6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 23/14.

    Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
      Nar. novine, 23/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
      Nar. novine, 25/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/14.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/14.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost znanosti i visokog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/14.

    Rješenje o reprezentativnosti Nezavisnog sindikata bibliotečnih djelatnika Hrvatske i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi
      Nar. novine, 24/14.

    Rješenje o reprezentativnosti Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske
      Nar. novine, 24/14.

    Kolektivni ugovor i izmjeni dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske - Aneks br. 2
      Nar. novine, 25/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
      Nar. novine, 25/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina
      Nar. novine, 14/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Požege za katastarske općine Drškovci i Komušina
      Nar. novine, 29/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 24/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone
      Nar. novine, 19/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o održivoj uporabi pesticida
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o vinu
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o stočarstvu
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o duhanu
      Nar. novine, 14/14.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi
      Nar. novine, 16/14.

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
      Nar. novine, 16/14.

    Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 18/14.

    Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
      Nar. novine, 18/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
      Nar. novine, 29/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o hrani
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
      Nar. novine, 29/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu
      Nar. novine, 14/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 20/14.

    Pravilnik o malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 29/14.

    Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini
      Nar. novine, 29/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o energiji
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o tržištu toplinske energije
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina
      Nar. novine, 14/14.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene i obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče
      Nar. novine, 16/14.

    Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 19/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
      Nar. novine, 20/14.

    Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 20/14.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
      Nar. novine, 22/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
      Nar. novine, 28/14.

    Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
      Nar. novine, 29/14.

    Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
      Nar. novine, 29/14.

    Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
      Nar. novine, 29/14.

    Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
      Nar. novine, 29/14.

    Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
      Nar. novine, 29/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 16/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 26/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba
      Nar. novine, 22/14.

    Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini
      Nar. novine, 25/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 13/14.

    Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa
      Nar. novine, 20/14.

    Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola
      Nar. novine, 20/14.

    Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena
      Nar. novine, 20/14.

    Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole
      Nar. novine, 20/14.

    Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta
      Nar. novine, 22/14.

    Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama
      Nar. novine, 24/14.

    Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa
      Nar. novine, 25/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
      Nar. novine, 26/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o vodama
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
      Nar. novine, 16/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
      Nar. novine, 16/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
      Nar. novine, 15/14.

    Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
      Nar. novine, 18/14.

    Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica
      Nar. novine, 22/14.

    Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
      Nar. novine, 22/14.

    Pravilnik o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 23/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku obavljanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
      Nar. novine, 29/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
      Nar. novine, 29/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza
      Nar. novine, 29/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini
      Nar. novine, 23/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
      Nar. novine, 20/14.

    Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije
      Nar. novine, 20/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 28/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava
      Nar. novine, 20/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
      Nar. novine, 20/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
      Nar. novine, 20/14.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
      Nar. novine, 23/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda
      Nar. novine, 20/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog podloga za 2013. godinu
      Nar. novine, 16/14.

    Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 19/14.

    Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 19/14.

    Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
      Nar. novine, 22/14.

    Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 22/14.

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2013. godinu
      Nar. novine, 23/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o udjelima AIF-ova
      Nar. novine, 16/14.

    Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 26/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a
      Nar. novine, 16/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
      Nar. novine, 14/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite
      Nar. novine, 15/14.

    Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata
      Nar. novine, 22/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Održivog razvoja Hrvatske
      Nar. novine, 22/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 21/14.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2014.
      Nar. novine, 26/14.

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2014.
      Nar. novine, 27/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku utvrđivanja najviše razine cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
      Nar. novine, 19/14.

    Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 25/14.

    Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 28/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika za ovjeravanje
      Nar. novine, 16/14.

    Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 18/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje
      Nar. novine, 18/14.

    Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 21/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za epidemiologiju" Službi za epidemiologiju s javnozdravstvenim laboratorijem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb
      Nar. novine, 24/14.

    Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 24/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj
      Nar. novine, 22/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade
      Nar. novine, 22/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava
      Nar. novine, 13/14.

    Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
      Nar. novine, 16/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika
      Nar. novine, 19/14.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 25/14.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 25/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima
      Nar. novine, 26/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
      Nar. novine, 14/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
      Nar. novine, 20/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Sveti Ivan Zelina
      Nar. novine, 25/14.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
      Nar. novine, 20/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
      Nar. novine, 17/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti
      Nar. novine, 19/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
      Nar. novine, 14/14.

    Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini
      Nar. novine, 27/14.

    Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
      Nar. novine, 27/14.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013.
      Nar. novine, 13/14.

    Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji
      Nar. novine, 25/14.

    Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio
      Nar. novine, 25/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
      Nar. novine, 28/14.

JAVNE FINANCIJE
Robne zalihe
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama
      Nar. novine, 14/14.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
      Nar. novine, 154/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. godinu
      Nar. novine, 16/14.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2014. godinu
      Nar. novine, 18/14.

    Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije preporuke Vijeća europske unije - Garancija za mlade
      Nar. novine, 20/14.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini te za općinsko vijeće i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje
      Nar. novine, 23/14.

    Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 23/14.

    Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini, te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje
      Nar. novine, 23/14.

    Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 23. ožujka 2014.
      Nar. novine, 23/14.

    Uredba o računanju vremena u 2014. godini
      Nar. novine, 24/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
      Nar. novine, 14/14.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 16/14.

    Zakon o Inspektoratu rada
      Nar. novine, 19/14.

    Zakon o turističkoj inspekciji
      Nar. novine, 19/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
      Nar. novine, 20/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
      Nar. novine, 22/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 24/14.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
      Nar. novine, 25/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
      Nar. novine, 16/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
      Nar. novine, 13/14.

    Poslovnik Povjerenika za informiranje
      Nar. novine, 25/14.

    Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"
      Nar. novine, 26/14.

    Pravilnik o načinu osiguranja vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu
      Nar. novine, 28/14.

    Pravilnik o istraživanju i izvješćivanju o nesrećama i ostalim događajima ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova
      Nar. novine, 28/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. - 2014.
      Nar. novine, 28/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca
      Nar. novine, 28/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 29/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija
      Nar. novine, 28/14.