6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2016-02/006, urbroj: 580-11/41-17-189 od 9. lipnja 2017.
      Nar. novine, 80/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 87/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
      Nar. novine, 87/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o prestanku ovlaštenja Petrijevčanin Zorislavu, vlasniku obrta PRUDENS iz Osijeka, Vijenac A. Cesarca 7, OIB: 26447077583, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 87/17.

    Rješenje o prestanku ovlaštenja PROSCO d.o.o. iz Zagreba, Capraška 6, OIB: 49214003489, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 87/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Igrane
      Nar. novine, 78/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
      Nar. novine, 76/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
      Nar. novine, 77/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju
      Nar. novine, 77/17.

    Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze
      Nar. novine, 79/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
      Nar. novine, 79/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
      Nar. novine, 79/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani
      Nar. novine, 79/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
      Nar. novine, 78/17.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 87/17.

    Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
      Nar. novine, 87/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 77/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
      Nar. novine, 80/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
      Nar. novine, 82/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
      Nar. novine, 78/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 78/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava
      Nar. novine, 86/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
      Nar. novine, 84/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 86/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz tijela podzemnih voda s vodocrpilišta Utinja vrelo
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz bunara Jadreški
      Nar. novine, 80/17.

    Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz izvorišta Gradole
      Nar. novine, 80/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
      Nar. novine, 76/17.

    Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
      Nar. novine, 79/17.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku
      Nar. novine, 84/17.

    Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
      Nar. novine, 87/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
      Nar. novine, 76/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 76/17.

    Odluku o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
      Nar. novine, 78/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
      Nar. novine, 82/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Statut Središnjeg registra osiguranika (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 77/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017.
      Nar. novine, 79/17.

    Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2017.
      Nar. novine, 82/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017.
      Nar. novine, 87/17.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.
      Nar. novine, 87/17.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017.
      Nar. novine, 87/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 76/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini
      Nar. novine, 84/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
      Nar. novine, 77/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
      Nar. novine, 77/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar (330724) u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
      Nar. novine, 77/17.

    Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač (060923) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija
      Nar. novine, 79/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija
      Nar. novine, 79/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike (050624) u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija
      Nar. novine, 79/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
      Nar. novine, 82/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
      Nar. novine, 82/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar (211124) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
      Nar. novine, 82/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva (011224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine (020224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
      Nar. novine, 83/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
      Nar. novine, 84/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
      Nar. novine, 84/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
      Nar. novine, 84/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije agrotehničar (330624) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner (120424) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner (211224) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
      Nar. novine, 85/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
      Nar. novine, 85/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku
      Nar. novine, 78/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 87/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara
      Nar. novine, 87/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj
      Nar. novine, 77/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Cerna
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o porezima Općine Raša
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o porezima Općine Satnica Đakovačka
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik
      Nar. novine, 79/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Lovas
      Nar. novine, 79/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Knina
      Nar. novine, 82/17.

    Odluka o općinskim porezima (općina Lipovljan)
      Nar. novine, 82/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci
      Nar. novine, 82/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Omiša
      Nar. novine, 84/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci
      Nar. novine, 87/17.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike
      Nar. novine, 78/17.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 87/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 81/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu
      Nar. novine, 81/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu
      Nar. novine, 81/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu
      Nar. novine, 81/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu
      Nar. novine, 81/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu
      Nar. novine, 81/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
      Nar. novine, 81/17.

    Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
      Nar. novine, 81/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore "Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
      Nar. novine, 84/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
      Nar. novine, 84/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. "Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova"
      Nar. novine, 84/17.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
      Nar. novine, 86/17.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
      Nar. novine, 78/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju
      Nar. novine, 78/17.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice
      Nar. novine, 84/17.

    Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
      Nar. novine, 84/17.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancija za mlade
      Nar. novine, 84/17.

    Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 86/17.

    Obvezatne upute broj LS-II - o primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice
      Nar. novine, 86/17.

    Obvezatne upute broj FLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Orahovice u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice koji će se održati 1. listopada 2017.
      Nar. novine, 86/17.

    Obvezatne upute broj DLS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 86/17.

    Obvezatne upute broj DLS-II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-9)
      Nar. novine, 86/17.

    Obvezatne upute broj DLS-III - postupak kandidiranja na dopunskim izborima
      Nar. novine, 86/17.

    Obvezatne upute broj DLS-IV - o primjeni obvezatnih uputa na dopunskim izborima
      Nar. novine, 86/17.

    Obvezatne upute broj FDLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na dopunskim izborima koji će se održati 1. listopada 2017.
      Nar. novine, 86/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 76/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
      Nar. novine, 86/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb
      Nar. novine, 86/17.

    Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
      Nar. novine, 86/17.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
      Nar. novine, 86/17.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 86/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice
      Nar. novine, 82/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
      Nar. novine, 82/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica
      Nar. novine, 82/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika
      Nar. novine, 82/17.