6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o programu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
      Nar. novine, 107/20.

    Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
      Nar. novine, 107/20.

    Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja
      Nar. novine, 107/20.

    Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
      Nar. novine, 107/20.

    Odluka o Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu
      Nar. novine, 107/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune
      Nar. novine, 115/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

     Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020.
      Nar. novine, 118/20.

    Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu
      Nar. novine, 119/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama
      Nar. novine, 107/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
      Nar. novine, 111/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 112/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
      Nar. novine, 107/20.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
      Nar. novine, 107/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. »Zaštita javnog zdravlja – COVID-19«
      Nar. novine, 108/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19«
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
      Nar. novine, 111/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar
      Nar. novine, 110/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 118/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 111/20.

    Statut Turističke zajednice Zadarske županije
      Nar. novine, 118/20.

    Statut Turističke zajednice Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 119/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
      Nar. novine, 107/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
      Nar. novine, 118/20.

    Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 118/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 107/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila
      Nar. novine, 117/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila na cesti
      Nar. novine, 117/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz
      Nar. novine, 110/20.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz
      Nar. novine, 110/20.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz
      Nar. novine, 110/20.

    Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz
      Nar. novine, 110/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o imenovanju liste ispitivača za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
      Nar. novine, 115/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole
      Nar. novine, 107/20.

    Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
      Nar. novine, 111/20.

    Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva
      Nar. novine, 111/20.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice
      Nar. novine, 111/20.

    Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama
      Nar. novine, 115/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
      Nar. novine, 118/20.

    Odluka o eksternalizaciji
      Nar. novine, 118/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka kojom se potvrđuje da sustav NKSInst udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
      Nar. novine, 118/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/592 kod utvrđivanja kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost, te o korištenju izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima i izuzeća od primjene članaka 8. i 28. Uredbe (EU) br. 600/2014
      Nar. novine, 115/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2020.
      Nar. novine, 110/20.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2020.
      Nar. novine, 115/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsku genetiku, metaboličke bolesti djece i novorođenački probir« Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 107/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 110/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 110/20.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 110/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije
      Nar. novine, 113/20.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje matičnim stanicama« Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 113/20.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroanesteziju neurokirurških bolesnika i multimodalno liječenje boli« Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 113/20.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 115/20.

    Ispravak Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 115/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini
      Nar. novine, 116/20.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde« Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 118/20.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu ultrasonografije u anesteziologiji i intenzivnoj medicini« Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 118/20.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 119/20.

    Ispravak Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 119/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o lokalnim porezima Općine Brela
      Nar. novine, 110/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec
      Nar. novine, 110/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 114/20.

    Odluka o porezima Grada Čakovca
      Nar. novine, 119/20.

    Odluka o gradskim porezima Grada Trogira
      Nar. novine, 119/20.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
      Nar. novine, 113/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
      Nar. novine, 108/20.

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine
      Nar. novine, 109/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
      Nar. novine, 111/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
      Nar. novine, 116/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o radu Odbora za europske poslove
      Nar. novine, 116/20.

    Odluka o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave
      Nar. novine, 116/20.

    Odluka o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
      Nar. novine, 119/20.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4208/2020 od 20. listopada 2020.
      Nar. novine, 119/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
      Nar. novine, 119/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 107/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 107/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Popovače
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 108/20.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Karlovačke županije
      Nar. novine, 110/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«
      Nar. novine, 110/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 110/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 110/20.

    Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
      Nar. novine, 110/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga
      Nar. novine, 111/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 112/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
      Nar. novine, 112/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 112/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 112/20.

    Odluka o iznimnoj obustavi nužne mjere obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za goste u ugostiteljskim objektima na području Istarske županije
      Nar. novine, 113/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 113/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 113/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
      Nar. novine, 113/20.

    Odluka o dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 114/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 114/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 114/20.

    Odluka o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta
      Nar. novine, 114/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 115/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 115/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 115/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 115/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
      Nar. novine, 115/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
      Nar. novine, 116/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 116/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 116/20.

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 117/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 117/20.

    Odluka o izmjenama Odluke uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
      Nar. novine, 117/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina Dicmo, Otok i Hrvace
      Nar. novine, 117/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 119/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
      Nar. novine, 119/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 119/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 107/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo
      Nar. novine, 119/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 108/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
      Nar. novine, 111/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
      Nar. novine, 111/20.