6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore
      Nar. novine, 84/16.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 87/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 82/16.

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu
      Nar. novine, 83/16

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje kojim se ovlašćuje Damir Cebin, vlasnik obrta POŽAR-SIGURNOST iz Zagreba, Buzin, Cebini 22a, OIB: 80544678950, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 81/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 84/16.

    Plan prijma u državnu službu u državnoodvjetničko vijeće za 2016. godinu
      Nar. novine, 85/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Kunišinci
      Nar. novine, 82/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
      Nar. novine, 84/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 79/16.

    Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine
      Nar. novine, 79/16.

    Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica
      Nar. novine, 81/16.

    Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
      Nar. novine, 81/16.

    Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji
      Nar. novine, 84/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
      Nar. novine, 84/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
      Nar. novine, 84/16.

    Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja
      Nar. novine, 88/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
      Nar. novine, 88/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u Registar ICCAT-a (ICCAT Record od BFT Catching Vessels) u 2016. godini
      Nar. novine, 80/16.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2016. godini
      Nar. novine, 81/16.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 81/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
      Nar. novine, 84/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 87/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom
      Nar. novine, 82/16.

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici
      Nar. novine, 82/16.

    Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda
      Nar. novine, 82/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tlačnoj opremi
      Nar. novine, 79/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta
      Nar. novine, 81/16.

    Pravilnik o pomorskoj opremi
      Nar. novine, 82/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti
      Nar. novine, 83/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
      Nar. novine, 85/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja
      Nar. novine, 79/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."
      Nar. novine, 84/16.

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."
      Nar. novine, 87/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda
      Nar. novine, 81/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
      Nar. novine, 81/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana
      Nar. novine, 87/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 83/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2016.
      Nar. novine, 82/16.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2016.
      Nar. novine, 84/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016.
      Nar. novine, 79/16.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2016.
      Nar. novine, 79/16.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2016.
      Nar. novine, 79/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
      Nar. novine, 80/16.

    Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
      Nar. novine, 80/16.

    Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
      Nar. novine, 80/16.

    Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine
      Nar. novine, 80/16.

    Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini
      Nar. novine, 80/16.

    Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine
      Nar. novine, 80/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini
      Nar. novine, 83/16.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 83/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-om
      Nar. novine, 80/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017.
      Nar. novine, 79/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2016 - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 85/16.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2016 - Lista preventivno zaštićenih dobara
      Nar. novine, 85/16.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 87/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 81/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
      Nar. novine, 81/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"
      Nar. novine, 83/16.

    Odluka o proglašenju projekta "Autokamp Punta Nova - Eko Kamp Nove" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/16.

    Odluka o proglašenju projekta "Hotel Park 5*, Rovinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnosti"
      Nar. novine, 88/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9 "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama - kočama za rujan/listopad 2016. godine
      Nar. novine, 88/16

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"
      Nar. novine, 88/16

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 88/16.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 81/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 81/16.

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 83/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u I. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u II. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u III. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u IV. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u V. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u VI. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u VII. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u VIII. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u IX. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u X. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XI. izbornoj jedinici
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine)
      Nar. novine, 86/16.

    Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)
      Nar. novine, 86/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novine, 79/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu
      Nar. novine, 80/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite
      Nar. novine, 85/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Zakona o sudovima
      Nar. novine, 82/16.

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016. godinu
      Nar. novine, 83/16.

    Uredba o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda
      Nar. novine, 84/16.