6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
      Nar. novine, 84/13.

    Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera elektrotehnike
      Nar. novine, 88/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava
      Nar. novine, 93/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata
      Nar. novine, 89/13.

    Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 89/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 89/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 97/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanja postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 86/13.

    Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 88/13.

    Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
      Nar. novine, 89/13.

    Kolektivni ugovor za Agrokor d.d.
      Nar. novine, 90/13.

    Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja
      Nar. novine, 91/13.

    Kolektivni ugovor Hrvatske lutrije d.o.o.
      Nar. novine, 97/13.

    Kolektivni ugovor za graditeljstvo (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 97/13.

    Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
      Nar. novine, 96/13.

    Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije
      Nar. novine, 96/13.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 96/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka
      Nar. novine, 90/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva
      Nar. novine, 84/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu
      Nar. novine, 85/13.

    Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove
      Nar. novine, 91/13.

    Kodeks etike ovlaštenih zastupnika
      Nar. novine, 91/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina
      Nar. novine, 99/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 94/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada
      Nar. novine, 93/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 84/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o provedbi sheme školskog voća
      Nar. novine, 88/13.

    Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
      Nar. novine, 91/13.

    Zakon o inspekcijama u poljoprivredi
      Nar. novine, 93/13.

    Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini
      Nar. novine, 93/13.

    Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
      Nar. novine, 94/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 96/13.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora
      Nar. novine, 99/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća
      Nar. novine, 99/13.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
      Nar. novine, 99/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
      Nar. novine, 83/13.

    Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o ekološkoj proizvodnji
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane
      Nar. novine, 90/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o lovostaju
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 96/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
      Nar. novine, 83/13.

    Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
      Nar. novine, 84/13.

    Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
      Nar. novine, 84/13.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 85/13.

    Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 94/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 84/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
      Nar. novine, 85/13.

    Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontrolna točka za proizvode
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu
      Nar. novine, 99/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika u području tekstila
      Nar. novine, 88/13.

    Pravilnik za plinske aparate
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
      Nar. novine, 91/13.

    Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontaktna točka za provedbu službenog obavješćivanja
      Nar. novine, 99/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje
      Nar. novine, 90/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi
      Nar. novine, 97/13.

    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
      Nar. novine, 94/13.

    Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare
      Nar. novine, 99/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
      Nar. novine, 88/13.

    Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 92/13.

    Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu
      Nar. novine, 99/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima kada se na te zrakoplove ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, te kojom se stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ)
      Nar. novine, 91/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu
      Nar. novine, 94/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o željeznici
      Nar. novine, 94/13.

    Pravilnik o ovlaštenju strojovođa
      Nar. novine, 96/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila
      Nar. novine, 83/13.

    Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o radionicama za tahografe
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
      Nar. novine, 91/13.

    Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila
      Nar. novine, 93/13.

    Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele
      Nar. novine, 96/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o poštanskim markama
      Nar. novine, 91/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini
      Nar. novine, 89/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 89/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima
      Nar. novine, 89/13.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
      Nar. novine, 97/13.

    Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine
      Nar. novine, 95/13.

    Zakon o održivom gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 94/13.

    Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
      Nar. novine, 94/13.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
      Nar. novine, 99/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
      Nar. novine, 99/13.

    Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
      Nar. novine, 99/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
      Nar. novine, 96/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
      Nar. novine, 89/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva
      Nar. novine, 85/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o promidžbenim aktivnostima
      Nar. novine, 93/13.

    Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
      Nar. novine, 97/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
      Nar. novine, 93/13.

    Odluka o prestanku važenja Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 97/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova
      Nar. novine, 90/13.

    Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske briše AC Global Utility otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba
      Nar. novine, 90/13.

    Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske briše otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Platinum Cash, kojim upravlja PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
      Nar. novine, 93/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavljivanju informacija investicijskih društava
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu investicijskih društava
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i obveznom sadržaju tog zahtjeva
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 90/13.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2470/2010 i dr. od 9. srpnja 2013.
      Nar. novine, 99/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine
      Nar. novine, 90/13.

    Zakon o izmjenama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
      Nar. novine, 93/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača
      Nar. novine, 90/13.

    Uredba o dopunama Uredbe o preoblikovanju Energetskog instituta Hrvoje Požar u ustanovu
      Nar. novine, 96/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.-NKD 2007.
      Nar. novine, 90/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2013.
      Nar. novine, 91/13.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2013.
      Nar. novine, 93/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 86/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
      Nar. novine, 84/13.

    Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
      Nar. novine, 89/13.

    Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 91/13.

    Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 91/13.

    Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 93/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
      Nar. novine, 93/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 93/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
      Nar. novine, 94/13.

    Pravilnik o stjecanju statusa specijalista laboratorijske imunologije
      Nar. novine, 99/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 99/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
      Nar. novine, 99/13.

    Odluka o dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
      Nar. novine, 99/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 99/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 99/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnim zahtjevima za medicinske proizvode izrađene od neživog životinjskog tkiva
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o farmakovigilanciji
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda
      Nar. novine, 84/13.

    Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
      Nar. novine, 86/13.

    Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj izdanih do 1. lipnja 2013.
      Nar. novine, 87/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje
      Nar. novine, 89/13.

    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja
      Nar. novine, 96/13.

    Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona
      Nar. novine, 96/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
      Nar. novine, 85/13.

    Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o pojedinostima postupka objave i provođenja javnog poziva te načinu imenovanja Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
      Nar. novine, 88/13.

    Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 91/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
      Nar. novine, 94/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 94/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
      Nar. novine, 94/13.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1304/2013 od 16. srpnja 2013.
      Nar. novine, 99/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi
      Nar. novine, 91/13.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sportu
      Nar. novine, 94/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima
      Nar. novine, 94/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Lukač
      Nar. novine, 84/13.

    Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 90/13.

    Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
      Nar. novine, 90/13.

    Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin
      Nar. novine, 93/13.

    Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
      Nar. novine, 94/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 96/13.

    Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za prigodnu prodaju na sajmovima, priredbama i izložbama, do 1. listopada 2013. godine
      Nar. novine, 99/13.

    Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za djelatnost ovlaštenih mjenjača, do 1. listopada 2013. godine
      Nar. novine, 99/13.

    Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3861/2013. od 16. srpnja 2013.
      Nar. novine, 99/13.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i izgledu carinskog pečata i carinskog štambilja koji su u uporabi u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi
      Nar. novine, 84/13.

    Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika
      Nar. novine, 86/13.

    Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
      Nar. novine, 86/13.

    Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Osijek
      Nar. novine, 86/13.

    Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Rijeka
      Nar. novine, 86/13.

    Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Split
      Nar. novine, 86/13.

    Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Zagreb
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o EORI broju
      Nar. novine, 89/13.

    Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine
      Nar. novine, 93/13.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavada za intelektualno vlasništvo
      Nar. novine, 96/13.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
      Nar. novine, 86/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 98/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. godinu
      Nar. novine, 98/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu
      Nar. novine, 98/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu
      Nar. novine, 98/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu
      Nar. novine, 98/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu
      Nar. novine, 98/13.

    Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2012. godinu
      Nar. novine, 98/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
      Nar. novine, 93/13.

    Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini
      Nar. novine, 97/13.

    Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama
      Nar. novine, 99/13.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
      Nar. novine, 83/13.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 84/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
      Nar. novine, 96/13.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna
      Nar. novine, 96/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020.
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
      Nar. novine, 93/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva "PLETER-USLUGE" d.o.o.
      Nar. novine, 97/13.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje
      Nar. novine, 96/13.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015.
      Nar. novine, 99/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
      Nar. novine, 90/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava
      Nar. novine, 97/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o nadzoru državne granice
      Nar. novine, 83/13.

    Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova
      Nar. novine, 86/13.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 89/13.

    Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu
      Nar. novine, 93/13.

    Odluka o utvrđivanju nadležnog tijela za izdavanje i ovjeru potvrde kojom se traži suspenzija uvoznih carina na određeno oružje i vojnu opremu za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 97/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu
      Nar. novine, 88/13.

    Odluka o stavljanju izvan snage odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja donijetim sukladno Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja
      Nar. novine, 91/13.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Tbilisiju
      Nar. novine, 97/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima
      Nar. novine, 86/13.

    Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica
      Nar. novine, 91/13.

    Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance
      Nar. novine, 94/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu
      Nar. novine, 85/13.

    Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca
      Nar. novine, 93/13.

    Poslovnik pučkog pravobranitelja
      Nar. novine, 99/13.