6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.- (Evid.broj 23/01) - sedme izmjene i dopune
      Nar. novine, 142/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/20, urbroj: 534-03-01-02/3-13-4 od 17. listopada 2013. za ZANOS d.o.o. iz Zagreba
      Nar. novine, 133/13.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: UP/I-115-01/13-03/01, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 7. studenoga 2013.
      Nar. novine, 142/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
      Nar. novine, 141/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
      Nar. novine, 141/13.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Ilija za katastarsku općinu Beletinec i dijelove katastarskih općina Sveti Ilija i Biškupec II
      Nar. novine, 141/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
      Nar. novine, 133/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja
      Nar. novine, 133/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
      Nar. novine, 132/13.

    Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere
      Nar. novine, 133/13.

    Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta
      Nar. novine, 134/13.

    Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica
      Nar. novine, 137/13.

    Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 137/13.

    Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino
      Nar. novine, 138/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
      Nar. novine, 140/13.

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o agrotehničkim mjerama
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 142/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 137/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pivu
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o soli
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći uniflornog meda
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirevima i proizvodima od sireva
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o smrznutim desertima
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o keksima i keksima srodnim proizvodima
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 141/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
      Nar. novine, 132/13.

    Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 133/13.

    Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godinu
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
      Nar. novine, 142/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema
      Nar. novine, 133/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama
      Nar. novine, 137/13.

    Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
      Nar. novine, 137/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 133/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra zrakoplovnog osoblja
      Nar. novine, 134/13.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima
      Nar. novine, 137/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
      Nar. novine, 142/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 123 (izdanje 01)
      Nar. novine, 132/13.

    Pravilnik o postupku homologacije mehaničkih spojnica za povezivanje motornih i priključnih vozila i njihove ugradbe na ta vozila TPV 150 ( izdanje 01)
      Nar. novine, 132/13.

    Pravilnik o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz
      Nar. novine, 136/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini
      Nar. novine, 137/13.

    Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste
      Nar. novine, 140/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
      Nar. novine, 140/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 KHz - 1492,0 MHz
      Nar. novine, 134/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
      Nar. novine, 139/13.

    Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
      Nar. novine, 141/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
      Nar. novine, 142/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
      Nar. novine, 139/13.

    Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2014. godinu
      Nar. novine, 142/13.

    Odluka o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 142/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 142/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 142/13.

    Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera
      Nar. novine, 23/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o leasingu
      Nar. novine, 141/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
      Nar. novine, 142/13.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 142/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
      Nar. novine, 142/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske stranke reda
      Nar. novine, 141/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe
      Nar. novine, 137/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2013.
      Nar. novine, 138/13.

    Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2013.
      Nar. novine, 138/13.

    Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2013.
      Nar. novine, 138/13.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2013. godine
      Nar. novine, 140/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 133/13.

    Uredba o dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 140/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 133/13.

    Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca potvrde za nošenje lijeka koji sadrži drogu ili psihotropne tvari u svrhu liječenja u države Schengenskog prostora
      Nar. novine, 134/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za izvantjelesnu oksigenaciju akutno-respiratorno ugroženih bolesnika" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
      Nar. novine, 136/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 136/13.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ginekološku i perinatalnu patologiju" Zavodu za ginekološku i perinatalnu patologiju Kliničkog zavoda za patologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 136/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 136/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 136/13.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 137/13.

    Odluka o uvođenju radne obveze doktorima medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 137/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba" Centru za gerontologiju Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
      Nar. novine, 138/13.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
      Nar. novine, 140/13.

    Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
      Nar. novine, 141/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima
      Nar. novine, 133/13.

    Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 134/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika
      Nar. novine, 133/13.

    Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima
      Nar. novine, 133/13.

    Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
      Nar. novine, 136/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
      Nar. novine, 132/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
      Nar. novine, 139/13.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o nastavnom planu i programu te organizaciji pedagoško-psihološkog obrazovanja učitelja u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
      Nar. novine, 139/13.

    Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama
      Nar. novine, 139/13.

    Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja
      Nar. novine, 142/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
      Nar. novine, 134/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Lovreč
      Nar. novine, 136/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Iloka
      Nar. novine, 136/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 140/13.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu uporabe sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
      Nar. novine, 134/13.

    Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
      Nar. novine, 134/13.

    Pravilnik o izdavanju upozorenja i naredbi ovlaštenog carinskog službenika
      Nar. novine, 134/13.

    Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja prometnih sredstava na cestama
      Nar. novine, 134/13.

    Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama
      Nar. novine, 134/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2013. godine
      Nar. novine, 135/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2013. godine
      Nar. novine, 135/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2013. godine
      Nar. novine, 135/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013.
      Nar. novine, 135/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2013. godine
      Nar. novine, 135/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2013. godine
      Nar. novine, 135/13.

    Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2013. godine
      Nar. novine, 135/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 133/13.

    Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. - 2020.
      Nar. novine, 136/13.

    Pravilnik o ustroju i organizaciji Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva
      Nar. novine, 140/13.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim potporama
      Nar. novine, 141/13.

    Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne otpore za 2013. godinu
      Nar. novine, 141/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju državnog referenduma
      Nar. novine, 134/13.

    Obvezatne upute broj - DR I, provedba referenduma, redoslijed radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 134/13.

    Obvezatne upute broj - DR II, obrasci za provedbu državnog referenduma
      Nar. novine, 134/13.

    Obvezatne upute broj - DR III, o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i birača lišenih slobode
      Nar. novine, 134/13.

    Obvezatne upute broj - DR IV, o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, nevladinih udruga i stranih promatrača
      Nar. novine, 134/13.

    Obvezatne upute broj - DR V, o načinu uređenja glasačkog mjesta za provedbu državnog referenduma
      Nar. novine, 134/13.

    Obvezatne upute broj - DR VI, o referendumskoj šutnji
      Nar. novine, 134/13.

    Obvezatne upute broj - DR VII, o načinu glasovanja birača, osoba s invaliditetom, nepismenih te birača koji ne mogu pristupiti na glasačko mjesto
      Nar. novine, 134/13.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe državnog referenduma
      Nar. novine, 137/13.

    Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2013. godini
      Nar. novine, 138/13.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu
      Nar. novine, 138/13.

    Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o narodnom ustavotvornom referendumu o definiciji braka broj: SuS-1/2013 od 14. studenoga 2013.
      Nar. novine, 138/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
      Nar. novine, 140/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 140/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade za stanovanje
      Nar. novine, 138/13.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
      Nar. novine, 139/13.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu
      Nar. novine, 139/13.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA"
      Nar. novine, 139/13.

    Uredba o dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 140/13.

    Uredba o dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 140/13.

    Pravilnik o registru vojnih zrakoplova i znacima državne pripadnosti vojnih zrakoplova
      Nar. novine, 140/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"
      Nar. novine, 138/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora
      Nar. novine, 140/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
      Nar. novine, 142/13.