6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 6/14.

    Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu
      Nar. novine, 6/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 9/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
      Nar. novine, 2/14.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu
      Nar. novine, 2/14.

    Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
      Nar. novine, 8/14.

    Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
      Nar. novine, 12/14.

    Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
      Nar. novine, 12/14.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 12/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2014. godinu
      Nar. novine, 7/14.

    Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2014. godinu
      Nar. novine, 8/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor ARZ - ON d.o.o
      Nar. novine, 2/14.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/21, urbroj: 689/2-14-6 od 8. siječnja 2014.
      Nar. novine, 5/14.

    Četvrti dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo
      Nar. novine, 6/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 2/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 9/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ostala prava i obveze iz radnog odnosa - Inspektorat rada
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu stručnog ispita
      Nar. novine, 1/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 1/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Jasenice
      Nar. novine, 8/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 10/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području Hrvatskog Podunavlja
      Nar. novine, 1/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
      Nar. novine, 5/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005
      Nar. novine, 3/14.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o povećanom odstrelu lisica
      Nar. novine, 3/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora
      Nar. novine, 4/14.

    Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja
      Nar. novine, 8/14.

    Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
      Nar. novine, 9/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 9/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća
      Nar. novine, 11/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
      Nar. novine, 3/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2013. godine
      Nar. novine, 11/14.

    Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2013. godine
      Nar. novine, 11/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo
      Nar. novine, 6/14.

    Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 11/14.

    Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2014. godini
      Nar. novine, 12/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz
      Nar. novine, 1/14.

    Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
      Nar. novine, 1/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
      Nar. novine, 2/14.

    Pravilnik o geodetskom projektu
      Nar. novine, 12/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
      Nar. novine, 11/14.

    Izmjene Statuta Turističke zajednice Grada Zagreba
      Nar. novine, 12/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
      Nar. novine, 1/14.

    Izmjene i dopune Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 7/14.

    Odluka o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu i o visini naknade za baždarenje čamaca
      Nar. novine, 7/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
      Nar. novine, 8/14.

    Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
      Nar. novine, 10/14.

    Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije
      Nar. novine, 11/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga
      Nar. novine, 3/14.

    Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 11/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine
      Nar. novine, 1/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini
      Nar. novine, 4/14.

    Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 01)
      Nar. novine, 4/14.

    Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz
      Nar. novine, 11/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska
      Nar. novine, 3/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
      Nar. novine, 3/14.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata
      Nar. novine, 9/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda
      Nar. novine, 10/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 1/14.

    Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
      Nar. novine, 5/14.

    Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
      Nar. novine, 6/14.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
      Nar. novine, 6/14.

    Uredba o okolišnoj dozvoli
      Nar. novine, 8/14.

    Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu
      Nar. novine, 8/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini
      Nar. novine, 7/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
      Nar. novine, 8/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 10/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
      Nar. novine, 10/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 5/14.

    Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
      Nar. novine, 12/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
      Nar. novine, 10/14.

    Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
      Nar. novine, 10/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a
      Nar. novine, 10/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 1/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2013.
      Nar. novine, 6/14.

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2013.
      Nar. novine, 8/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 12/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 1/14.

    Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 4/14.

    Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
      Nar. novine, 4/14.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini
      Nar. novine, 7/14.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 9/14.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 9/14.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 11/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 11/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 11/14.

    Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada
      Nar. novine, 12/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguranja i raspolaganju sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 12/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 6/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
      Nar. novine, 12/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 12/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini
      Nar. novine, 7/14.

    Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini
      Nar. novine, 7/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini
      Nar. novine, 7/14.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini
      Nar. novine, 7/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 8/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala
      Nar. novine, 5/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću
      Nar. novine, 12/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Grada Benkovca
      Nar. novine, 1/14.

    Odluka o porezima Grada Pazina
      Nar. novine, 2/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 2/14.

    Odluka o porezima Grada Daruvara
      Nar. novine, 3/14.

    Odluka o općinskom prirezu poreza na dohodak Općine Perušić
      Nar. novine, 5/14.

    Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu
      Nar. novine, 7/14.

    Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
      Nar. novine, 11/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 12/14.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o određivanju službenog mjesta
      Nar. novine, 5/14.

    Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika
      Nar. novine, 9/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
      Nar. novine, 1/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja držanog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2., broj: SuP-O-1/2014. od 14. siječnja 2014.
      Nar. novine, 5/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
      Nar. novine, 10/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
      Nar. novine, 10/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
      Nar. novine, 12/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zvanjima i stručnim ispitima pomoraca u Hrvatskoj ratnoj mornarici
      Nar. novine, 5/14.

    Pravilnik o službi na brodovima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 5/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o policijskom obrazovanju
      Nar. novine, 5/14.

    Pravilnik o stranim jezicima u oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 9/14.

    Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
      Nar. novine, 12/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Anchorageu
      Nar. novine, 4/14.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Opolama
      Nar. novine, 4/14.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Göteborgu
      Nar. novine, 4/14.

    Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Bitoli
      Nar. novine, 4/14.

    Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
      Nar. novine, 5/14.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Malmöu
      Nar. novine, 9/14.

    Odluka o određivanju tijela državne uprave i nositelja javnih ovlasti nadležnih za nadzor nad provedbom međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Europske unije
      Nar. novine, 10/14.

    Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Caracasu
      Nar. novine, 12/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik državnog odvjetništva
      Nar. novine, 5/14.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o upućivanju pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u međunarodne organizacije i misije u inozemstvu
      Nar. novine, 8/14.

    Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima
      Nar. novine, 9/14.

    Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava
      Nar. novine, 9/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osnova s javnim ovlastima
      Nar. novine, 9/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska
      Nar. novine, 9/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
      Nar. novine, 1/14.

    Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage
      Nar. novine, 10/14.