6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 31/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 30/12.

    Rješenje o utvrđivanju cijene izdavanja detektivske iskaznice s kožnim povezom
      Nar. novine, 32/12.

    Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama
      Nar. novine, 36/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje vulkanizer
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj jednostavnih jela i slastica
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj bureka i pizza
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje prerađivač plastičnih masa
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje podopolagač
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pečenjar
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje cvjećar aranžer
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje keramičar
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje maser
      Nar. novine, 34/12.

    Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje izolater
      Nar. novine, 34/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
      Nar. novine, 31/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 34/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 31/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva ALFA ATESTA d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 35/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podstrana za katastarsku općinu Gornja Podstrana
      Nar. novine, 36/12.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Polača za katastarsku općinu Polača i dio katastarske općine Tinj
      Nar. novine, 36/12.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za katastarsku općinu Donja Motičina
      Nar. novine, 36/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju
      Nar. novine, 34/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
      Nar. novine, 38/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 29/12.

    Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda
      Nar. novine, 30/12.

    Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini
      Nar. novine, 30/12.

    Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 33/12.

    Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine. 33/12.

    Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
      Nar. novine, 35/12.

    Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza
      Nar. novine, 36/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda
      Nar. novine, 36/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 33/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
      Nar. novine, 33/12.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o stolnim vodama
      Nar. novine. 33/12.

    Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
      Nar. novine. 33/12.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima
      Nar. novine, 34/12.

    Pravilni o izmjeni i dopuni Pravilnika o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje
      Nar. novine, 38/12.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta
      Nar. novine, 38/12.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres"
      Nar. novine, 38/12.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje"
      Nar. novine, 38/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2011. godine
      Nar. novine, 29/12.

    Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2011. godine
      Nar. novine, 29/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama
      Nar. novine, 29/12.

    Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu
      Nar. novine, 30/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone)
      Nar. novine, 33/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu
      Nar. novine, 34/12.

    Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
      Nar. novine, 38/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce
      Nar. novine, 38/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
      Nar. novine, 38/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (HZN)
      Nar. novine, 34/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
      Nar. novine, 36/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta
      Nar. novine, 34/12.

    Statut Hrvatske turističke zajednice
      Nar. novine, 34/12.

    Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel
      Nar. novine, 36/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
      Nar. novine, 36/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
      Nar. novine, 29/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 01)
      Nar. novine. 33/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz
      Nar. novine, 35/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
      Nar. novine, 32/12.

    Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske
      Nar. novine. 33/12.

    Odluka o određivanju Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša
      Nar. novine, 34/12.

    Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit
      Nar. novine, 35/12.

    Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata
      Nar. novine, 38/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara
      Nar. novine, 35/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 37/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o izvješćima o jamstvenom kapitalu i kapitalnim zahtjevima kreditnih institucija
      Nar. novine, 37/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
      Nar. novine, 37/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke
      Nar. novine, 37/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2011. godinu
      Nar. novine, 29/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom
      Nar. novine, 34/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
      Nar. novine, 29/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske
      Nar. novine, 31/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto-plaća u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2011.
      Nar. novine, 30/12.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2012.
      Nar. novine, 31/12.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2012.
      Nar. novine, 33/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2012.
      Nar. novine, 36/12.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2012.
      Nar. novine, 36/12.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2012.
      Nar. novine, 36/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus
      Nar. novine, 28/12.

    Odluka o dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 31/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara
      Nar. novine, 32/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/12.

    Izmjene i dopune Općih uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/12.

    Izmjene i dopune Općih uvjeti ugovora o o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 38/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
      Nar. novine, 38/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala
      Nar. novine, 29/12.

    Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 35/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 33/12.

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2012.
      Nar. novine, 36/12.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011.
      Nar. novine, 36/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu
      Nar. novine, 31/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu
      Nar. novine, 34/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 29/12.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bilje
      Nar. novine, 29/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Belog Manastira
      Nar. novine, 33/12.

    Odluka o porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 34/12.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
      Nar. novine, 35/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi
      Nar. novine, 34/12.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
      Nar. novine, 36/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 36/12.

    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini
      Nar. novine, 37/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za zapošljavanje
      Nar. novine, 31/12.

    Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi
      Nar. novine, 33/12.

    Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (za 2012.)
      Nar. novine, 33/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/07-02/12 od 13. listopada 2011.kojim se odobrava državna potpora za restrukturiranje sadržana u Programu restrukturiranja Brodograđevne industrije 3. Maj d.d., sa sjedištem u Rijeci, kojeg je izradio poduzetnik Jadranska ulaganja, d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu
      Nar. novine, 34/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2011-05/001 od 6. veljače 2012. kojim se utvrđuje da se prijedlog za financiranje projekta Inkubacijski centar za bio-znanosti (Biocentar), ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama
      Nar. novine, 34/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
      Nar. novine, 31/12.

    Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 33/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
      Nar. novine, 34/12.

    Uredba o Uredu za udruge
      Nar. novine, 34/12.

    Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
      Nar. novine, 36/12.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome
      Nar. novine, 36/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
      Nar. novine, 27/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
      Nar. novine, 27/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 27/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 27/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
      Nar. novine, 27/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
      Nar. novine, 28/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
      Nar. novine, 28/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
      Nar. novine, 28/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
      Nar. novine, 28/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
      Nar. novine, 28/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
      Nar. novine, 28/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
      Nar. novine, 31/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 31/12.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave i Poslovnika o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
      Nar. novine, 31/12.

    Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
      Nar. novine, 31/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 32/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 36/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
      Nar. novine, 29/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dragovoljnom služenju vojnog roka
      Nar. novine, 29/12.

    Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga
      Nar. novine, 29/12.

    Uputa o načinu prikazivanja i provođenja zaštite vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu na kartografskim proizvodima
      Nar. novine, 29/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 30/12.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
      Nar. novine, 31/12.

    Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Dubrovnik
      Nar. novine, 34/12.

    Pravilnik o vojnom letenju
      Nar. novine, 35/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 29/12.

    Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za NATO
      Nar. novine, 34/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2010/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu
      Nar. novine, 36/12.

    Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Innsbrucku
      Nar. novine, 38/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku azila
      Nar. novine, 32/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 29/12.

    Dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 38/12.