6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
      Nar. novine, 62/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
      Nar. novine, 52/17.

    Pravilnik o odgovarajućem smještaju
      Nar. novine, 52/17.

    Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
      Nar. novine, 52/17.

    Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
      Nar. novine, 52/17.

    Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 52/17.

    Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
      Nar. novine, 52/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 58/17.

    Izmjena Plana prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 59/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 61/17-

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća
      Nar. novine, 52/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge
      Nar. novine, 52/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće
      Nar. novine, 52/17.

    Aneks III Kolektivnom ugovoru Uljanik Grupe
      Nar. novine, 52/17.

    Sporazum o izmjeni Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
      Nar. novine, 57/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva društva TOTAL INSPECT d.o.o. iz Šibenika, Stjepana Radića 137/a, OIB: 36681698896 za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 54/17.

    Rješenje o ovlašćivanju IRI SISAK d.o.o. iz Siska, Braće Kavurića 10, OIB: 76527483540, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 60/17.

    Rješenje o ovlašćivanju ANT d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69, OIB: 67120058773, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 60/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
      Nar. novine, 62/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali
      Nar. novine, 56/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Preko za katastarske općine Preko i Sutomišćica
      Nar. novine, 57/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana
      Nar. novine, 57/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica
      Nar. novine, 52/17.

    Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13. i 48/15.)
      Nar. novine, 53/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
      Nar. novine, 57/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu
      Nar. novine, 57/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
      Nar. novine, 57/17.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika
      Nar. novine, 57/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017 godini
      Nar. novine, 59/17.

    Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2017. godinu
      Nar. novine, 59/17.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini
      Nar. novine, 61/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
      Nar. novine, 61/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
      Nar. novine, 61/17.

    Zakon o morskom ribarstvu
      Nar. novine, 62/17.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu
      Nar. novine, 62/17.

    Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
      Nar. novine, 62/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis za staklene konstrukcije
      Nar. novine, 53/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora
      Nar. novine, 53/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 61/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 54/17.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 56/17.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
      Nar. novine, 61/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini
      Nar. novine, 52/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
      Nar. novine, 60/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije
      Nar. novine, 57/17.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
      Nar. novine, 61/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
      Nar. novine, 61/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IV-2543/2012 od 25. svibnja 2017.
      Nar. novine, 59/17.

    Odluka o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike
      Nar. novine, 60/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
      Nar. novine, 59/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 62/17

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unapređenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu
      Nar. novine, 53/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut političke stranke Zagreb je naš!
      Nar. novine, 61/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017.
      Nar. novine, 57/17.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2017.
      Nar. novine, 59/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i onkoloških bolesti" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 52/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/17.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
      Nar. novine, 53/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 55/17.

    Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 56/17.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tropsku medicinu i bolesti putnika« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
      Nar. novine, 61/17.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice" Zavodu za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 62/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
      Nar. novine, 59/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
      Nar. novine, 53/17.

    Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.
      Nar. novine, 57/17.

    Odluka o uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar (130824) u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
      Nar. novine, 58/17.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
      Nar. novine, 58/17.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
      Nar. novine, 58/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini
      Nar. novine, 59/17.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o dopuni Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
      Nar. novine, 62/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb
      Nar. novine, 56/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 59/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2017 – Lista preventivnih zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 59/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

     Odluka Vijeća za elektroničke medije Agencije za elektroničke medije o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2017. i 2018. godinu, klasa UP/I-612-12/17-09/0001, urbroj: 567-02/101-17-04 od 23. svibnja 2017.
      Nar. novine, 52/17.

     Odluka Vijeća za elektroničke medije Agencije za elektroničke medije o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - televizije i radija za 2017. i 2018. godinu, klasa: UP/I-612-12/17-09/0002, urbroj: 567-02/01-17-02 od 23. svibnja 2017.
      Nar. novine, 52/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
      Nar. novine, 59/17.

    Odluka o porezima Općine Bedenica
      Nar. novine, 59/17.

    Odluka o porezima Općine Vrhovine
      Nar. novine, 59/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Gunja
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Kaštela
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o porezima Općine Podstrana
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o porezima Općine Pisarovina
      Nar. novine, 61/17.

    Odluku o porezima Općine Rakovec
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o porezima Grada Zlatara
      Nar. novine, 61/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac
      Nar. novine, 62/17.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
      Nar. novine, 62/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica
      Nar. novine, 62/17.

    Odluka o porezima Općine Zagvozd
      Nar. novine, 62/17.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina
      Nar. novine, 52/17.

    Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
      Nar. novine, 58/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Đakovo« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 55/17.

    Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Metkovića, projekt Metković – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 55/17.

    Odluka o proglašenju projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 55/17.

    Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 55/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara"
      Nar. novine, 59/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. - 2020.
      Nar. novine, 59/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
      Nar. novine, 62/17.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
      Nar. novine, 62/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa
      Nar. novine, 52/17.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 52/17.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
      Nar. novine, 55/17.

    Odluka o razvoju i održavanju informacijskog sustava za upravljanje programima obnove, stambenog zbrinjavanja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 55/17.

    Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 57/16.

    Odluka o proglašenju Hrvatskog dana osviještenosti o debljini
      Nar. novine, 60/17.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a
      Nar. novine, 60/17.

    Odluka o osnivanju Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika
      Nar. novine, 60/17.

    Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva
      Nar. novine, 60/17.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za granice
      Nar. novine, 60/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
      Nar. novine, 62/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 54/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 59/17.

    Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 59/17.

    Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novine, 60/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o zastupničkom paušalu
      Nar. novine, 56/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
      Nar. novine, 53/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 62/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 57/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
      Nar. novine, 60/17.