6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 67/17.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja
      Nar. novine, 67/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
      Nar. novine, 69/17.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-02/007, urbroj: 580-11/41-17-239 od 9. lipnja 2017.
      Nar. novine, 75/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 64/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo
      Nar. novine, 64/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o metodologijama vještačenja
      Nar. novine, 67/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.
      Nar. novine, 74/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
      Nar. novine, 73/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2017. godinu
      Nar. novine, 64/17.

    Rješenje o ovlašćivanju društva SISAK INSPEKT d.o.o. iz Budaševa, Mace Medarić 31, OIB: 30524617802, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 64/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 74/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 72/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o osiguranju radničkih tražbina
      Nar. novine, 70/17.

    Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 74/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta Panos u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Vrhovine
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 1 žičare u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra »Bijeli Vrh« u k.o. Vrhovine i k.o. Rudopolje
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 3 žičare u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Rudopolje i k.o. Vrhovine
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Vrhovine
      Nar. novine, 70/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o koncesijama
      Nar. novine, 69/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka
      Nar. novine, 67/17

    Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
      Nar. novine, 67/17.

    Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
      Nar. novine, 70/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima
      Nar. novine, 64/17.

    Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine
      Nar. novine, 64/17.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
      Nar. novine, 64/17.

    Lista zemljopisnih oznaka (vina)
      Nar. novine, 64/17.

    Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
      Nar. novine, 69/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
      Nar. novine, 73/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
      Nar. novine, 73/17.

    Naredba o izmjeni Naredbe o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
      Nar. novine, 73/17.

    Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
      Nar. novine, 73/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
      Nar. novine, 69/17.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Varaždinski klipič" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 74/17.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Bjelovarski kvargl" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 74/17.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Rudarska greblica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 74/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
      Nar. novine, 64/17.

    Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
      Nar. novine, 64/17.

    Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu
      Nar. novine, 65/17.

     Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 71/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
      Nar. novine, 67/17.

    Mrežna pravila prijenosnog sustava
      Nar. novine, 67/17.

    Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 73/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za ugljikovodike
      Nar. novine, 73/17.

    Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 74/17.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom
      Nar. novine, 74/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
      Nar. novine, 65/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
      Nar. novine, 65/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
      Nar. novine, 69/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
      Nar. novine, 69/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
      Nar. novine, 69/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 72/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
      Nar. novine, 72/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama
      Nar. novine, 72/17.

    Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
      Nar. novine, 73/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga
      Nar. novine, 72/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici
      Nar. novine, 73/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 72/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine
      Nar. novine, 72/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 73/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
      Nar. novine, 70/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima i načinu provedbe aktivnosti i načinu nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti
      Nar. novine, 73/17.

    Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. ožujka 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/3)
      Nar. novine, 73/17.

    Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)
      Nar. novine, 73/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
      Nar. novine, 73/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluku o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i /ili Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Narodne novine, br. 50/16.)
      Nar. novine, 67/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
      Nar. novine, 72/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
      Nar. novine, 72/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 72/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 67/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 64/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut političke stranke Promijenimo Hrvatsku
      Nar. novine, 69/17.

    Zakon o izmjeni Zakona o udrugama
      Nar. novine, 70/17.

    Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
      Nar. novine, 70/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine
      Nar. novine, 63/17.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2017.
      Nar. novine, 67/17.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2017.
      Nar. novine, 70/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 66/17.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 66/17.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 66/17.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 66/17.

    Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 66/17.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu
      Nar. novine, 66/17.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 66/17.

    Izmjena Mreže hitne medicine
      Nar. novine, 67/17.

    Ispravak Rješenja o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i onkoloških bolesti" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 70/17.

    Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 73/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524) u obrazovnom sektoru tekstil i koža
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (041624) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

     Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (090524) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
      Nar. novine, 74/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
      Nar. novine, 73/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo
      Nar. novine, 64/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec
      Nar. novine, 64/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
      Nar. novine, 64/17.

    Odluka o porezima Grada Ivanca
      Nar. novine, 64/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad
      Nar. novine, 64/17.

    Odluka o porezima Grada Vrbovca
      Nar. novine, 64/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o porezima Grada Daruvara
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Novog Marofa
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o porezima Općine Petrijevci
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o porezima Općine Semeljci
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o porezima Grada Virovitice
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o porezima Općine Borovo
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o porezima Općine Ljubešćica
      Nar. novine, 67/17.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Siska
      Nar. novine, 67/17.

    Odluka o porezima Grada Požege
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o porezima Grada Klanjca
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak
      Nar. novine, 68/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac
      Nar. novine, 68/17.

    Odluku o porezima Općine Dubrovačko primorje - Slano
      Nar. novine, 69/17.

    Odluku o općinskim porezima (Općina Kneževi Vinogradi)
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Solina
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Selnica
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o porezima Općine Staro Petrovo Selo
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Bale
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o porezima Općine Polača
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Breznica
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića
      Nar. novine, 71/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Županje
      Nar. novine, 72/17.

    Odluka o porezima Općine Mali Bukovec
      Nar. novine, 72/17.

    Odluka o porezima Grada Otoka
      Nar. novine, 72/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo
      Nar. novine, 72/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Županje
      Nar. novine, 72/17.

     Odluka o porezima Općine Mali Bukovec
      Nar. novine, 72/17.

     Odluka o porezima Grada Otoka
      Nar. novine, 72/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo
      Nar. novine, 72/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Lukač
      Nar. novine, 73/17.

    Ispravak Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca
      Nar. novine, 73/17.

    Odluka o porezima Grada Buja - Buie
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o porezima Grada Čakovca
      Nar. novine, 74/17.

    Odluku o porezima Općine Murter-Kornati
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o porezima Općine Kloštar Podravski
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o porezima Općine Pirovac
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o porezima Općine Marčana
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec
      Nar. novine, 74/17.

    Odluku o gradskim porezima Grada Lipika
      Nar. novine, 75/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Senja
      Nar. novine, 75/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Visa
      Nar. novine, 75/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje
      Nar. novine, 75/17.

    Odluku o općinskim porezima Općine Gundinci
      Nar. novine, 75/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik
      Nar. novine, 75/17.

    Odluka o porezima Općine Ližnjan - Lisignano
      Nar. novine, 75/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci
      Nar. novine, 75/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje
      Nar. novine, 75/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode
      Nar. novine, 65/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 65/17.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama
      Nar. novine, 69/17.

    Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 72/17.

    Odluka o proglašenju projekta "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o proglašenju projekta "Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zabok i Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 74/17.

    Odluka o proglašenju projekta "Zaštita voda Rijeka - Odvodnja i uređaj za pročišćavanje voda (UPOV) u sklopu sustava javne odvodnje Grad" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 74/17.

    Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 74/17.

    Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine
      Nar. novine, 75/17.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
      Nar. novine, 65/17.

    Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
      Nar. novine, 65/17.

    Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
      Nar. novine, 65/17.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
      Nar. novine, 69/17.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
      Nar. novine, 69/17.

    Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
      Nar. novine, 69/17.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave
      Nar. novine, 72/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. godine
      Nar. novine, 65/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova
      Nar. novine, 69/17

    Poslovnik o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 69/17.

    Odluka o održavanju Tjedna borbe protiv tuberkuloze u razdoblju od 1. do 8. kolovoza u 2017. godini
      Nar. novine, 70/17.

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2017. godinu
      Nar. novine, 72/17.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 73/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
      Nar. novine, 70/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije »EUNAVFOR MED SOPHIA«
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi
      Nar. novine, 65/17.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga »INHERENT RESOLVE«
      Nar. novine, 65/17.

    Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
      Nar. novine, 67/17.

    Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu
      Nar. novine, 67/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
      Nar. novine, 67/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 70/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice
      Nar. novine, 72/17.

    Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
      Nar. novine, 73/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
      Nar. novine, 69/17.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu
      Nar. novine, 70/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 70/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
      Nar. novine, 70/17.

    Zakon o pravobranitelju za djecu
      Nar. novine, 73/11.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
      Nar. novine, 75/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
      Nar. novine, 73/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
      Nar. novine, 70/17.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
      Nar. novine, 70/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
      Nar. novine, 70/17.

    Zakon o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka
      Nar. novine, 73/17.