6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/17-01/007, urbroj: 580-10/65-2018-062 od 4. svibnja 2018.
      Nar. novine, 49/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 43/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 42/18.

    Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
      Nar. novine, 46/18.

    Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
      Nar. novine, 47/18.

    Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
      Nar. novine, 49/18.

    Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine - prve izmjene i dopune
      Nar. novine, 49/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
      Nar. novine, 46/18.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
      Nar. novine, 48/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva ING INSPEKT d.o.o. iz Koprivnice, Tarašica 13, OIB: 21532616485, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
      Nar. novine, 48/18.

    Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima
      Nar. novine, 48/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/10, urbroj: 425-02/2-18-2 od 21. svibnja 2018.
      Nar. novine, 49/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/62, urbroj: 425-02/2-18-16 od 21. svibnja 2018.
      Nar. novine, 49/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/11, urbroj: 425-02/2-18-2 od 24. svibnja 2018.
      Nar. novine, 49/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/96, urbroj: 425-02/2-18-7 od 24. svibnja 2018.
      Nar. novine, 49/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o patentu
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o žigu
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske županije
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine
      Nar. novine, 46/18.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini
      Nar. novine, 47/18.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
      Nar. novine, 48/18.

    Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica
      Nar. novine, 49/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini
      Nar. novine, 47/18.

    Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini
      Nar. novine, 48/18.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 49/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
      Nar. novine, 49/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
      Nar. novine, 49/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina
      Nar. novine, 46/18.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 48/18.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
      Nar. novine, 48/18.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
      Nar. novine, 48/18.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 48/18.

    Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
      Nar. novine, 48/18.

    Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
      Nar. novine, 48/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka
      Nar. novine, 43/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju
      Nar. novine, 43/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
      Nar. novine, 46/18.

    Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 43/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
      Nar. novine, 41/18.

    Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini
      Nar. novine, 41/18.

    Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola
      Nar. novine, 43/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti
      Nar. novine, 40/18.

    Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
      Nar. novine, 40/18.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima
      Nar. novine, 42/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava
      Nar. novine, 42/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/1)
      Nar. novine, 41/18.

    Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 43/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 48/18.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
      Nar. novine, 48/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri
      Nar. novine, 47/18.

    Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
      Nar. novine, 47/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
      Nar. novine, 42/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2018.
      Nar. novine, 45/18.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.
      Nar. novine, 46/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilo o dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 46/18.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu
      Nar. novine, 47/18.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 47/18.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 47/18.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 47/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima
      Nar. novine, 49/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju
      Nar. novine, 45/18.

    Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
      Nar. novine, 45/18.

    Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
      Nar. novine, 48/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura
      Nar. novine, 45/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje
      Nar. novine, 40/18.

    Odluka o porezima Općine Lupoglav
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji
      Nar. novine, 49/18.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o osiguranju carinskog duga
      Nar. novine, 49/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
      Nar. novine, 47/18.

    Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 48/48.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine
      Nar. novine, 40/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«
      Nar. novine, 41/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«
      Nar. novine, 41/18.

    Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
      Nar. novine, 45/18.

    Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma
      Nar. novine, 45/18.

    Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o provedbi mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 48/18.

    Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 49/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva uprave, klasa: 013-01/18-01/15, urbroj: 515-07-02/1-18-3 od 13. svibnja 2018.
      Nar. novine, 44/18.

    Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 48/18.

    Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 48/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 48/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Strateški pregled obrane
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 45/18.

    Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete
      Nar. novine, 49/18.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 49/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Farou
      Nar. novine, 40/18.

    Odluka o zatvaranju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu, kao ispostave Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu
      Nar. novine, 43/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
      Nar. novine, 46/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
      Nar. novine, 41/18.

    Poslovnik o radu pravobranitelja za djecu
      Nar. novine, 49/18.