6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
      Nar. novine, 121/09.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 124/19.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
      Nar. novine, 129/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
      Nar. novine, 121/09.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
      Nar. novine, 127/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu
      Nar. novine, 129/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda
      Nar. novine, 123/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske
      Nar. novine, 118/19.

    Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 119/19.

    Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju
      Nar. novine, 122/19.

    Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu
      Nar. novine, 123/19.

    Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
      Nar. novine, 123/19.

    II. dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
      Nar. novine, 124/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 119/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 126/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
      Nar. novine, 126/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 123/19.

    Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 125/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 126/19.

    Zakon o biljnom zdravstvu
      Nar. novine, 127/19.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
      Nar. novine, 127/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom
      Nar. novine, 123/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
      Nar. novine, 119/19.

    Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida u istražnom prostoru ugljikovodika »DI-14«
      Nar. novine, 119/19.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 121/09.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 124/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
      Nar. novine, 127/19.

    Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije
      Nar. novine, 127/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
      Nar. novine, 118/19.

    Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
      Nar. novine, 118/19.

    Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
      Nar. novine, 118/19.

    Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
      Nar. novine, 118/19.

    Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati
      Nar. novine, 119/19.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
      Nar. novine, 121/09.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
      Nar. novine, 125/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
      Nar. novine, 123/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata
      Nar. novine, 120/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli
      Nar. novine, 120/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
      Nar. novine, 120/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
      Nar. novine, 120/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
      Nar. novine, 120/19.

    Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 125/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 121/19.

    Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut
      Nar. novine, 128/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica
      Nar. novine, 126/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa
      Nar. novine, 126/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini
      Nar. novine, 119/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja
      Nar. novine, 124/19.

    Izmjene i dopune Plana numeriranja
      Nar. novine, 124/19.

    Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
      Nar. novine, 129/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 129/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o naknadi za razvoj
      Nar. novine, 119/19.

    Odluka o davanju koncesije društvu TERME TUHELJ d.o.o., za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za sport i rekreaciju
      Nar. novine, 121/09.

    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o.
      Nar. novine, 125/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Krka"
      Nar. novine, 123/19.

    Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2020. godinu
      Nar. novine, 123/19.

    Zakon o genetski modificiranim organizmima
      Nar. novine, 126/19.

    Zakon o zaštiti zraka
      Nar. novine, 127/19.

    Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
      Nar. novine, 127/19.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
      Nar. novine, 127/19.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
      Nar. novine, 127/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
      Nar. novine, 127/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode
      Nar. novine, 127/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o vatrogastvu
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini
      Nar. novine, 128/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem
      Nar. novine, 119/19.

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2020.«
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
      Nar. novine, 126/19.

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
      Nar. novine, 129/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet
      Nar. novine, 126/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu
      Nar. novine, 121/09.

    Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu
      Nar. novine, 121/09.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 121/09.

    Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 126/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
      Nar. novine, 124/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
      Nar. novine, 124/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
      Nar. novine, 126/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 126/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 I Uredbe (EU) br. 909/2014
      Nar. novine, 124/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača
      Nar. novine, 123/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama
      Nar. novine, 127/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2109.
      Nar. novine, 121/09.

    Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)
      Nar. novine, 125/19.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2019.
      Nar. novine, 125/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 118/19.

    Ispravak Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine
      Nar. novine, 119/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 122/19.

    Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 122/19.

    Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 122/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 122/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za epidemiologiju« Službi za epidemiologiju s javnozdravstvenim laboratorijem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb
      Nar. novine, 124/19.

    Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 125/19.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 125/19.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 128/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko
      Nar. novine, 124/19.

    Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu
      Nar. novine, 126/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda
      Nar. novine, 126/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini
      Nar. novine, 128/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju prava na prehranu razine 2
      Nar. novine, 124/19.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
      Nar. novine, 129/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva
      Nar. novine, 121/09.

    Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva
      Nar. novine, 121/09.

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu
      Nar. novine, 128/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Crikvenice
      Nar. novine, 119/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Petlovac
      Nar. novine, 119/19.

    Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja
      Nar. novine, 119/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 121/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 121/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac
      Nar. novine, 121/19.

    Odluka o porezima Općine Marija Gorica
      Nar. novine, 121/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Omiša
      Nar. novine, 121/19.

    Odluka o porezima Općine Petrijevci
      Nar. novine, 121/19.

    Odluka o porezima Općine Ravna Gora
      Nar. novine, 121/19.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
      Nar. novine, 121/19.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan
      Nar. novine, 123/19.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o porezima Općine Belica
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj
      Nar. novine, 124/19.

    Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Opatije
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Bukovlje
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pisarovina
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o porezima Općine Podstrana
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Kopanica
      Nar. novine, 125/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
      Nar. novine, 125/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
      Nar. novine, 126/19.

    Odluka o II. izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o porezima Grada Buja – Buie
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o porezima Grada Metkovića
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Novske
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Brestovac
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Okučani
      Nar. novine, 127/19.

    Odluka o porezima Općine Vrhovine
      Nar. novine, 127/19.

    Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o porezima Grada Popovače
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o porezima Grada Rijeke
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Sinja
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Davor
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Vrbje
      Nar. novine, 128/19.

    Odluka o porezima Grada Benkovca
      Nar. novine, 129/19.

    Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
      Nar. novine, 129/19.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika
      Nar. novine, 129/19.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
      Nar. novine, 129/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina
      Nar. novine, 129/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće
      Nar. novine, 129/19.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
      Nar. novine, 128/19.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
      Nar. novine, 124/19.

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu
      Nar. novine, 125/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 117/19.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 126/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 126/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020. – 2022.
      Nar. novine, 123/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini
      Nar. novine, 127/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 118/19.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 119/19.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi
      Nar. novine, 127/19.

    Obvezatne upute broj P X - pravo promatranja u ponovljenom izboru za predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 127/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 118/19.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
      Nar. novine, 128/19.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 128/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske
      Nar. novine, 125/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 125/19.

    Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
      Nar. novine, 126/19.

    Zakon o obradi biometrijskih podataka
      Nar. novine, 127/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 124/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
      Nar. novine, 124/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti
      Nar. novine, 125/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću
      Nar. novine, 126/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o Državnom sudbenom vijeću
      Nar. novine, 126/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
      Nar. novine, 127/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
      Nar. novine, 127/19.

    Poslovnik državnog odvjetništva
      Nar. novine, 128/19.

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 128/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
      Nar. novine, 126/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
      Nar. novine, 126/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
      Nar. novine, 126/19.