6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopuna Statuta Hrvatske komore arhitekata
      Nar. novine, 43/17.

    Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 50/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 50/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/15-01/037, urbroj: 580-10/65-2017-106 od 5. svibnja 2017.
      Nar. novine, 49/17.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/15-01/036, urbroj: 580-10/65-2017-091 od 5. svibnja 2017.
      Nar. novine, 49/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika
      Nar. novine, 50/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
      Nar. novine, 43/17.

     Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA-ATEST d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Chicaga 25, OIB: 72702911449, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 44/17.

    Rješenje o ovlašćivanju društva STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva 4, OIB: 99172175603, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 44/17.

    Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
      Nar. novine, 46/17.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/69, urbroj: 425-02/2-17-6 od 5. svibnja 2017.
      Nar. novine, 49/17.

    Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu
      Nar. novine, 50/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu
      Nar. novine, 43/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu
      Nar. novine, 43/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu
      Nar. novine, 43/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
      Nar. novine, 43/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti topografskih poluvodičkih proizvoda
      Nar. novine, 43/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska
      Nar. novine, 45/17.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
      Nar. novine, 46/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu
      Nar. novine, 47/17.

    Popis ovlaštenih laboratorija
      Nar. novine, 49/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
      Nar. novine, 49/17.

    Pravilnik o provedbi Školske sheme
      Nar. novine, 50/17.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)
      Nar. novine, 51/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. – 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. – 2020.
      Nar. novine, 44/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o lovostaju
      Nar. novine, 44/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama
      Nar. novine, 44/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove
      Nar. novine, 44/17.

    Pravilnik o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline
      Nar. novine, 47/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)
      Nar. novine, 51/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
      Nar. novine, 43/17.

    Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine
      Nar. novine, 48/17.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 51/17.

    Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
      Nar. novine, 51/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
      Nar. novine, 47/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti
      Nar. novine, 50/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine
      Nar. novine, 47/17.

    Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
      Nar. novine, 50/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
      Nar. novine, 46/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju "Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru" spomenikom prirode – geološkim
      Nar. novine, 45/17.

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja
      Nar. novine, 47/17.

    Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
      Nar. novine, 50/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluku o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 44/17.

    Ispravak Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
      Nar. novine, 44/17.

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.«
      Nar. novine, 46/17.

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017."
      Nar. novine, 47/17.

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja " 2017."
      Nar. novine, 49/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima
      Nar. novine, 47/17.

    Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 47/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
      Nar. novine, 50/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2017.
      Nar. novine, 46/17.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2017.
      Nar. novine, 48/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
      Nar. novine, 45/17.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
      Nar. novine, 47/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
      Nar. novine, 43/17.

    Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
      Nar. novine, 43/17.

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
      Nar. novine, 43/17.

    Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
      Nar. novine, 47/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
      Nar. novine, 47/17.

    Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
      Nar. novine, 47/17.

    Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
      Nar. novine, 48/17.

    Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi
      Nar. novine, 49/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2016 - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 44/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/206. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 44/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 44/17.

    Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 45/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
      Nar. novine, 46/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
      Nar. novine, 47/17.

    Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa
      Nar. novine, 49/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
      Nar. novine, 46/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Jelsa
      Nar. novine, 44/17.

    Odluka o porezima Općine Stupnik
      Nar. novine, 44/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 46/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Lepoglave
      Nar. novine, 47/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora
      Nar. novine, 47/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika
      Nar. novine, 49/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina
      Nar. novine, 50/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka
      Nar. novine, 50/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda
      Nar. novine, 51/17.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
      Nar. novine, 44/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 50/17.

    Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 51/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva)
      Nar. novine, 43/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu
      Nar. novine, 45/17.

    Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 46/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu
      Nar. novine, 46/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
      Nar. novine, 51/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
      Nar. novine, 51/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potprore u okviru Mjere III.1. "Pripremna potpora"
      Nar. novine, 51/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
      Nar. novine, 51/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Obvezatne upute broj LS-III - o obrascima za provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 43/17

    Obvezatne upute broj LN-III - o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 43/17.

    Obvezatne upute broj MLN-III - o obrascima za provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 43/17.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 44/17.

    Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
      Nar. novine, 44/17.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe
      Nar. novine, 44/17.

    Odluka o osnivanju Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 47/17.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
      Nar. novine, 48/17.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora
      Nar. novine, 48/17.

    Odluka o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020
      Nar. novine, 50/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
      Nar. novine, 43/17.

    Zakon o procjeni učinaka propisa
      Nar. novine, 44/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
      Nar. novine, 45/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru
      Nar. novine, 44/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
      Nar. novine, 47/17.

    Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
      Nar. novine, 49/17.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik
      Nar. novine, 51/17.