6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 83/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu
      Nar. novine, 74/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentatvnosti za kolektivno pregovaranje
      Nar. novine, 82/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 77/12.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 78/12.

    Zaključak klasa: 120-02/12-01/16 urbroj: 5030104-12-1 od 19. srpnja 2012. o neisplati uvećanja koeficijenata za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
      Nar. novine, 82/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 82/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o prestanu ovlaštenja ALFA ATEST - REGIJA JUG d.o.o. iz Splita za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 75/12.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Planinska 1/A, , za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 77/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 73/12.

    Zakon o javno-privatnom partnerstvu
      Nar. novine, 78/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama
      Nar. novine, 79/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Križarovica", sa sanacijom, izgradnju upravno-tehničkih i tehnoloških objekata, izgradnju transformatorske stanice i izmještanje pristupnog puta, u k.o. Gračišće
      Nar. novine, 83/12.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za formiranje građevne čestice i građenje poslovno-proizvodne građevine - tvornice za preradu proizvoda ribarstva, u k.o. Dol
      Nar. novine, 87/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
      Nar. novine, 83/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o način provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 73/12.

    Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
      Nar. novine, 74/12.

    Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina
      Nar. novine, 74/11.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 75/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu
      Nar. novine, 78/12.

    Pravilnik o prometu proizvodima od tuljana
      Nar. novine, 78/12.

    Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja
      Nar. novine, 78/12.

    Ispravak Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
      Nar. novine, 80/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
      Nar. novine, 80/12.

    Popis aktivnih tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 82/12.

    Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)
      Nar. novine, 86/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 75/12.

    Pravilnik o katalogu krmiva
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani
      Nar. novine, 78/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim aditivima
      Nar. novine, 79/12.

    Objava registrirane oznaka i naziva proizvoda, »DALMATINSKI PRŠUT«
      Nar. novine, 80/12.

    Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/152, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine za "OGULINSKI KISELI KUPUS/OGULINSKO KISELO ZELJE"
      Nar. novine, 85/12.

    Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/151, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine za "EKSTRA DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE CRES"
      Nar. novine, 85/12.

    Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/157, urbroj: 525-08/0497-12-2 od 20. srpnja 2012. godine za "BARANJSKI KULEN"
      Nar. novine, 86/12.

    Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 86/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce
      Nar. novine, 75/12.

    Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije u neposrednoj potrošnji
      Nar. novine, 77/12.

    Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
      Nar. novine, 81/12.

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
      Nar. novine, 81/12.

    Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
      Nar. novine, 81/12.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom
      Nar. novine, 87/12.

    Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Registra investicija
      Nar. novine, 87/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za čelične konstrukcije
      Nar. novine, 73/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
      Nar. novine, 81/12.

    Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
      Nar. novine, 86/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme
      Nar. novine, 79/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka
      Nar. novine, 85/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 73/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"
      Nar. novine, 75/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za signalizaciju (2012)
      Nar. novine, 74/12.

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za navigaciju (2012)
      Nar. novine, 74/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
      Nar. novine, 76/12.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 80/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
      Nar. novine, 80/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
      Nar. novine, 75/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
      Nar. novine, 76/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
      Nar. novine, 76/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
      Nar. novine, 79/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerodromima na vodi
      Nar. novine, 86/12.

    Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo
      Nar. novine, 86/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 01)
      Nar. novine, 74/12.

    Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu
      Nar. novine, 78/12.

    Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
      Nar. novine, 86/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
      Nar. novine, 76/12.

    Ispravak plana dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
      Nar. novine, 81/12.

    Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
      Nar. novine, 85/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda
      Nar. novine, 83/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda
      Nar. novine, 83/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
      Nar. novine, 73/12.

    Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina
      Nar. novine, 78/12.

    Odluka o proglašenju "Stoljetne lipe u Desiniću" spomenikom parkovne arhitekture - pojedinačno stablo
      Nar. novine, 85/12.

    Odluka o proglašenju "Hrasta Galženjaka" spomenikom prirode - rijetki primjerak drveća
      Nar. novine, 85/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
      Nar. novine, 87/12.

    Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 87/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa
      Nar. novine, 74/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 83/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
      Nar. novine, 78/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost
      Nar. novine, 78/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2012.
      Nar. novine, 79/12.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2012.
      Nar. novine, 81/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 76/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
      Nar. novine, 76/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za urolitijazu" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
      Nar. novine, 77/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza
      Nar. novine, 77/12.

    Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 80/12.

    Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
      Nar. novine, 83/12.

    Naputak za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze
      Nar. novine, 83/12.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 85/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 85/12.

    Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara
      Nar. novine, 85/12.

    Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
      Nar. novine, 85/12.

    Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
      Nar. novine, 86/12.

    Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
      Nar. novine, 86/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
      Nar. novine, 73/12.

    Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo
      Nar. novine, 80/12.

    Dopuna popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 85/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu
      Nar. novine, 78/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
      Nar. novine, 82/12.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
      Nar. novine, 85/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 86/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. - 2013.
      Nar. novine, 85/12.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2012. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 86/12.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 86/12.

    Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
      Nar. novine, 86/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu
      Nar. novine, 86/12.

    Zakon o sportskoj inspekciji
      Nar. novine, 86/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
      Nar. novine, 79/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini trošarine za motorni benzin i plinsko ulje
      Nar. novine, 75/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje
      Nar. novine, 76/12.

    Odluka o gradskim porezima grada Trogira
      Nar. novine, 77/12.

    Zakon o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
      Nar. novine, 78/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
      Nar. novine, 78/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 78/12.

    Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje
      Nar. novine, 83/12.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec
      Nar. novine, 85/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o EORI broju
      Nar. novine, 81/12.

    Odluka o preferencijalnim carinskim kvotama pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 87/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu
      Nar. novine, 87/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
      Nar. novine, 76/12.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi i zaštiti prirode
      Nar. novine, 85/12.

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu
      Nar. novine, 84/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu
      Nar. novine, 84/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu
      Nar. novine, 84/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu
      Nar. novine, 84/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za I. - III. 2011. godinu
      Nar. novine, 84/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. godinu
      Nar. novine, 84/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu
      Nar. novine, 84/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012. godini
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012. godini
      Nar. novine, 76/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012. godini
      Nar. novine, 82/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-09-1/17-2012-007 od 3. srpnja 2012.
      Nar. novine, 83/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-09-1/17-2012-055 od 28. lipnja 2012.
      Nar. novine, 83/12.

    Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama
      Nar. novine, 83/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
      Nar. novine, 83/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
      Nar. novine, 86/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju
      Nar. novine, 78/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome
      Nar. novine, 79/12.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine
      Nar. novine, 79/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 81/12.

    Odluka o obavljanju poslova odnosa s javnošću
      Nar. novine, 82/12.

    Zaključak o izvršavanju zadaća u vezi s procjenom učinaka propisa
      Nar. novine, 87/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje
      Nar. novine, 87/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome
      Nar. novine, 87/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku
      Nar. novine, 80/12.

    Naputak o podacima koje sadrži izvješće o događaju koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu radnika
      Nar. novine, 86/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi
      Nar. novine, 75/12.

    Odluka o utvrđivanju visine nepovratne materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 76/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 82/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 82/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 83/12.

    Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka
      Nar. novine, 86/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama
      Nar. novine, 86/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 78/12.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu
      Nar. novine, 79/12.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Toulouseu
      Nar. novine, 79/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o pučkom pravobranitelju
      Nar. novine, 76/12.

    Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2012. godini
      Nar. novine, 79/12.

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u 2012. godini
      Nar. novine, 79/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1988/2011 i dr. od 19. lipnja 2012. kojom se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 338. stavak 1. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 139/10., 125/11, 150/11., 154/11. i 12/12.).
      Nar. novine, 80/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom
      Nar. novine, 79/12.