6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore
      Nar. novine, 22/17.

    Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
      Nar. novine, 22/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 28/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 18/17.

    Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2017. godini
      Nar. novine, 25/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/17.

    Kolektivni ugovor Egis Road Operation Croatia d.o.o. i Nezavisnoga cestarskog sindikata
      Nar. novine, 19/17.

    Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
      Nar. novine, 24/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016.
      Nar. novine, 21/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme
      Nar. novine, 18/17.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/05, urbroj: 425-02/2-17-2 od 1. ožujka 2016.
      Nar. novine, 20/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ostala prava i obveze iz radnog odnosa - Inspektorat rada
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
      Nar. novine, 27/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina
      Nar. novine, 26/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina za dio katastarske općine Ogulin
      Nar. novine, 19/17.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
      Nar. novine, 23/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Drenje za katastarsku općinu Potnjani
      Nar. novine, 28/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Vukojevac
      Nar. novine, 28/17.

    Pravilnik o katastru infrastrukture
      Nar. novine, 29/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 19/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
      Nar. novine, 28/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 19/17.

    Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
      Nar. novine, 20/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem
      Nar. novine, 21/17.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
      Nar. novine, 23/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
      Nar. novine, 23/17.

    Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa
      Nar. novine, 25/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 26/17.

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 27/17.

    Ispravak Pravilnika o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 28/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda za zaštitu naziva "Slavonski med" zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 21/17.

    Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda za zaštitu naziva »Istra« zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 27/17.

    Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
      Nar. novine, 27/17.

    Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
      Nar. novine, 28/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra šumskih sjemenskih objekata
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala
      Nar. novine, 21/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
      Nar. novine, 23/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
      Nar. novine, 18/17.

    Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.
      Nar. novine, 22/17.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 26/17.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 26/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste
      Nar. novine, 20/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nostrifikaciji projekata
      Nar. novine, 20/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
      Nar. novine, 20/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
      Nar. novine, 20/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
      Nar. novine, 20/17.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta
      Nar. novine, 23/17.

    Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 28/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta
      Nar. novine, 18/17.

    Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila
      Nar. novine, 24/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina
      Nar. novine, 18/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 20/17.

    Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom
      Nar. novine, 27/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
      Nar. novine, 18/17.

    Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
      Nar. novine, 23/17.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 26/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 28/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o odori službenika jedinica lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini
      Nar. novine, 28/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 19/17.

    Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti
      Nar. novine, 29/17.

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja
      Nar. novine, 29/17.

    Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja
      Nar. novine, 29/17.

    Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti
      Nar. novine, 29/17.

    Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima
      Nar. novine, 29/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala
      Nar. novine, 19/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2017."
      Nar. novine, 22/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
      Nar. novine, 28/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
      Nar. novine, 22/17.

    Pravilnik o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku
      Nar. novine, 27/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave
      Nar. novine, 26/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 25/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom
      Nar. novine, 20/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom
      Nar. novine, 20/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
      Nar. novine, 25/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017.
      Nar. novine, 18/17.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2017.
      Nar. novine, 18/17.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/17.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2017.
      Nar. novine, 21/17.

    Odluka o prestanku važenja Statističkih standarda za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO)
      Nar. novine, 25/17.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2017.
      Nar. novine, 25/17.

    Odluka o prestanku važenja Statističkih standarda za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2009. (IND-21/PRODCOM)
      Nar. novine, 26/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 19/17.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017.
      Nar. novine, 23/17.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017.
      Nar. novine, 23/17.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2017.
      Nar. novine, 23/17.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2017.
      Nar. novine, 23/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta
      Nar. novine, 18/17.

    Odluka o ustroju registra anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku
      Nar. novine, 20/17.

    Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru
      Nar. novine, 24/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 26/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 27/17.

    Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 27/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 22/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2017.
      Nar. novine, 23/17.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2016.
      Nar. novine, 23/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija "Vojno pomorstvo"
      Nar. novine, 24/17.

    Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
      Nar. novine, 28/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala
      Nar. novine, 18/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
      Nar. novine, 18/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Iso Velikanović"
      Nar. novine, 21/17.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu
      Nar. novine, 25/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
      Nar. novine, 23/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
      Nar. novine, 18/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice
      Nar. novine, 25/17.

    Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
      Nar. novine, 27/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Ribnik
      Nar. novine, 27/17.

    Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba
      Nar. novine, 28/17.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada
      Nar. novine, 20/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
      Nar. novine, 19/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 28/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu
      Nar. novine, 19/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.
      Nar. novine, 27/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 27/17.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
      Nar. novine, 20/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade
      Nar. novine, 19/17.

    Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
      Nar. novine, 21/17.

    Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
      Nar. novine, 22/17.

    Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda
      Nar. novine, 26/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
      Nar. novine, 20/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
      Nar. novine, 20/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
      Nar. novine, 21/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje
      Nar. novine, 27/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izobrazbi
      Nar. novine, 19/17.

    Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 23/17.

    Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
      Nar. novine, 27/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja
      Nar. novine, 27/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama
      Nar. novine, 27/17.

    Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 27/17.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja
      Nar. novine, 28/17.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 28/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
      Nar. novine, 18/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima
      Nar. novine, 29/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 29/17.

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 29/17.