6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
      Nar. novine, 110/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 106/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.
      Nar. novine, 113/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
      Nar. novine, 109/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima
      Nar. novine,

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
      Nar. novine, 109/19.

    Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 110/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 112/19.

    Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019. godinu
      Nar. novine, 113/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 106/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa
      Nar. novine, 116/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11., 64/15. i 112/18.))
      Nar. novine, 112/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga
      Nar. novine, 108/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom
      Nar. novine, 112/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
      Nar. novine, 106/19.

    Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.
      Nar. novine, 108/19.

    Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)
      Nar. novine, 112/19.

    Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
      Nar. novine, 115/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
      Nar. novine, 116/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 106/19.

    Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Vrbovečka pera« oznaka zajamčeno tradicionalni specijalitet
      Nar. novine, 116/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline
      Nar. novine, 106/19.

    Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova
      Nar. novine, 108/19.

    Pravilnik o lovniku
      Nar. novine, 108/19.

    Pravilnik o lovačkim psima
      Nar. novine, 108/19.

    Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu
      Nar. novine, 112/19.

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova
      Nar. novine, 113/19.

    Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
      Nar. novine, 113/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 115/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravila organiziranja tržišta električne energije
      Nar. novine, 107/19.

    Pravilnik o izradi analize troškova i koristi
      Nar. novine, 110/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 116/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
      Nar. novine, 110/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu
      Nar. novine, 107/19.

    Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
      Nar. novine, 116/19.

    Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama
      Nar. novine, 116/19.

    Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama
      Nar. novine, 116/19.

    Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta
      Nar. novine, 116/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 109/19.

    Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
      Nar. novine, 113/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 113/19.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima
      Nar. novine, 115/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 115/19.

    Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare
      Nar. novine, 116/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja
      Nar. novine, 108/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o cestama
      Nar. novine, 110/19.

    Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
      Nar. novine, 116/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
      Nar. novine, 110/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
      Nar. novine, 107/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode
      Nar. novine, 109/19.

    Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet
      Nar. novine, 113/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize
      Nar. novine, 106/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 110/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 110/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 110/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa
      Nar. novine, 110/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave
      Nar. novine, 110/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 108/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
      Nar. novine, 112/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 112/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 112/19.

    Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom
      Nar. novine, 116/19.

    Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom
      Nar. novine, 116/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 116/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija
      Nar. novine, 107/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu
      Nar. novine, 116/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 112/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2019.
      Nar. novine, 109/19.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2019.
      Nar. novine, 112/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 106/19.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromodulaciju u liječenju boli" Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Osijek
      Nar. novine, 106/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 108/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za spondiloartritise" Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 108/19.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantologiju" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 108/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 108/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 108/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 108/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala
      Nar. novine, 110/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, kirurgiju dojke i kirurgiju šake" Klinici za plastičnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 112/19.

    Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara
      Nar. novine, 115/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju djece« Odjelu za alergologiju i pulmologiju Dječje bolnice Srebrnjak, Zagreb
      Nar. novine, 115/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature
      Nar. novine, 107/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)
      Nar. novine, 114/19.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
      Nar. novine, 114/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine
      Nar. novine, 110/19.

    Ispravak Pravilnika o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska
      Nar. novine, 110/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Orle
      Nar. novine, 107/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
      Nar. novine, 107/19.

    Odluka o porezima Grada Zadra
      Nar. novine, 113/19.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
      Nar. novine, 115/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine
      Nar. novine, 105/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine
      Nar. novine, 105/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine
      Nar. novine, 105/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine
      Nar. novine, 105/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine
      Nar. novine, 105/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2019. godine
      Nar. novine, 105/19.

    Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine
      Nar. novine, 105/19.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 111/19.

     Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 111/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 111/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 111/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 111/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 111/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
      Nar. novine, 111/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 111/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju 1. faze Projekta Turističko naselje "Uvala Livka, Otok Šolta" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 106/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
      Nar. novine, 106/19.

    Pravilnik o potpori za privatno skladištenje
      Nar. novine, 112/19.

    Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
      Nar. novine, 113/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P V o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača
      Nar. novine, 112/19.

    Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 112/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije
      Nar. novine, 113/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika
      Nar. novine, 57/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo
      Nar. novine, 110/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela
      Nar. novine, 106/19.

    Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika
      Nar. novine, 106/19.

    Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
      Nar. novine, 106/19.

    Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava
      Nar. novine, 113/19.