6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
      Nar. novine, 39/17.

    Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
      Nar. novine, 40/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite
      Nar. novine, 37/17.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 42/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 32/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
      Nar. novine, 32/17.

    Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 39/17.

    Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 39/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
      Nar. novine, 35/17.

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 39/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva PROSCO d.o.o. iz Zagreba, Capraška 6, OIB: 49214003489, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 30/17.

    Rješenje o ovlašćivanju društva KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, OIB: 37724368086, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 30/17.

     Rješenje o ovlašćivanju društva ADRIA GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 53a, OIB: 06637660960, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 30/17.

    Rješenje o prestanku ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu društvu EKO ENERGIJA SISTEM d.o.o. iz Petrinje, Desni odvojak 34/A Brest Pokupski, OIB: 11818799540
      Nar. novine, 30/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
      Nar. novine, 41/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 40/17.

    Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
      Nar. novine, 41/17.

    Izmjene Liste tradicionalnih izraza za vino
      Nar. novine, 42/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Dopune popisa hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
      Nar. novine, 35/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017 godini
      Nar. novine, 41/17.

    Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini
      Nar. novine, 41/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
      Nar. novine, 31/17.

    Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
      Nar. novine, 33/17.

    Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
      Nar. novine, 33/17.

    Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
      Nar. novine, 37/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Grad Osijek, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu
      Nar. novine, 39/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda
      Nar. novine, 33/17.

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo
      Nar. novine, 39/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka
      Nar. novine, 35/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče
      Nar. novine, 31/17.

    Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
      Nar. novine, 41/17.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/66, urbroj: 425-02/2-17-7 od 14. travnja 2017.
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu
      Nar. novine, 42/17.

    Naredba o izmjeni Naredbe o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica
      Nar. novine, 42/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu
      Nar. novine, 34/17.

    Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini
      Nar. novine, 36/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 32/17.

    Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
      Nar. novine, 33/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
      Nar. novine, 31/17.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
      Nar. novine, 31/17.

    Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije
      Nar. novine, 31/17.

    Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje
      Nar. novine, 38/17.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
      Nar. novine, 39/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
      Nar. novine, 42/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o primicima radnika
      Nar. novine, 31/17.

    Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu
      Nar. novine, 33/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
      Nar. novine, 42/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 42/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija
      Nar. novine, 30/17.

    Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
      Nar. novine, 30/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 41/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 41/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Damir Bajs Nezavisna lista
      Nar. novine, 42/17.

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 42/17.

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 42/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2017.
      Nar. novine, 37/17.

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2017.
      Nar. novine, 40/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 33/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine
      Nar. novine, 31/17.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva" Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 35/17.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 35/17.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 35/17.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline" Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 35/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 36/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 40/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica
      Nar. novine,

    Izmjene i dopune popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica
      Nar. novine, 37/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku
      Nar. novine, 33/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 30/17.

    Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
      Nar. novine, 30/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Križ
      Nar. novine, 31/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Konavle
      Nar. novine, 31/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
      Nar. novine, 31/17.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca
      Nar. novine, 33/17

    Odluka o porezima Grada Rijeke
      Nar. novine, 34/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada
      Nar. novine, 34/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci
      Nar. novine, 34/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela
      Nar. novine, 33/17.

    Ispravak Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama
      Nar. novine, 33/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje
      Nar. novine, 35/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić
      Nar. novine, 35/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Muć
      Nar. novine, 35/17.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bistra
      Nar. novine, 35/17.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica
      Nar. novine, 35/17.

    Odluka o porezima Općine Primošten
      Nar. novine, 36/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Garešnice
      Nar. novine, 37/17.

    Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Stara Gradiška
      Nar. novine, 38/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje
      Nar. novine, 38/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić
      Nar. novine, 39/17.

    Odluka o porezima Grada Vinkovaca
      Nar. novine, 39/17.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca
      Nar. novine, 39/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
      Nar. novine, 40/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani
      Nar. novine, 40/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
      Nar. novine, 40/17.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 40/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 41/17.

    Odluku o porezima Općine Karojba
      Nar. novine, 41/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci
      Nar. novine, 41/17.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica
      Nar. novine, 41/17.

    Odluka o porezima Grada Pazina
      Nar. novine, 41/17.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese
      Nar. novine, 41/17.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog
      Nar. novine, 42/17.

    Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
      Nar. novine, 42/17.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega
      Nar. novine, 35/17.

    Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
      Nar. novine, 37/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
      Nar. novine, 38/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 33/17.

    Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 37/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu" za razdoblje 2017. – 2020.
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. – 2020.
      Nar. novine, 39/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2017. godine
      Nar. novine, 42/17.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu
      Nar. novine, 37/17.

    Pravilnik o postupanju s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom
      Nar. novine, 39/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije
      Nar. novine, 31/17.

    Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije
      Nar. novine, 31/17.

    Odluka o proglašenju Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama
      Nar. novine, 32/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta koji se obilježava 2. kolovoza«
      Nar. novine, 32/17.

    Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 33/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
      Nar. novine, 37/17.

    Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 38/17.

    Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 38/17.

    Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj L-II - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj L-III - Obrasci za pripremu i provedbu izbora
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj L-IV - O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj L-V - O načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj L-VI - O načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj LS-I - O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj LS-II - Postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatna upute broj LN-I - O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj LN-II - Postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj MLN-I - O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj MLN-II - Postupak kandidiranja kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 38/17.

    Obvezatne upute broj FL-I - O suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima koji će se održati 21. svibnja 2017.
      Nar. novine, 38/17.

    Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu ("Narodne novine", broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina
      Nar. novine, 41/17.

    Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
      Nar. novine, 42/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 31/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
      Nar. novine, 33/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
      Nar. novine, 37/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
      Nar. novine, 40/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 40/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
      Nar. novine, 33/17.

    Pravilnik o vojnim specijalistima
      Nar. novine, 41/17.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 42/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
      Nar. novine, 31/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

     Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom se ukida Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03)
      Nar. novine, 30/17.

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu
      Nar. novine, 33/17.

    Izmjene Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 34/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
      Nar. novine, 32/17.

    Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji
      Nar. novine, 34/17.