6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
      Nar. novine, 98/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda
      Nar. novine, 102/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2018.
      Nar. novine, 98/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/08, urbroj: 425-02/8-18-11 od 16. listopada 2018.
      Nar. novine, 98/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/09, urbroj: 425-02/8-18-9 od 23. listopada 2018.
      Nar. novine, 98/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/06, urbroj: 425-02/8-18-10 od 7. studenoga 2018.
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/20, urbroj: 425-02/8-18-4 od 9. studenoga 2018.
      Nar. novine, 102/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje
      Nar. novine, 99/18.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
      Nar. novine, 106/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine
      Nar. novine, 101/18.

    Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku
      Nar. novine, 103/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu
      Nar. novine, 101/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece
      Nar. novine, 99/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim propisima
      Nar. novine, 101/18.

    Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 101/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
      Nar. novine, 101/18.

    Dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj
      Nar. novine, 101/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
      Nar. novine, 98/18.

    Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje
      Nar. novine, 98/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uređivanju šuma
      Nar. novine, 97/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o lovstvu
      Nar. novine, 99/18.

    Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini
      Nar. novine, 101/18.

    Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru
      Nar. novine, 106/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 102/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 99/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 100/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
      Nar. novine, 97/18.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 97/18.

    Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
      Nar. novine, 104/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom
      Nar. novine, 104/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 99/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 98/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)
      Nar. novine, 100/18.

    Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
      Nar. novine, 102/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
      Nar. novine, 103/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018."
      Nar. novine, 101/18.

    Odluka o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima
      Nar. novine, 106/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 102/18.

    Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 102/18.

    Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 102/18.

    Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa
      Nar. novine, 102/18.

    Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
      Nar. novine, 102/18.

    Odluka o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START
      Nar. novine, 103/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Statut Središnjeg registra osiguranika (Pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 100/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 99/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu
      Nar. novine, 103/18.

    Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
      Nar. novine, 104/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
      Nar. novine, 101/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 99/18.

    Zakon o zakladama
      Nar. novine, 106/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2018.
      Nar. novine, 102/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 98/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 98/18.

    Zakon o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 100/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju« Zavodu za endokrinologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 100/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava« Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb
      Nar. novine, 100/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 100/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba« Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 100/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre« Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 100/18.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2018.
      Nar. novine, 100/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za konzultativnu psihijatriju« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju traumatologiju« Klinici za dječje bolesti Zagreb
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za glaukom« Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za urolitijazu« Zavodu za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti štitnjače« Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju« Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 102/18.

    Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu telemedicine u neurokirurgiji« Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 102/18.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 102/18.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 102/18.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 102/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna
      Nar. novine, 106/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 106/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 106/18.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 106/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima
      Nar. novine, 100/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima
      Nar. novine, 100/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
      Nar. novine, 98/18.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 99/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
      Nar. novine, 103/18.

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 104/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
      Nar. novine, 102/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 98/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara
      Nar. novine, 101/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina
      Nar. novine, 98/18.

    Zakon o trošarinama
      Nar. novine, 106/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 106/18.

    Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina
      Nar. novine, 106/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 106/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 106/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 106/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 106/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
      Nar. novine, 106/18.

    Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje
      Nar. novine, 106/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 106/18.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
      Nar. novine, 106/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju FInancijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

    Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu
      Nar. novine, 105/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Podatak o etalonskoj cijeni građenja
      Nar. novine, 100/18.

    Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
      Nar. novine, 101/18.

    Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
      Nar. novine, 106/18.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
      Nar. novine, 97/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 100/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći
      Nar. novine, 99/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom
      Nar. novine, 97/18.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA"
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "NATO MISIJI U IRAKU"
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija – ATALANTA"
      Nar. novine, 98/18.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
      Nar. novine, 98/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 101/18.

    Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja
      Nar. novine, 102/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji, gradovima Prelogu i Ludbregu te Općini Domašinec za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom -odgovornošću" i odobrenju Konvencije
      Nar. novine, 97/18.

    Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
      Nar. novine, 97/18.

    Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 100/18.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju
      Nar. novine, 104/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika
      Nar. novine, 99/18.

    Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance
      Nar. novine, 101/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 101/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 98/18.

    Dopuna Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 101/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 101/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o probaciji
      Nar. novine, 99/18.

    Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja
      Nar. novine, 103/18.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
      Nar. novine, 104/18.