6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar
      Nar. novine, 127/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 123/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 125/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 120/14.

    Odluka o otkazu Kolektivnog ugovora za Hrvatsku lutriju d.o.o.
      Nar. novine, 127/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u Javnim službama
      Nar. novine, 120/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o zaštiti na radu
      Nar. novine, 118/14.

    Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika
      Nar. novine, 119/14.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
      Nar. novine, 120/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
      Nar. novine, 127/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
      Nar. novine, 120/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća
      Nar. novine, 117/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
      Nar. novine, 119/14.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi
      Nar. novine, 119/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina
      Nar. novine, 121/14.

    Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna 2014.
      Nar. novine, 121/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe
      Nar. novine, 122/14.

    Odluka o konačnom popisu naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije za otpis dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakupu za ribnjake i nakade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 125/14.

    Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca
      Nar. novine, 128/14.

    Statut Hrvatske poljoprivredne komore
      Nar. novine, 128/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
      Nar. novine, 122/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
      Nar. novine, 118/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
      Nar. novine, 125/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 125/14.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
      Nar. novine, 127/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o energetskoj učinkovitosti
      Nar. novine, 127/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o održavanju građevina
      Nar. novine, 122/14.

    Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
      Nar. novine, 122/14.

    Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
      Nar. novine, 122/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo
      Nar. novine, 121/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
      Nar. novine, 117/14.

    Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
      Nar. novine, 117/14.

    Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva
      Nar. novine, 122/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o čamcima
      Nar. novine, 117/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca
      Nar. novine, 117/14.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
      Nar. novine, 118/14.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita
      Nar. novine, 118/14.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje
      Nar. novine, 118/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja
      Nar. novine, 123/14.

    Pravilnik o letenju zrakoplova
      Nar. novine, 128/14.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
      Nar. novine, 128/14.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 128/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 120/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o radionicama za tahografe
      Nar. novine, 118/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila
      Nar. novine, 122/14.

    Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
      Nar. novine, 122/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini
      Nar. novine, 122/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01)
      Nar. novine, 123/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)
      Nar. novine, 123/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti
      Nar. novine, 123/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija
      Nar. novine, 124/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
      Nar. novine, 124/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora
      Nar. novine, 124/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija
      Nar. novine, 124/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
      Nar. novine, 117/14.

    Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
      Nar. novine, 117/14.

    Pravilnik o stručnom vijeću
      Nar. novine, 121/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
      Nar. novine, 122/14.

    Odluka o donošenju Prostornoga plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
      Nar. novine, 125/14.

    Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva
      Nar. novine, 125/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva
      Nar. novine, 120/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 121/14.

    Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
      Nar. novine, 127/14.

    Uputa o provedbi Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 127/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 127/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 127/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
      Nar. novine, 127/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 120/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 121/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)
      Nar. novine, 120/14.

    Uredba o dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
      Nar. novine, 120/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2014.
      Nar. novine, 121/14.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2014.
      Nar. novine, 122/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 119/14.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 119/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 119/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 119/14.

    Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 119/14.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
      Nar. novine, 126/14.

    Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti
      Nar. novine, 128/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
      Nar. novine, 122/14.

    Pravilnik o obustavi stavljanja lijeka u promet i povlačenju lijeka iz prometa
      Nar. novine, 122/14.

    Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova
      Nar. novine, 122/14.

    Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka
      Nar. novine, 122/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
      Nar. novine, 124/14.

    Odluka o promjeni dizajna studentske iskaznice
      Nar. novine, 127/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela
      Nar. novine, 127/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi
      Nar. novine, 119/14.

    Odluka o porezima Općine Jelsa
      Nar. novine, 120/14.

    Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda
      Nar. novine, 124/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o provođenju dubinske analize rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske
      Nar. novine, 124/14.

    Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 124/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
      Nar. novine, 121/14.

    Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini
      Nar. novine, 123/14.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave
      Nar. novine, 125/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe
      Nar. novine, 118/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske
      Nar. novine, 119/14.

    Odluka o priključenju baze pravnih propis Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portalu N-lex
      Nar. novine, 120/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske Unije - Garancija za mlade
      Nar. novine, 120/14.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik
      Nar. novine, 121/14.

    Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 121/14.

    Obvezatne upute LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik
      Nar. novine, 121/14.

    Obvezatne upute FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tovarnik u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenih izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Tovarnik koji će se održati 16. studenog 2014.
      Nar. novine, 121/14.

    Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske
      Nar. novine, 123/14.

    Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2020.
      Nar. novine, 126/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 128/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu
      Nar. novine, 119/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
      Nar. novine, 120/14.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 125/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o vojnom graditeljstvu
      Nar. novine, 125/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju Specijalne misije Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu
      Nar. novine, 117/14.

    Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu
      Nar. novine, 117/14.

    Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
      Nar. novine, 120/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu
      Nar. novine, 122/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu
      Nar. novine, 126/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima
      Nar. novine, 126/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012 i NN 103/2014)
      Nar. novine, 118/14.

    Poslovnik o izmjeni Javnobilježničkog poslovnika
      Nar. novine, 120/14.

    Zakon o područjima i sjedištima sudova
      Nar. novine, 128/14.

    Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
      Nar. novine, 128/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika
      Nar. novine, 120/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica
      Nar. novine, 125/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize
      Nar. novine, 120/14.