
      Nar. novine, 15/15.

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava
      Nar. novine, 16/15.

    Pravilnik o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama
      Nar. novine, 16/15.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 16/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 17/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 17/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 17/15.

    Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 17/15.

    Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 17/15.

    Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 17/15.

    Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 17/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
      Nar. novine, 17/15.

    Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravlja
      Nar. novine, 18/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli nazva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku pulmologiju« Odjelu za pulmologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 22/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 23/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
      Nar. novine, 22/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini
      Nar. novine, 15/15.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini
      Nar. novine, 15/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini
      Nar. novine, 15/15.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini
      Nar. novine, 15/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom
      Nar. novine, 23/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015.
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara
      Nar. novine, 22/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu
      Nar. novine, 22/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu
      Nar. novine, 15/15.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Milna
      Nar. novine, 16/15.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Ilok)
      Nar. novine, 20/15.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Hrvatska Dubica
      Nar. novine, 22/15.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu
      Nar. novine, 18/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini
      Nar. novine, 12/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu
      Nar. novine, 15/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
      Nar. novine, 19/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovnih aktivnosti"
      Nar. novine, 14/15.

    Odluka o usvajanju "Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 17/15.

    Odluka o usvajanju Kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 17/15.

    Odluka o usvajanju "Programa sufinanciranja troškova sudjelovanja na sajmovima CeBIT HANNOVER 2015 i INTEROP LAS VEGAS 2015" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 17/15.

    Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
      Nar. novine, 17/15.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi
      Nar. novine, 18/15.

    Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020
      Nar. novine, 22/15.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave
      Nar. novine, 22/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci
      Nar. novine, 14/15.

    Obvezatne upute broj LS I i LN I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 14/15.

    Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru i prijevremenih izbora za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci
      Nar. novine, 14/15.

    Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izvorima koji će se održati 8. ožujka 2015.
      Nar. novine, 14/15.

    Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini
      Nar. novine, 15/15.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za ratne veterane
      Nar. novine, 18/15.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo
      Nar. novine, 18/15.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu
      Nar. novine, 18/15.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku i međunarodne odnose
      Nar. novine, 18/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 19/15.

    Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 20/15.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini
      Nar. novine, 20/15.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2015. godinu
      Nar. novine, 20/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
      Nar. novine, 17/15.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
      Nar. novine, 17/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
      Nar. novine, 17/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ugovornoj pričuvi
      Nar. novine, 18/15.

    Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju
      Nar. novine, 20/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
      Nar. novine, 23/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista
      Nar. novine, 20/15.

    Ispravak Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca
      Nar. novine, 20/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu
      Nar. novine, 20/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita
      Nar. novine, 22/15.