6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
      Nar. novine, 109/18.

    Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
      Nar. novine, 114/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama
      Nar. novine, 114/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.
      Nar. novine, 116/18.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu
      Nar. novine, 116/18.

    Zakon o tržištu rada
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja
      Nar. novine, 118/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 120/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 120/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. - 2020.)
      Nar. novine, 119/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 109/18.

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja
      Nar. novine, 116/18.

    Zakon o minimalnoj plaći
      Nar. novine, 118/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/19, urbroj: 425-02/8-18-4 od 20. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/21, urbroj: 425-02/8.18-4 od 19. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/22, urbroj: 425-02/8-18-4 od 26. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/24, urbroj: 425-02/8-18-2 od 26. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/01, urbroj: 425-02/8-18-5 od 22. studenoga 2018.
      Nar. novine, 112/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/23, urbroj: 425-02/8-18-4 od 7. prosinca 2018.
      Nar. novine, 112/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/25, urbroj: 425-02/8-18-3 od 27. studenoga 2018.
      Nar. novine, 112/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/26, urbroj: 425-02/8-18-2 od 3. prosinca 2018.
      Nar. novine, 112/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/27, urbroj: 425-02/8-18-2 od 5. prosinca 2018.
      Nar. novine, 112/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/28, urbroj: 425-02/8-18-4 od 12. prosinca 2018.
      Nar. novine, 114/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/29, urbroj: 425-02/8-18-2 od 13. prosinca 2018.
      Nar. novine, 116/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/30, urbroj: 425-02/8-18-3 od 21. prosinca 2018.
      Nar. novine, 119/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
      Nar. novine, 112/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu
      Nar. novine, 114/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
      Nar. novine, 112/18

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Središnjem registru državne imovine
      Nar. novine, 112/18.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Dragutina Kušlana
      Nar. novine, 112/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Nasljednopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima
      Nar. novine, 120/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti
      Nar. novine, 110/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
      Nar. novine, 112/18.

    Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
      Nar. novine, 116/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
      Nar. novine, 109/18.

    Pravilnik o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji
      Nar. novine, 110/18.

    Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
      Nar. novine, 111/18.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
      Nar. novine, 111/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
      Nar. novine, 111/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica
      Nar. novine, 111/18.

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
      Nar. novine, 112/18.

    Zakon o uzgoju domaćih životinja
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o poljoprivredi
      Nar. novine, 118/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
      Nar. novine, 118/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
      Nar. novine, 119/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o kontaminantima
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hran
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijet
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o hrani
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 115/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama
      Nar. novine, 115/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o akvakulturi
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
      Nar. novine, 112/18.

    Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
      Nar. novine, 115/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
      Nar. novine, 111/18.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 111/18.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
      Nar. novine, 112/18.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
      Nar. novine, 112/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
      Nar. novine, 116/18.

    Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište
      Nar. novine, 116/18.

    Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
      Nar. novine, 116/18.

    Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
      Nar. novine, 116/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine
      Nar. novine, 116/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
      Nar. novine, 118/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
      Nar. novine, 119/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
      Nar. novine, 118/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu
      Nar. novine, 111/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o državnom inspektoratu
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)
      Nar. novine, 115/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije
      Nar. novine, 112/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine
      Nar. novine, 111/18.

    Zakon o lučkim kapetanijama
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
      Nar. novine, 118/18.

    Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba
      Nar. novine, 120/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
      Nar. novine, 116/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika
      Nar. novine, 109/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018 od 30. listopada 2018.
      Nar. novine, 110/18.

    Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda
      Nar. novine, 116/18.

    Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe
      Nar. novine, 118/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
      Nar. novine, 112/18.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
      Nar. novine, 115/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
      Nar. novine, 117/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
      Nar. novine, 118/18.

    Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. - 2024.
      Nar. novine, 118/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka
      Nar. novine, 110/18.

    Odluku o velikim izloženostima kreditnih institucija
      Nar. novine, 111/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije
      Nar. novine, 120/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja
      Nar. novine, 114/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 109/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 114/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 114/18.

    Odluku o najvišem postotku naknade depozitaru za 2019. godinu
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
      Nar. novine, 115/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
      Nar. novine, 114/18.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima
      Nar. novine, 118/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava
      Nar. novine, 110/18.

    Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava
      Nar. novine, 110/18.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode
      Nar. novine, 112/18.

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
      Nar. novine, 112/18.

    Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 114/18.

    Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 114/18.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija
      Nar. novine, 114/18.

    Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija
      Nar. novine, 114/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
      Nar. novine, 116/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama
      Nar. novine, 109/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu
      Nar. novine, 118/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2018.
      Nar. novine, 111/18.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2018.
      Nar. novine, 114/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 115/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda
      Nar. novine, 110/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu
      Nar. novine, 111/18.

    Zakon o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu
      Nar. novine, 111/18

    Zakon o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
      Nar. novine, 114/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjelii naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku hitnih stanja" Kliničkom zavodu za kemiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008
      Nar. novine, 115/18.

    Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
      Nar. novine, 116/18.

    Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti
      Nar. novine, 116/18.

    Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
      Nar. novine, 116/18.

    Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
      Nar. novine, 116/18.

    Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
      Nar. novine, 116/18.

    Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 116/18.

    Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 118/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 119/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 119/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 119/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o udomiteljstvu
      Nar. novine, 115/18.

    Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 119/18.

    Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za početak rada veteranskih centara
      Nar. novine, 119/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.
      Nar. novine, 110/18.

    Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
      Nar. novine, 116/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu
      Nar. novine, 116/18.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe
      Nar. novine, 116/18.

    Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
      Nar. novine, 116/18.

    Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
      Nar. novine, 116/18.

    Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja
      Nar. novine, 116/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
      Nar. novine, 109/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
      Nar. novine, 110/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec
      Nar. novine, 111/18.

    Odluku o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina
      Nar. novine, 111/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
      Nar. novine, 115/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Murter – Kornati
      Nar. novine, 115/18.

    Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
      Nar. novine, 118/18.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj
      Nar. novine, 118/18.

    Odluka o porezima Općine Dicmo
      Nar. novine, 119/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča
      Nar. novine, 119/18.

    Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
      Nar. novine, 120/18.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva
      Nar. novine, 116/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Izmjene i dopune konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Zakon o fiskalnoj odgovornosti
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 112/18.

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Konsolidirani državni proračun i financijski plan izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 113/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 116/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. – 2020.
      Nar. novine, 110/18.

    Odluka o proglašenju projekta »Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 111/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 111/18.

    Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Sinj« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 112/18.

    Odluka o proglašenju projekta »Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 112/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 114/18.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
      Nar. novine, 115/18.

    Zakon o otocima
      Nar. novine, 116/18.

    Zakon o brdsko-planinskim područjima
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o potpomognutim područjima
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 118/18.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
      Nar. novine, 119/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske
      Nar. novine, 116/18.

    Deklaracija Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
      Nar. novine, 118/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 109/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 116/18.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
      Nar. novine, 116/18.

    Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 116/18.

    Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
      Nar. novine, 116/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 109/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 109/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
      Nar. novine, 110/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju
      Nar. novine, 118/18.

    Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 119/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu
      Nar. novine, 110/18.

    Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
      Nar. novine, 115/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja
      Nar. novine, 114/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 116/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 119/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 119/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS
      Nar. novine, 119/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika
      Nar. novine, 120/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
      Nar. novine, 118/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
      Nar. novine, 118/18.