6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
      Nar. novine, 105/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ostala prava i obveze iz radnog odnosa - Inspektorat rada
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
      Nar. novine, 102/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 99/20.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 103/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 104/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini
      Nar. novine, 101/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 98/20.

    Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 104/20.

    Izmjene Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
      Nar. novine, 104/20.

    Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica
      Nar. novine, 106/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
      Nar. novine, 102/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Varaždinske županije
      Nar. novine, 104/20.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
      Nar. novine, 105/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
      Nar. novine, 100/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču
      Nar. novine, 102/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače
      Nar. novine, 102/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 102/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
      Nar. novine, 103/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama
      Nar. novine, 104/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluku o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019.«
      Nar. novine, 101/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
      Nar. novine, 101/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 102/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 103/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja
      Nar. novine, 106/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom
      Nar. novine, 106/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 98/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 105/20.

    Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
      Nar. novine, 106/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2020.
      Nar. novine, 101/20.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2020.
      Nar. novine, 103/20.

    Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – treće izmjene i dopune
      Nar. novine, 104/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020.
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2020.
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020.
      Nar. novine, 98/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurooftalmologijju« Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 98/20.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 99/20.

    Odluka o dopunama Odluke o donošenju mreže telemedicinskih centara
      Nar. novine, 103/20.

    Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.)
      Nar. novine, 103/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
      Nar. novine, 103/20.

    Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva
      Nar. novine, 105/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina
      Nar. novine, 102/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 103/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 105/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost«
      Nar. novine, 99/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«
      Nar. novine, 99/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«
      Nar. novine, 99/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine
      Nar. novine, 102/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«
      Nar. novine, 104/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
      Nar. novine, 99/20.

    Obvezatne upute broj MLN-I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova
      Nar. novine, 99/20.

    Obvezatne upute broj MLN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
      Nar. novine, 99/20.

    Obvezatne upute broj MLN-III o zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 99/20.

    Obvezatne upute broj FMLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 18. listopada 2020.
      Nar. novine, 99/20.

    Odluka o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 101/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
      Nar. novine, 101/20.

    Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
      Nar. novine, 102/20.

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
      Nar. novine, 103/20.

    Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji
      Nar. novine, 105/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
      Nar. novine, 105/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
      Nar. novine, 100/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere načina održavanja priredbi, festivala i drugih manifestacija na području Međimurske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 98/20.

    Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19
      Nar. novine, 99/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 99/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 99/20.

    Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
      Nar. novine, 99/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 99/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 100/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
      Nar. novine, 100/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«
      Nar. novine, 100/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 100/20.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
      Nar. novine, 101/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 101/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 102/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
      Nar. novine, 102/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 102/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 102/20.

    Odluka o dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 102/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 102/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 104/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
      Nar. novine, 104/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«
      Nar. novine, 104/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 105/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 105/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 106/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 106/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Odesi
      Nar. novine, 101/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 101/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Pučkog pravobranitelja
      Nar. novine, 100/20.