6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
      Nar. novine, 74/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama
      Nar. novine, 76/14.

    Ispravak Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita
      Nar. novine, 78/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna
      Nar. novine, 70/14.

    Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 72/14.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 77/14.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 77/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost znanosti i visokog obrazovanja i imenovanju Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 77/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 77/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 77/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
      Nar. novine, 77/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava, klasa: UP/I-115-01/14-04/06, urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 za ORSUS grupu d.o.o. iz Zagreba
      Nar. novine, 69/14.

    Zakon o zaštiti na radu
      Nar. novine, 71/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 76/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 1. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
      Nar. novine, 69/14.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 2. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
      Nar. novine, 69/14.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 3. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
      Nar. novine, 69/14.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
      Nar. novine, 69/14.

    Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
      Nar. novine, 74/14.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za građenje i rekonstrukciju međunarodnih graničnih prijelaza
      Nar. novine, 77/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Obiteljski zakon
      Nar. novine, 75/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o izmjeni Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
      Nar. novine, 68/14.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 69/14.

    Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga
      Nar. novine, 71/14.

    Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
      Nar. novine, 76/14.

    Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
      Nar. novine, 76/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 69/14.

    Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 69/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 69/14.

    Uredba o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
      Nar. novine, 72/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 73/14.

    Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
      Nar. novine, 76/14.

    Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 78/14.

    Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
      Nar. novine, 79/14.

    Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja
      Nar. novine, 79/14.

    Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova
      Nar. novine, 79/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
      Nar. novine, 69/14.

    Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 72/14.

    Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske
      Nar. novine, 74/14.

    Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 78/14.

    Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
      Nar. novine, 79/14.

    Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
      Nar. novine, 79/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o mjeriteljstvu
      Nar. novine, 74/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
      Nar. novine, 78/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti
      Nar. novine, 71/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
      Nar. novine, 68/14.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 76/14.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
      Nar. novine, 76/14.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
      Nar. novine, 76/14.

    Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
      Nar. novine, 76/14.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
      Nar. novine, 78/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga
      Nar. novine, 71/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak
      Nar. novine, 69/14.

    Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
      Nar. novine, 73/14.

    Pravilnik o ophodnji javnih cesta
      Nar. novine, 75/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 208 (izdanje 01)
      Nar. novine, 77/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - Dio 5.: mjere protiv onečišćavanja zraka koje prouzrokuju motorna vozila na dva ili tri kotača
      Nar. novine, 77/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01)
      Nar. novine, 77/14.

    Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
      Nar. novine, 78/14.

    Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
      Nar. novine, 78/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 71/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uslužnim područjima
      Nar. novine, 67/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
      Nar. novine, 76/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
      Nar. novine, 70/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva
      Nar. novine, 76/14.

    Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
      Nar. novine, 77/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 77/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o primicima radnika
      Nar. novine, 73/14.

    Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija
      Nar. novine, 78/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 68/14.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva
      Nar. novine, 68/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
      Nar. novine, 68/14.

    Odluka o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa jamstvenog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 72/14.

    Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 72/14.

    Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine
      Nar. novine, 72/14.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 72/14.

    Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
      Nar. novine, 72/14.

    Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 72/14.

    Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 74/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 68/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva
      Nar. novine, 68/14.

    Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine
      Nar. novine, 72/14.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore
      Nar. novine, 76/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija
      Nar. novine, 72/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna
      Nar. novine, 68/14.

    Odluka o povratu sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna
      Nar. novine, 68/14.

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 69/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti
      Nar. novine, 72/14.

    Zakon o udrugama
      Nar. novine, 74/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2014.
      Nar. novine, 73/14.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2014.
      Nar. novine, 76/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 74/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
      Nar. novine, 74/14.

    Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 75/14.

    Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
      Nar. novine, 76/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
      Nar. novine, 76/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 78/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
      Nar. novine, 69/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 68/14.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge
      Nar. novine, 73/14.

    Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 73/14.

    Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata
      Nar. novine, 73/14.

    Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima
      Nar. novine, 79/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
      Nar. novine, 67/14.

    Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
      Nar. novine, 67/14.

    Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2014./2015.
      Nar. novine, 69/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb
      Nar. novine, 69/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
      Nar. novine, 79/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
      Nar. novine, 69/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama
      Nar. novine, 70/14.

    Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski
      Nar. novine, 79/14.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 69/14.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama
      Nar. novine, 72/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 72/14.

    Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 73/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, strateškim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 72/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi
      Nar. novine, 76/14.

    Odluka o donošenju Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine
      Nar. novine, 77/14.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 74/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad i naknadama troškova članovima Povjerenstva za fiskalnu politiku
      Nar. novine, 67/14.

    Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini
      Nar. novine, 72/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje stvarnih obveza Vlade Republike Hrvatske u realizaciji plaćanja izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko-rekreativnog centra "Višnjik" u Zadru
      Nar. novine, 77/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
      Nar. novine, 71/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 70/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
      Nar. novine, 67/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.
      Nar. novine, 69/14.

    Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
      Nar. novine, 70/14.

    Dopuna Popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
      Nar. novine, 70/14.

    Pravilnik o radu inspektora obrane
      Nar. novine, 76/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
      Nar. novine, 74/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Statuta Hrvatske javnobilježničke komore
      Nar. novine, 69/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
      Nar. novine, 78/14.