6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2013-01/037, urbroj: 580-05/76-2014-051 od 6. ožujka 2014.
      Nar. novine, 35/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini
      Nar. novine, 30/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu
      Nar. novine, 30/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 30/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 31/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranja u društvu 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., Rijeka
      Nar. novine, 38/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 40/14.

    Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
      Nar. novine, 41/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/14-04/03, urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 od 5. ožujka 2014.
      Nar. novine, 33/14.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/14-04/02, urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 od 7. ožujka 2014.
      Nar. novine, 33/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Pridraga
      Nar. novine, 31/14.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za dio katastarske općine Pisarovina
      Nar. novine, 31/14.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Posedarje za katastarsku općinu Posedarje
      Nar. novine, 31/14.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarsku općinu Jaguplije
      Nar. novine, 31/14.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jelenje za katastarsku općinu Rečina i dijelove k.o. Jelenje, Dražice, Podhum, Drenova i Grobnik
      Nar. novine, 31/14.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sali za dio katastarske općine Sali
      Nar. novine, 31/14.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pleternice za katastarsku općinu Bučje
      Nar. novine, 32/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 31/14.

    Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
      Nar. novine, 31/14.

    Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
      Nar. novine, 31/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 30/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
      Nar. novine, 35/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
      Nar. novine, 34/14.

    Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 36/14.

    Pravilnik o provedbi Mjere 103 "Ulaganja u preradu i traženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 36/14.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera Le Conte
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
      Nar. novine, 40/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti
      Nar. novine, 40/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013.
      Nar. novine, 38/14.

    Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2014. godini
      Nar. novine, 38/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
      Nar. novine, 31/14.

    Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
      Nar. novine, 35/14.

    Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
      Nar. novine, 35/14.

    Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
      Nar. novine, 35/14.

    Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
      Nar. novine, 37/14

    Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 37/14.

    Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika i članova Uprave Agencije za ugljikovodike
      Nar. novine, 37/14.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 38/14.

    Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
      Nar. novine, 38/14.

    Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
      Nar. novine, 40/14.

    Odluka o provođenju postupka izdavanja dozvola i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu
      Nar. novine, 40/14.

    Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu
      Nar. novine, 40/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 30/14.

    Pravilnik o kontroli projekata
      Nar. novine, 32/14.

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
      Nar. novine, 32/14.

    Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
      Nar. novine, 37/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
      Nar. novine, 41/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu
      Nar. novine, 30/14.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 30/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi
      Nar. novine, 30/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"
      Nar. novine, 33/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
      Nar. novine, 35/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 31/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
      Nar. novine, 34/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aerodromima na vodi
      Nar. novine, 36/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
      Nar. novine, 31/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
      Nar. novine, 34/14.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
      Nar. novine, 41/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti šuma od požara
      Nar. novine, 33/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 33/14.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu"
      Nar. novine, 34/14.

    Odluka o provedbi Uredbe (EU) Br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
      Nar. novine, 41A/14.

    Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 41A/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (NN br. 41A)
      Nar. novine, 41A/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom
      Nar. novine, 41A/14.

    Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
      Nar. novine, 41A/14.

    Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke
      Nar. novine, 41A/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Statističkih standarda osiguranja
      Nar. novine, 32/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-a
      Nar. novine, 32/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze
      Nar. novine, 32/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
      Nar. novine, 32/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društva
      Nar. novine, 32/14.

    Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 40/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu
      Nar. novine, 40/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
      Nar. novine, 30/14.

    Zakon o zaštiti potrošača
      Nar. novine, 41/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2013. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2013.
      Nar. novine, 32/14.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2014.
      Nar. novine, 34/14.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2014.
      Nar. novine, 35/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2014
      Nar. novine, 33/14.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2014.
      Nar. novine, 33/14.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2014.
      Nar. novine, 33/14.

    Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža
      Nar. novine, 37/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine
      Nar. novine, 30/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 34/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 34/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 34/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
      Nar. novine, 34/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za nasljedne i stečene bulozne dermatoze" Klinici za dematovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 41/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za posttraumatski stresni poremećaj" Regionalnom centru za psihotraumu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 41/14.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za nadomještanje bubrežne funkcije, palzmaferezu i aferezu" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 41/14.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za minimalnu invazivnu kirurgiju kralježnice" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
      Nar. novine, 41/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
      Nar. novine, 32/14.

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2014.
      Nar. novine, 33/14.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2013.
      Nar. novine, 33/14.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-07/82, urbroj: 50301-09/06-14-2 od 19. ožujka 2014.godine
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
      Nar. novine, 40/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
      Nar. novine, 34/14.

    Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
      Nar. novine, 40/14.

    Ispravak Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
      Nar. novine, 40/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Narona
      Nar. novine, 31/14.

    Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-897/2014 od 4. ožujka 2014.
      Nar. novine, 32/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću
      Nar. novine, 41/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
      Nar. novine, 30/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 35/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine
      Nar. novine, 37/14.

    Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Primošten
      Nar. novine, 37/14.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca
      Nar. novine, 37/14.

    Odluka o porezima Općine Motovun-Montona
      Nar. novine, 40/14.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
      Nar. novine, 30/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povratu instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima
      Nar. novine, 41/14.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 40/14.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa
      Nar. novine, 31/14.

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu
      Nar. novine, 31/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
      Nar. novine, 41/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 39/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 39/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 39/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 39/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste
      Nar. novine, 32/14.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini
      Nar. novine, 40/14.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
      Nar. novine, 41/14.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 41/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
      Nar. novine, 32/14.

    Odluka o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za ratne veterane
      Nar. novine, 35/14.

    Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 36/14.

    Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 36/14.

    Obvezatne upute broj EP II - obrasci za postupak kandidiranja
      Nar. novine, 36/14.

    Obvezane upute broj EP III - postupak kandidiranja
      Nar. novine, 36/14.

    Obvezatne upute broj EP IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
      Nar. novine, 36/14.

    Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 37/14.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini
      Nar. novine, 40/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
      Nar. novine, 40/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
      Nar. novine, 40/14.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
      Nar. novine, 40/14.

    Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 40/14.

     Obvezatne upute broj EP V, Obrasci za provedbu izbora
      Nar. novine, 40/14.

    Obvezatne upute broj EP VI, O načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 40/14.

    Obvezatne upute broj EP VII, O načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 40/14.

    Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela
      Nar. novine, 40/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu
      Nar. novine, 36/14.

    Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu
      Nar. novine, 36/14

    Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem
      Nar. novine, 36/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
      Nar. novine, 37/14.

    Zakon o savjetima mladih
      Nar. novine, 41/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
      Nar. novine, 31/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice
      Nar. novine, 30/14.

    Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
      Nar. novine, 30/14.

    Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza
      Nar. novine, 31/14.

    Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 33/14.

    Pravilnik o vojnom padobranstvu
      Nar. novine, 41/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 41/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
      Nar. novine, 40/14.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja
      Nar. novine, 41/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
      Nar. novine, 31/14.

    Sudski poslovnik
      Nar. novine, 37/14.

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
      Nar. novine, 38/14.

    Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
      Nar. novine, 38/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske
      Nar. novine, 38/14.