6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata
      Nar. novine, 72/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta
      Nar. novine, 65/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 68/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/031, urbroj: 580-10/63-2015-037 od 14. svibnja 2015.
      Nar. novine, 65/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju pravne osobe za provođenje zaštite objekata Hrvatske narodne banke i Hrvatskog novčarskog zavoda
      Nar. novine, 62/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Stečajni zakon
      Nar. novine, 71/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 67/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 69/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi
      Nar. novine, 65/15.

    Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama
      Nar. novine, 65/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva HD USLUGE d.o.o. iz Zagreba, Jurandvorska 1, OIB: 68088217285, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 63/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ISKRA – S d.o.o. iz Zagreba, Bagrema 8, OIB: 98277219261, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 63/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. iz Zagreba, Čakovečka 17, OIB: 34560071270, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 63/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Rijeke, Blaža Polića 3, OIB: 00106585846, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 63/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ORSUS grupa d.o.o. iz Zagreba, Ulica Gupčeve lipe 20, OIB: 69136095857, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 63/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva EKOVENT-INFO d.o.o. iz Zagreba, V. Prekrata 45, OIB: 60237082622, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o. iz Splita, Škrape 53, OIB: 97529892062, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva SUŠAK d.o.o. iz Rijeke, Kumičićeva 11, OIB: 68078099474, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOEKSPERT d.o.o. iz Zagreba, V. Ruždjaka 9b, OIB: 25974671544, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 82525874830, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 82525874830, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETE I CONZULTING d.o.o. iz Čakovca, Park R. Kropeka 2, OIB: 07554887734, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o. iz Kaštel Kambelovca, Kralja Krešimira 54, OIB: 40635108225, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 67/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 72/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
      Nar. novine, 64/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bakra za dijelove katastarskih općina Kukuljanovo i Škrljevo
      Nar. novine, 67/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta "Omanovac" u k.o. Kraguj
      Nar. novine, 62/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika
      Nar. novine, 62/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 65/15.

    Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 68/15.

    Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 69/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 69/15.

    Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
      Nar. novine, 70/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 64/15.

    Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava
      Nar. novine, 68/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"
      Nar. novine, 63/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"
      Nar. novine, 63/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"
      Nar. novine, 63/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"
      Nar. novine, 63/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"
      Nar. novine, 63/15.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"
      Nar. novine, 63/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
      Nar. novine, 63/15.

    Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
      Nar. novine, 65/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
      Nar. novine, 65/15.

    Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave
      Nar. novine, 70/15.

    Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
      Nar. novine, 71/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
      Nar. novine, 72/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica
      Nar. novine, 61/15.

    Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica
      Nar. novine, 61/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
      Nar. novine, 72/15.

    Pravilnik o plutajućim objektima
      Nar. novine, 72/15.

    Pravilnik o čamcima
      Nar. novine, 72/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
      Nar. novine, 61/15.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica
      Nar. novine, 65/15.

    Pravilnik o naknadama zračnih luka
      Nar. novine, 65/15.

    Pravilnik o padobranstvu
      Nar. novine, 65/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 68/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      Nar. novine, 64/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini
      Nar. novine, 64/15.

    Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja
      Nar. novine, 66/15.

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 66/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
      Nar. novine, 70/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."
      Nar. novine, 67/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
      Nar. novine, 67/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 67/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 67/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija
      Nar. novine, 67/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke
      Nar. novine, 69/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 67/15.

    Statut Središnjeg registra osiguranika (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 70/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu
      Nar. novine, 69/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
      Nar. novine, 62/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
      Nar. novine, 72/15.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu
      Nar. novine, 72/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2015.
      Nar. novine, 65/15.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2015.
      Nar. novine, 67/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 157/13., 151/14. i 133/15.)
      Nar. novine, 68/15.

    Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža
      Nar. novine, 71/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 62/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 62/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
      Nar. novine, 62/15.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu
      Nar. novine, 62/15.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 62/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju" Zavodu za kliničku imunologiju, respiracijske i alergološke bolesti i reumatologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi za rinosinusologiju i endoskopsku sinusnu kirurgiju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju oftalmologiju i strabizam" Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice "Sveti Duh", Zagreb
      Nar. novine, 67/15.

    Rješenje kojim se se utvrđuje da Odjel za mikrologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, ne ispunjava uvjete za obnovu i dodjelu naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravlja za mikrološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija« te mu se ukida naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi za mikrološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija«
      Nar. novine, 69/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za radiološku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata" Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 69/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 69/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
      Nar. novine, 64/15.

    Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća centra za socijalnu skrb i podružnice
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o sadržaju zbirke podataka, čuvanju, evidenciji i dokumentaciji
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
      Nar. novine, 66/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 64/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
      Nar. novine, 68/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi
      Nar. novine, 72/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Pisarovina
      Nar. novine, 67/15.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Motovun - Montona
      Nar. novine, 69/15.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
      Nar. novine, 65/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenicima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove
      Nar. novine, 65/15.

    Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 68/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Energetska obnova zgrada javnog sektora" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 62/15.

    Odluka o usvajanju izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 62/15.

    Odluka o usvajanju izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 62/15.

    Naputak o načinu provedbe postupka prijave i administrativne provjere temeljem odredbi Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 133/13 i 152/14)
      Nar. novine, 66/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
      Nar. novine, 69/15.

    Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 72/15.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
      Nar. novine, 61/15.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike
      Nar. novine, 67/15.

    Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza
      Nar. novine, 67/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 61/15.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju
      Nar. novine, 62/15.

    Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 64/15.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci
      Nar. novine, 64/15.

    Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 64/15.

    Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci
      Nar. novine, 64/15.

    Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci koji će se održati 12. srpnja 2015.
      Nar. novine, 64/15.

    Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina
      Nar. novine, 65/15.

    Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 66/15.

    Odluka o proglašenju dana 20. lipnja Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve
      Nar. novine, 68/15.

    Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
      Nar. novine, 69/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
      Nar. novine, 63/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 63/15.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 65/15.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
      Nar. novine, 65/15.

    Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
      Nar. novine, 70/15.

    Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novine, 72/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 65/15.

    Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 72/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 72/15.

    Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu
      Nar. novine, 72/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita
      Nar. novine, 64/15.

    Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Aucklandu
      Nar. novine, 70/15.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Aucklandu
      Nar. novine, 70/15.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Nelsonu
      Nar. novine, 70/15.

    Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Astani
      Nar. novine, 70/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o osobnoj iskaznici
      Nar. novine, 62/15.

    Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica
      Nar. novine, 63/15.

    Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica
      Nar. novine, 63/15.

    Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
      Nar. novine, 70/15.

    Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama
      Nar. novine, 72/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o radu u sustavu JCMS
      Nar. novine, 71/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
      Nar. novine, 61/15.