6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra
      Nar. novine, 6/20.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 4/20.

    Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 4/20.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 13/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
      Nar. novine, 13/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor ugostiteljstva
      Nar. novine, 5/20.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 13/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora
      Nar. novine, 13/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
      Nar. novine, 13/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga
      Nar. novine, 13/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva
      Nar. novine, 9/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika
      Nar. novine, 129/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Središnjem registru državne imovine
      Nar. novine, 3/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
      Nar. Novine, 5/20.

    Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini
      Nar. novine, 7/20.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
      Nar. novine, 13/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
      Nar. novine, 7/20.

    Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
      Nar. novine, 11/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište
      Nar. novine, 12/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 6/20.

    Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 7/20.

    Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 7/20.

    Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
      Nar. novine, 10/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020. godine
      Nar. novine, 13/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
      Nar. novine, 5/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća
      Nar. novine, 5/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o državnim etalonima
      Nar. Novine, 5/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama
      Nar. novine, 8/20.

    Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
      Nar. novine, 8/20.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja
      Nar. novine, 8/20.

    Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama
      Nar. novine, 13/20.

    Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova
      Nar. novine, 13/20.

    Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica
      Nar. novine, 13/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
      Nar. novine, 13/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja
      Nar. novine, 5/20.

    Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova
      Nar. novine, 5/20.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom
      Nar. novine, 5/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg pješačkog prijelaza
      Nar. novine, 3/20.

    Odluka o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 9/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći«
      Nar. novine, 10/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
      Nar. novine, 10/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
      Nar. novine, 3/20.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
      Nar. novine, 3/20.

    Odluka o naknadi za razvoj
      Nar. novine, 4/20.

    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Podstrana
      Nar. novine, 4/20.

    Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
      Nar. novine, 9/20.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
      Nar. novine, 9/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju područja "Risovac – Grabovača" zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
      Nar. novine, 1/20.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom
      Nar. novine, 7/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
      Nar. novine, 7/20.

    Odluka o proglašenju područja »Parka oko dvorca Lužnica« zaštićenim u kategoriji spomenika parkovne arhitekture
      Nar. novine, 10/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini
      Nar. novine, 3/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini
      Nar. novine, 7/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru stvarnih vlasnika
      Nar. novine, 1/20.

    Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 2/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 2/20.

    Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2020. godinu
      Nar. novine, 2/20.

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu
      Nar. novine, 10/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
      Nar. novine, 2/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama
      Nar. novine, 5/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 2/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 1/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 7/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2019.
      Nar. novine, 5/20.

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2019.
      Nar. novine, 9/20.

    Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine
      Nar. novine, 12/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja
      Nar. novine, 3/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
      Nar. novine, 9/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
      Nar. novine, 9/20.

    Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.
      Nar. novine, 13/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o arheološkim istraživanjima
      Nar. novine, 2/20.

    Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
      Nar. novine, 10/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 1/20.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Našica
      Nar. novine, 3/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina
      Nar. novine, 3/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje
      Nar. novine, 3/20.

    Odluka o porezima Grada Virovitice
      Nar. novine, 5/20.

    Odluka o porezima Grada Vrlike
      Nar. novine, 5/20.

    I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani
      Nar. novine, 5/20.

    Odluka o porezima Općine Hrvace
      Nar. novine, 5/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina
      Nar. novine, 5/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
      Nar. novine, 6/20.

    Odluka o porezima Općine Škabrnja
      Nar. novine, 6/20.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese
      Nar. novine, 7/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
      Nar. novine, 8/20.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu
      Nar. novine, 7/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama
      Nar. novine, 1/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
      Nar. novine, 1/20.

    Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini
      Nar. novine, 6/20.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
      Nar. novine, 129/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
      Nar. novine, 3/20.

    Konačni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 4/20.

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu
      Nar. novine, 10/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
      Nar. novine, 7/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Kriterij za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka
      Nar. novine, 5/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka
      Nar. novine, 6/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 91/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi
      Nar. novine, 4/20.

    Pravilnik o načinu rada mentora u državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 11/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
      Nar. novine, 5/20.