6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 26/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o odgovarajućem smještaju
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi
      Nar. novine, 28/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/19.

    Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 27. ožujka 2018. godine
      Nar. novine, 28/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018.
      Nar. novine, 25/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
      Nar. novine, 27/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Čorkova Uvala
      Nar. novine, 26/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA – Industrije nafte d.d.
      Nar. novine, 21/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice
      Nar. novine, 27/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva
      Nar. novine, 28/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 21/19.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 21/19.

    Pravilnik o agrotehničkim mjerama
      Nar. novine, 22/19.

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 22/19.

    Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 23/19.

    Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 26/19.

    Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja
      Nar. novine, 26/19.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
      Nar. novine, 26/19.

    Statut Hrvatske poljoprivredne komore
      Nar. novine, 29/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Goranski medun« zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 31/19.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva “Novigradska dagnja” zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 31/19.

    Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani
      Nar. novine, 31/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika
      Nar. novine, 26/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini
      Nar. novine, 22/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture
      Nar. novine, 22/19.

    Pravilnik o odštetnom cjeniku
      Nar. novine, 31/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 25/19.

    Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
      Nar. novine, 25/19.

    Izmjena Mrežnih pravila transportnog sustava
      Nar. novine, 31/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
      Nar. novine, 28/19.

    Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske
      Nar. novine, 28/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe
      Nar. novine, 28/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 25/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu
      Nar. novine, 25/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine
      Nar. novine, 24/19.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, radiooprema
      Nar. novine, 28/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 25/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
      Nar. novine, 27/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu
      Nar. novine, 28/19.

    Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća
      Nar. novine, 31/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
      Nar. novine, 25/19.

    Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste
      Nar. novine, 27/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
      Nar. novine, 22/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
      Nar. novine, 31/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
      Nar. novine, 21/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 22/19.

    Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
      Nar. novine, 22/19.

    Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624
      Nar. novine, 27/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o udjelima AIF-ova
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
      Nar. novine, 28/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu
      Nar. novine, 26/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 22/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije
      Nar. novine, 23/19.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu
      Nar. novine, 27/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 29/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja
      Nar. novine, 22/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače
      Nar. novine, 23/19.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ
      Nar. novine, 25/19.

    Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2019. godinu
      Nar. novine, 27/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
      Nar. novine, 29/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2019.
      Nar. novine, 26/19.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019.
      Nar. novine, 27/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara
      Nar. novine, 31/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 22/19.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 24/19.

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.
      Nar. novine, 27/19.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019.
      Nar. novine, 27/19.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019.
      Nar. novine, 27/19.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.
      Nar. novine, 27/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 26/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 26/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja
      Nar. novine, 31/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli braniteljskih zahvalnica
      Nar. novine, 27/19.

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019.
      Nar. novine, 27/19.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.
      Nar. novine, 27/19.

    Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2019. godinu
      Nar. novine, 28/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 21/19.

    Odluka o dopuni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 24/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 27/19.

    Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 27/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre
      Nar. novine, 31/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Pušća
      Nar. novine, 22/19.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu, Čakovec
      Nar. novine, 28/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 23/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
      Nar. novine, 21/19.

    Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
      Nar. novine, 21/19.

    Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 24/19.

    Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
      Nar. novine, 24/19.

    Pravilnik o najmu stambenih jedinica
      Nar. novine, 25/19.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
      Nar. novine, 27/19.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Državnom uredu za reviziju
      Nar. novine, 25/19.

    Odluka o objavi okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
      Nar. novine, 31/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
      Nar. novine, 28/19.

    Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 30/19

    Obvezatne upute broj EP III, Postupak kandidiranja
      Nar. novine, 30/19.

    Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 30/19.

    Obvezatne upute broj EP V, O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
      Nar. novine, 30/19.

    Obvezatne upute broj EP I, Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 30/19.

    Obvezatne upute broj EP II, Obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora
      Nar. novine, 30/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 24/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 24/19.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 24/19.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
      Nar. novine, 24/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 26/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove
      Nar. novine, 27/19.

    Uredba o snimanju iz zraka
      Nar. novine, 28/19.

    Uredba o snimanju iz zraka
      Nar. novine, 28/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Goričan
      Nar. novine, 28/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Mursko Središće
      Nar. novine, 28/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Trnovec
      Nar. novine, 28/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu, Bukovje
      Nar. novine, 28/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Banfi
      Nar. novine, 28/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Sveti Martin na Muri
      Nar. novine, 28/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Preseka
      Nar. novine, 28/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
      Nar. novine, 31/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja
      Nar. novine, 22/19.

    Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja
      Nar. novine, 23/19.

    Pravila o sadržaju psihološkoga testiranja
      Nar. novine, 25/19.

    Ispravak Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća
      Nar. novine, 25/19.

    Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 26/19.

    Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja
      Nar. novine, 27/19.

    Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
      Nar. novine, 31/19.