6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.
      Nar. novine, 16/12

    Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima
      Nar. novine, 22/12.

    Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
      Nar. novine, 22/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Pravni odnosi u društvima
>>> pokaži sve promjene

     Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
      Nar. novine, 19/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini
      Nar. novine, 21/12.

    Statut o izmjeni Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
      Nar. novine, 22/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Stečajnog zakona
      Nar. novine, 25/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti
      Nar. novine, 17/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
      Nar. novine, 25/12.

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendar-sku godinu 2012.
      Nar. novine, 25/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
      Nar. novine, 18/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva BI 3. MAJ d.d. iz Rijeke, Liburnijska 1, za obavlja-nje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 25/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio k.o. Metković
      Nar. novine, 15/12.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ravna Gora za dio katastarske općine Divjake - naselja: Šije, Leskova Draga i Kupjak
      Nar. novine, 18/12.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška
      Nar. novine, 18/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru
      Nar. novine, 25/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
      Nar. novine, 20/12.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske (priznatih 2011.)
      Nar. novine, 20/12.

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 17/12.

    Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom fi-nanciranju u 2012. godini
      Nar. novine, 17/12.

    Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 18/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela
      Nar. novine, 25/12.

    Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 18/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 19/12.

    Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama
      Nar. novine, 18/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
      Nar. novine, 15/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
      Nar. novine, 25/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o postupku homologacije uređaja za neizravno gledanje i njihove ugradbe na motorna vozila TPV 108 (izdanje 02)
      Nar. novine, 25/12.

    Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 (izdanje 02)
      Nar. novine, 17/12.

    Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na propisane oznake TPV 207 (izdanje 02)
      Nar. novine, 19/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroni-čkim komunikacijskim mrežama
      Nar. novine, 17/12.

    Izmjene i dopune Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikro-valne veze
      Nar. novine, 22/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa
      Nar. novine, 19/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju Park-šume Kanovci
      Nar. novine, 20/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 18/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
      Nar. novine, 25/12.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvat-ske
      Nar. novine, 25/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2011. godinu
      Nar. novine, 18/12.

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2012. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 16/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospo-darsku suradnju
      Nar. novine, 25/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 15/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
      Nar. novine, 25/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2012.
      Nar. novine, 22/12.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2012.
      Nar. novine, 22/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o šumama
      Nar. novine, 25/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu
      Nar. novine, 18/12.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Za-greb
      Nar. novine, 25/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 22/12.

    Izmjene Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 14/12 i 23/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
      Nar. novine, 25/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energe-tskih djelatnosti
      Nar. novine, 21/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade
      Nar. novine, 22/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 16/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji
      Nar. novine, 16/12.

    Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
      Nar. novine, 20/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
      Nar. novine, 20/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
      Nar. novine, 15/12.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 25/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladio-nica
      Nar. novine, 15/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Župa dubrovačka
      Nar. novine, 14/12.

    Odluka o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka
      Nar. novine, 14/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
      Nar. novine, 25/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 22/12.

    Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i kala u slatkovodnom uzgoju riba
      Nar. novine, 21/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 22/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 25/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 22/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu
      Nar. novine, 21/12.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
      Nar. novine, 22/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 24/12.

    Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 24/12.

    Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 24/12.

    Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 24/12.

    Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 24/12.

    Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 24/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 24/12.

    Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
      Nar. novine, 25/12.

    Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija
      Nar. novine, 18/12.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
      Nar. novine, 19/12.

    Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Repub-like Hrvatske u inozemstvu
      Nar. novine, 22/12.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Poreznoj upravi
      Nar. novine, 25/12.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji
      Nar. novine, 25/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Objava Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o državnom referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
      Nar. novine, 15/12.

    Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X-838/2012 od 15. veljače 2012. o pravnoj snazi, prirodi i učincima ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske
      Nar. novine, 20/12.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2012. godinu
      Nar. novine, 21/12.

    Uredba o Uredu za zakonodavstvo
      Nar. novine, 17/12.

    Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
      Nar. novine, 18/12.

    Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu
      Nar. novine, 18/12.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Ureda za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 22/12.

    Uredba o Uredu za razminiranje
      Nar. novine, 21/12.

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu
      Nar. novine, 25/12.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje
      Nar. novine, 16/12.

    Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje
      Nar. novine, 16/12.

    Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje
      Nar. novine, 16/12.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Iloka, Općin-sko vijeće Općine Goričan, Općinsko vijeće Općine Klis, Općinsko vijeće Općine Lokve i Općinsko vijeće Općine Višnjan-Visignano
      Nar. novine, 22/12.

    Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano
      Nar. novine, 22/12.

    Obvezne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano
      Nar. novine, 22/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina
      Nar. novine, 15/12.

    Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje
      Nar. novine, 15/12.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
      Nar. novine, 17/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 22/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
      Nar. novine, 26/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
      Nar. novine, 21/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava
      Nar. novine, 21/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
      Nar. novine, 21/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
      Nar. novine, 21/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
      Nar. novine, 21/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za trgovinsku politiku
      Nar. novine, 21/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 18/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
      Nar. novine, 45/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/12.

    Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vije-ća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
      Nar. novine, 22/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost
      Nar. novine, 22/12.

    Pravilnik o postupku imenovanja i načinu rada predstavnika udruga i predstavnika akademske zajednice u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
      Nar. novine, 22/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija
      Nar. novine, 20/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izvršavanja odgojnih mjera - posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu
      Nar. novine, 21/12.