6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2012-01/016, urbroj: 580-05/76-2013-052 od 1. kolovoza 2013.
      Nar. novine, 110/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-01/029, urbroj: 580-05/84-2013-004 od 1. kolovoza 2013.
      Nar. novine, 113/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-0372013-01/003, urbroj: 580-05/84-2013-038 od 5. rujna 2013.
      Nar. novine, 121/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
      Nar. novine, 112/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 118/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/16 urbroj: 689/2-13-5 od 12. rujna 2013
      Nar. novine, 116/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/17 urbroj: 689/2-13-6 od 12. rujna 2013
      Nar. novine, 116/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/18 urbroj: 689/2-13-6 od 12. rujna 2013
      Nar. novine, 116/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/18, urbroj: 24-03-01-02/3-13-4 od 11. rujna 2013., o prestanku ovlaštenja Brodosplit-brodogradilišta d.o.o. iz Splita
      Nar. novine, 120/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
      Nar. novine, 121/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 120/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi
      Nar. novine, 115/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
      Nar. novine, 115/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda
      Nar. novine, 112/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 112/13.

    Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 113/13.

    Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake
      Nar. novine, 120/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 109/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 114/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
      Nar. novine, 109/13.

    Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
      Nar. novine, 116/13.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivan Goran Kovačića 8, Ogulin, u Gradu Ogulinu
      Nar. novine, 121/13.

    Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
      Nar. novine, 121/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
      Nar. novine, 119/13.

    Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
      Nar. novine, 119/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
      Nar. novine, 113/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
      Nar. novine, 114/13.

    Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku
      Nar. novine, 114/13.

    Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ
      Nar. novine, 114/13.

    Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo
      Nar. novine, 114/13.

    Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo
      Nar. novine, 114/13.

    Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo
      Nar. novine, 114/13.

    Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
      Nar. novine, 116/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 121/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
      Nar. novine, 121/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
      Nar. novine, 121/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 109/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini
      Nar. novine, 114/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 110/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
      Nar. novine, 113/13.

    Odluka o osnivanju Hrvatskog IPPC foruma
      Nar. novine, 113/13.

    Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
      Nar. novine, 121/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje kojim se utvrđuje da Centar banka d.d., Zagreb, Amruševa 6, zbog razloga izravno povezanih s njezinom financijskom situacijom, dana 2. rujna 2013. godine nije bila sposobna isplatiti dospjele depozite utvrđene Zakonom o osiguranju depozita te da se ne može očekivati da će ih biti sposobna isplatiti u budućnosti
      Nar. novine, 113/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 121/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 121/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 112/13.

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
      Nar. novine, 112/13.

    Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja suglasnosti za članstvo u upravi investicijskog društva
      Nar. novine, 117/13.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku
      Nar. novine, 117/13.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku
      Nar. novine, 117/13.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze
      Nar. novine, 117/13.

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
      Nar. novine, 117/13.

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu
      Nar. novine, 117/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Obvezatne upute broj FLS i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 13. listopada 2013.
      Nar. novine, 112/13.

    Statut Hrvatske zore stranke naroda
      Nar. novine, 121/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2013.
      Nar. novine, 115/13.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2013.
      Nar. novine, 118/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2013.
      Nar. novine, 109/13.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2013.
      Nar. novine, 109/13.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2013.
      Nar. novine, 109/13.

    Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 112/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine
      Nar. novine, 114/13.

    Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 118/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 119/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 119/13.

    Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 119/13.

    Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije
      Nar. novine, 120/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine
      Nar. novine, 120/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
      Nar. novine, 112/13.

    Statut Hrvatske komore socijalnih radnika
      Nar. novine, 114/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju studentske isprave
      Nar. novine, 118/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Požegi
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Zdravstvenog veleučilišta
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Rijeci
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
      Nar. novine, 119/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
      Nar. novine, 119/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 120/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama
      Nar. novine, 113/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima
      Nar. novine, 121/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
      Nar. novine, 109/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 111/13.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Sveti Ilija
      Nar. novine, 113/13.

    Odluka o prirezu porezu Općine Vladislavci
      Nar. novine, 118/13.

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 18. rujna 2013.
      Nar. novine, 120/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama
      Nar. novine, 120/13.

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
      Nar. novine, 120/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013.
      Nar. novine, 111/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/11-00/002, urbroj: 580-09-1/17-2013-031 od 27. lipnja 2013.
      Nar. novine, 113/13.

    Uredba o izmjeni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
      Nar. novine, 114/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Sopje i Općinsko vijeće Općine Ivanska
      Nar. novine, 112/13.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag
      Nar. novine, 112/13.

    Obvezatne upute broj LS i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 112/13.

    Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag i članove općinskih vijeća Općine Sopje i Općine Ivanska
      Nar. novine, 112/13.

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 121/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
      Nar. novine, 113/13.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
      Nar. novine, 118/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 112/13.

    Pravilnik o stražarskoj službi u oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 116/13.

    Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza za međunarodni cestovni promet putnika Dvor
      Nar. novine, 118/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica
      Nar. novine, 118/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske odvjetničke komore
      Nar. novine, 115/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Lista tvari zabranjenih u sportu
      Nar. novine, 116/13.