6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva
      Nar. novine, 4/12.

    Izmjena Izvatka iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2012. godinu ("Narodne novine" br. 146/11)
      Nar. novine, 11/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika
      Nar. novine, 13/12.

    Izmjene Etičkog kodeksa državnih službenika
      Nar. novine, 13/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i čla-nova uprava trgovačkih društava
      Nar. novine, 3/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 1/08.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za k.o. Đurđevac I, Đurđevac II i dio k.o. Virje
      Nar. novine, 6/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 12/12.

    Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge
      Nar. novine, 12/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 13/12.

    Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu
      Nar. novine, 13/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Ispravci Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
      Nar. novine, 12/12. 15/12.

    Izmjene Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 13/12.

    Izmjene Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 13/12.

    Ispravak Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 2/12.

    Ispravak Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
      Nar. novine, 12/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o padobranstvu
      Nar. novine, 12/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 1/12. 6/12(ispr.)

    Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetska kompatibilnost) TPV 306 (izdanje 01)
      Nar. novine, 1/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
      Nar. novine, 12/12.

    Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz
      Nar. novine, 12/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 12/12

    Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
      Nar. novine, 12/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
      Nar. novine, 1/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 12/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavljivanju kodeksa etike za profesionalne računovođe
      Nar. novine, 1/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Pokreta za modernu Hrvatsku
      Nar. novine, 1/12

    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
      Nar. novine, 4/12.

    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
      Nar. novine, 4/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2011.
      Nar. novine, 6/12.

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2011.
      Nar. novine, 9/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 12/12.

    Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 12/12.

    Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 7/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 5/12.

    Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
      Nar. novine, 13/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Knin)
      Nar. novine, 9/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak (Grad Sv. Ivan Zelina)
      Nar. novine, 1/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak (Grad Vinkovci)
      Nar. novine, 1/12.

    Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Ervenik
      Nar. novine, 9/12.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ljubešćica
      Nar. novine, 1/12.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka
      Nar. novine, 8/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu
      Nar. novine, 5/12.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2012. godinu
      Nar. novine, 12/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju poslova, funk¬cija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine
      Nar. novine, 3/12.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o objavama javne nabave
      Nar. novine, 10/12.

    Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
      Nar. novine, 10/12.

    Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
      Nar. novine, 10/12.

    Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
      Nar. novine, 6/12.

    Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
      Nar. novine, 6/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o računanju vremena u 2012. godini
      Nar. novine, 5/12.

    Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 3/12.

    Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 5/12.

    Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice
      Nar. novine, 11/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
      Nar. novine, 10/12.

    Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Iloka
      Nar. novine, 13/12.

    Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Goričan
      Nar. novine, 13/12.

    Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Klis
      Nar. novine, 13/12.

    Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano
      Nar. novine, 13/12.

    Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Lokve
      Nar. novine, 13/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja
      Nar. novine, 5/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa
      Nar. novine, 12/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru
      Nar. novine, 12/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
      Nar. novine, 11/12.

    Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog pomorskog prijelaza I. kategorije Rijeka
      Nar. novine, 6/12.

    Pravilnik o postupku odobravanja većih učinaka pirotehničara, postupku kontrole odobrenih većih učinaka pirotehničara i načinu postupanja po prigovoru protiv odluke pirotehničkog nadzornika
      Nar. novine, 8/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 11/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
      Nar. novine, 12/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Ovršnog zakona
      Nar. novine, 12/12.