6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnika
      Nar. novine, 59/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2013. godini
      Nar. novine, 62/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/07, urbroj: 689/1-13-4 od 7. svibnja 2013.
      Nar. novine, 59/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/09, urbroj: 689/1-13-7 od 7. svibnja 2013.
      Nar. novine, 59/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/10, urbroj: 689/1-13-4 od 7. svibnja 2013.
      Nar. novine, 59/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/11, urbroj: 689/1-13-4 od 7. svibnja 2013.
      Nar. novine, 59/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/12, urbroj: 689/1-13-5 od 7. svibnja 2013.
      Nar. novine, 59/13.

    Kolektivni ugovor za HEP grupu
      Nar. novine, 60/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 65/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 65/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 65/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 52/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/07 urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 8. svibnja 2013. za A.D.V. Grupa d.o.o. iz Kaštel Štafilića
      Nar. novine, 60/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
      Nar. novine, 54/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
      Nar. novine, 55/13.

    Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
      Nar. novine, 56/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti
      Nar. novine, 56/13.

    Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. - 2012.
      Nar. novine, 61/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
      Nar. novine, 65/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
      Nar. novine, 55/13.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 56/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima
      Nar. novine, 56/13.

    Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini
      Nar. novine, 57/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
      Nar. novine, 58/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima
      Nar. novine, 59/13.

    Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa Zajednice
      Nar. novine, 62/13.

    Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
      Nar. novine, 62/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima
      Nar. novine, 62/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
      Nar. novine, 62/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o informiranju potrošača o hrani
      Nar. novine, 56/13.

    Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 56/13.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Dalmatinska Maraska/Dalmatinska Maraška"
      Nar. novine, 58/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu
      Nar. novine, 56/13.

    Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala
      Nar. novine, 60/13.

    Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti
      Nar. novine, 60/13.

    Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata
      Nar. novine, 60/13.

    Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal
      Nar. novine, 60/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal
      Nar. novine, 60/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
      Nar. novine, 55/13.

    Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima
      Nar. novine, 62/13.

    Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnsu thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2013. godinu
      Nar. novine, 64/13.

    Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
      Nar. novine, 65/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o rudarstvu
      Nar. novine, 56/13.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac, u gradu Karlovcu
      Nar. novine, 57/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
      Nar. novine, 62/13.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
      Nar. novine, 64/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju
      Nar. novine, 56/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akreditaciji
      Nar. novine, 56/13.

    Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda
      Nar. novine, 56/13.

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom
      Nar. novine, 57/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom
      Nar. novine, 62/13.

    Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom
      Nar. novine, 62/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
      Nar. novine, 55/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"
      Nar. novine, 63/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice
      Nar. novine, 65/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
      Nar. novine, 56/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova
      Nar. novine, 57/13.

    Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 57/13.

    Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja
      Nar. novine, 57/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
      Nar. novine, 60/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila
      Nar. novine, 52/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)
      Nar. novine, 57/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
      Nar. novine, 56/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
      Nar. novine, 56/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke
      Nar. novine, 55/13.

    Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme
      Nar. novine, 56/13.

    Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka
      Nar. novine, 57/13.

    Pravilnik o granicama ozračenja
      Nar. novine, 59/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
      Nar. novine, 62/13.

    Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
      Nar. novine, 62/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
      Nar. novine, 55/13.

    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini
      Nar. novine, 56/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 54/13.

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
      Nar. novine, 57/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom
      Nar. novine, 60/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
      Nar. novine, 54/13.

    Odluka o prikupljanju podataka s ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenata i nerezidenata
      Nar. novine, 57/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 52/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
      Nar. novine, 56/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
      Nar. novine, 52/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima
      Nar. novine, 54/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 52/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
      Nar. novine, 54/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača
      Nar. novine, 56/13.

    Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"
      Nar. novine, 58/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe
      Nar. novine, 55/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
      Nar. novine, 56/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Bjelovar
      Nar. novine, 58/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2013.
      Nar. novine, 59/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2013
      Nar. novine, 60/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumetnacije te osiguranju sljedivosti svih pribavljenih, dodijeljenih i presađenih ljudskih organa
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o načinu i uvjetima odabira, procjene i praćenja zdravstvenog stanja živog darivatelja organa
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o načinu izvješćivanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme, kvalitete i sigurnosti za obavljanje djelatnosti uzimanja i presađivanja organa
      Nar. novine, 54/13.

    Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike
      Nar. novine, 56/13.

    Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica
      Nar. novine, 57/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju" Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 59/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta" Klinici za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 60/13.

    Pravilnik o standardima kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje
      Nar. novine, 62/13.

    Pravilnik o načinu procjene obilježja preminulog davatelja i organa za presađivanje
      Nar. novine, 62/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
      Nar. novine, 65/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
      Nar. novine, 54/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
      Nar. novine, 65/13.

    Udžbenički standard
      Nar. novine, 65/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
      Nar. novine, 57/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 52/13.

    Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba
      Nar. novine, 55/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
      Nar. novine, 58/13.

    Pravilnik o trošarinama
      Nar. novine, 64/13.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije
      Nar. novine, 54/13.

    Pravilnik o EORI broju
      Nar. novine, 64/13.

    Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
      Nar. novine, 64/13.

    Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda
      Nar. novine, 64/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
      Nar. novine, 52/13.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 53/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 53/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 53/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 53/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 53/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
      Nar. novine, 56/13.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
      Nar. novine, 56/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2013-02/006, urbroj: 580-09-1/31-2013-006 od 28. ožujka 2013.
      Nar. novine, 58/13.

    Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima
      Nar. novine, 65/13.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Strategije razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013. - 2016. godine
      Nar. novine, 54/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju Projekta e-Građani
      Nar. novine, 52/13.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 52/13.

    Konačni službeni rezultati izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske utvrđeni i objavljeni 30. travnja 2013.
      Nar. novine, 52/13.

    Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana hitne medicinske službe"
      Nar. novine, 54/13.

    Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
      Nar. novine, 54/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi
      Nar. novine, 56/13.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
      Nar. novine, 60/13.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora
      Nar. novine, 65/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
      Nar. novine, 54/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu
      Nar. novine, 52/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće
      Nar. novine, 55/13.

    Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu
      Nar. novine, 55/13.

    Zakon o kritičnim infrastrukturama
      Nar. novine, 56/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja
      Nar. novine, 57/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja
      Nar. novine, 57/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Novosibirsku
      Nar. novine, 55/13.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020
      Nar. novine, 60/13.

    Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2012/739/ZVSP, 2013/109/ZVSP i 2013/186/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
      Nar. novine, 62/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravka i viza
      Nar. novine, 60/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 59/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku
      Nar. novine, 56/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora
      Nar. novine, 56/13.

    Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku
      Nar. novine, 57/13.