6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže
      Nar. novine, 37/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 42/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja
      Nar. novine, 37/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu
      Nar. novine, 40/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor ugostiteljstva
      Nar. novine, 44/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 38/15.

    Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014.
      Nar. novine, 47/15.

    Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014.
      Nar. novine, 47/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 43/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet
      Nar. novine, 40/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 37/15.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
      Nar. novine, 42/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
      Nar. novine, 43/15.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera
      Nar. novine, 46/15.

    Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
      Nar. novine, 47/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
      Nar. novine, 48/15.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Ponikve"
      Nar. novine, 48/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Korčulansko maslinovo ulje"
      Nar. novine, 39/15.

    Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
      Nar. novine, 48/15.

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 48/15.

    Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 48/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Šumsko-odštetni cjenik
      Nar. novine, 37/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti
      Nar. novine, 46/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
      Nar. novine, 37/15.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 37/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 37/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
      Nar. novine, 37/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
      Nar. novine, 37/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
      Nar. novine, 43/15.

    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava
      Nar. novine, 43/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 44/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 44/15.

    Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama
      Nar. novine, 46/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
      Nar. novine, 46/15.

    Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 47/15.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
      Nar. novine, 48/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
      Nar. novine, 39/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
      Nar. novine, 40/15.

    Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
      Nar. novine, 40/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
      Nar. novine, 41/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta
      Nar. novine, 41/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
      Nar. novine, 41/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima mjeriteljskog inspektora
      Nar. novine, 39/15.

    Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
      Nar. novine, 44/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka
      Nar. novine, 38/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 38/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg
      Nar. novine, 43/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini
      Nar. novine, 38/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
      Nar. novine, 39/15.

    Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
      Nar. novine, 40/15.

    Izmjene Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine
      Nar. novine, 46/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari
      Nar. novine, 47/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
      Nar. novine, 45/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
      Nar. novine, 46/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 38/15.

    Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama
      Nar. novine, 46/15.

    Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018.
      Nar. novine, 47/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2015.
      Nar. novine, 42/15.

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2015.
      Nar. novine, 43/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2015.
      Nar. novine, 38/15.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015.
      Nar. novine, 38/15.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2015.
      Nar. novine, 38/15.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2015.
      Nar. novine, 38/15.

    Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 40/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 37/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 41/15.

    Ispravci Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 41/15.

    Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 41/15.

    Dopuna Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
      Nar. novine, 42/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 46/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima
      Nar. novine, 43/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2015.
      Nar. novine, 38/15.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosti boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.
      Nar. novine, 38/15.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika
      Nar. novine, 42/15.

    Odluka o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
      Nar. novine, 43/15.

    Pravilnik o stručnom nadzoru
      Nar. novine, 43/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 46/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 48/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6241/2014 od 18. ožujka 2015.
      Nar. novine, 42/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava
      Nar. novine, 47/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
      Nar. novine, 43/15.

    Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
      Nar. novine, 43/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima (Općina Hrvatska Dubica)
      Nar. novine, 47/15.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
      Nar. novine, 40/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 38/15.

    Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 42/15.

    Pravilnik o provedbi Podmjere 19.1. "Pripremna pomoć" u okviru Mjere 19. "LEADER - CLLD" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 43/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze
      Nar. novine, 46/15.

    Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije
      Nar. novine, 46/15.

    Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 47/15.

    Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 47/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 48/15.

    Obvezatne upute broj VM I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 48/15.

    Obvezatne upute broj VM II - obrasci za postupak kandidiranja
      Nar. novine, 48/15.

    Obvezatne upute broj VM III - postupak kandidiranja
      Nar. novine, 48/15.

    Obvezatne upute VM IV - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 48/15.

    Obvezatne upute broj VM V - o načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 48/15.

    Obvezatne upute broj VM VI - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 48/15.

    Obvezatne upute broj VM VII - obrasci za postupak izbora
      Nar. novine, 48/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
      Nar. novine, 40/15.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 46/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 40/15.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 40/15.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 42/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju odobrenja općinama Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
      Nar. novine, 43/15.

    Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu, sa sjedištem u Kuvajtu
      Nar. novine, 43/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Repub­lici Hrvatskoj
      Nar. novine, 38/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanju uvjeta za ulazak i boravak u Repub­lici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana
      Nar. novine, 38/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika
      Nar. novine, 42/15.