6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 3/19.

    Odluka o Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
      Nar. novine, 3/19.

    Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije
      Nar. novine, 3/19.

    Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije
      Nar. novine, 3/19.

    Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 4/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 11/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 3/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
      Nar. novine, 3/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
      Nar. novine, 9/19.

    Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
      Nar. novine, 9/19.

    Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split
      Nar. novine, 9/19.

    Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
      Nar. novine, 9/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu
      Nar. novine, 8/19.

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu
      Nar. novine, 11/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 2/19.

    Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama zaključenom 31. listopada 2017. godine
      Nar. novine, 4/19.

    Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
      Nar. novine, 9/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama
      Nar. novine, 2/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
      Nar. novine, 5/19.

    Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture
      Nar. novine, 8/19.

    Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 8/19.

    Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 8/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
      Nar. novine, 9/19.

    Statut Hrvatske agronomske komore
      Nar. novine, 9/19.

    Pravilnik o jestivim uljima i mastima
      Nar. novine, 11/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Zagorski bagremov med" zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 3/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
      Nar. novine, 5/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
      Nar. novine, 4/19.

    Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
      Nar. novine, 8/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi
      Nar. novine, 5/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za žičare
      Nar. novine, 8/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 2/19.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
      Nar. novine, 2/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
      Nar. novine, 2/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
      Nar. novine, 2/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
      Nar. novine, 2/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini
      Nar. novine, 4/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 11/19.

    Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
      Nar. novine, 11/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta
      Nar. novine, 3/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
      Nar. novine, 11/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini
      Nar. novine, 2/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini
      Nar. novine, 4/19.

    Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca
      Nar. novine, 5/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima
      Nar. novine, 1/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 4/19.

    Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine
      Nar. novine, 9/19.

    Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 9/19.

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu
      Nar. novine, 9/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe i Izmjene Kodeksa vezano za dugu povezanost osoblja s klijentom revizije ili s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje (Konačni dokument)
      Nar. novine, 3/19.

    Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen)
      Nar. novine, 3/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 9/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru nesolventnosti
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača
      Nar. novine, 1/19.

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 1/19.

    Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača
      Nar. novine, 9/19.

    Pravilnik o obvezi informiranja potrošača
      Nar. novine, 9/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 8/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2018.
      Nar. novine, 5/19.

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2018.
      Nar. novine, 6/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini
      Nar. novine, 2/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda
      Nar. novine, 5/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini
      Nar. novine, 2/19.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini
      Nar. novine, 2/19.

    Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika
      Nar. novine, 9/19.

    Odluka o visini naknade za rad udomitelja
      Nar. novine, 9/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini
      Nar. novine, 2/19.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini
      Nar. novine, 2/19.

    Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova
      Nar. novine, 3/19.

    Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova
      Nar. novine, 3/19.

    Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
      Nar. novine, 6/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Filozofije za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 7/19.

    Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
      Nar. novine, 9/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Pravoslavni vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Etike za gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Islamski vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 10/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o trošarinama
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 1/19.

    Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu
      Nar. novine, 2/19.

    Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
      Nar. novine, 3/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
      Nar. novine, 4/19.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Fužine
      Nar. novine, 4/19.

    Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić
      Nar. novine, 5/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čakovca
      Nar. novine, 5/19.

    Ispravak Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
      Nar. novine, 8/19.

    Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
      Nar. novine, 8/19.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu
      Nar. novine, 1/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
      Nar. novine, 1/19.

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu
      Nar. novine, 5/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 11/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja
      Nar. novine, 2/19.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2019. – 2021.
      Nar. novine, 2/19.

    Odluka o donošenju Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.
      Nar. novine, 2/19.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. "Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja"
      Nar. novine, 5/19.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine
      Nar. novine, 5/19.

    Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini
      Nar. novine, 6/19.

    Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 6/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta
      Nar. novine, 8/19.

    Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
      Nar. novine, 9/19.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
      Nar. novine, 5/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
      Nar. novine, 6/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 8/19.

    Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 8/19.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2019. godinu
      Nar. novine, 9/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 4/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
      Nar. novine, 3/19.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 11/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
      Nar. novine, 2/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 8/19.

    Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova
      Nar. novine, 8/19.

    Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
      Nar. novine, 8/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
      Nar. novine, 1/19.