6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama
      Nar. novine, 98/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o radu
      Nar. novine, 98/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima
      Nar. novine, 98/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
      Nar. novine, 98/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Cvijanović Brdo
      Nar. novine, 104/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Stategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.
      Nar. novine, 96/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade
      Nar. novine, 98/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
      Nar. novine, 95/19.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja
      Nar. novine, 95/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0024, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Gold FM d.o.o., daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Velike Gorice
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0025, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Ross d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Zadra
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0026, urbroj: 567-06-19-05 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Studio M d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Preloga
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0027, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Mega – erp d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Bakra
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0028, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Radio Vallis Aurea d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Požege
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0029, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Karlovca
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0032, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se Sveučilištu u Dubrovniku daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge neprofitnog radija za područje dijela grada Dubrovnika
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/19-02/0003, urbroj: 567-06/04-19-05 od 26. rujna 2019. kojom se poništava dio Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području grada Varaždina
      Nar. novine, 97/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona
      Nar. novine, 98/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 96/19.

    Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
      Nar. novine, 98/19.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje
      Nar. novine, 99/19.

    Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata
      Nar. novine, 94/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o šumama
      Nar. novine, 98/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o lovostaju
      Nar. novine, 94/19.

    Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini
      Nar. novine, 98/19.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 101/19.

    Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
      Nar. novine, 101/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 96/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu
      Nar. novine, 98/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine
      Nar. novine, 98/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina
      Nar. novine, 98/19.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
      Nar. novine, 98/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju
      Nar. novine, 98/19.

    Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 104/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 98/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split
      Nar. novine, 95/19.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ
      Nar. novine, 96/19.

    Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika
      Nar. novine, 97/19.

    Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
      Nar. novine, 98/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
      Nar. novine, 94/19.

    Pravilnik o aerodromima
      Nar. novine, 100/19.

    Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka
      Nar. novine, 100/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 101/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
      Nar. novine, 98/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti
      Nar. novine, 98/19.

    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
      Nar. novine, 104/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 98/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«
      Nar. novine, 98/19.

    Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 101/19.

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2019."
      Nar. novine, 101/19.

    Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 101/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
      Nar. novine, 99/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
      Nar. novine, 99/19.

    Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
      Nar. novine, 99/19.

    Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 99/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
      Nar. novine, 95/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o trgovini
      Nar. novine, 98/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
      Nar. novine, 98/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2019.
      Nar. novine, 97/19.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2019.
      Nar. novine, 99/19.

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2019.
      Nar. novine, 104/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 94/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 97/19.

    Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 97/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o psihološkoj djelatnosti
      Nar. novine, 98/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba« Službi za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb
      Nar. novine, 99/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini
      Nar. novine, 102/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 104/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za transplantaciju bubrega" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 104/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 104/19.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 104/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 98/19.

    Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
      Nar. novine, 101/19.

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje
      Nar. novine, 101/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)
      Nar. novine, 93/19.

    Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji
      Nar. novine, 98/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
      Nar. novine, 102/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o sportu
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o muzejima
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
      Nar. novine, 98/19.

    Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska
      Nar. novine, 104/19.

    Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
      Nar. novine, 104/19.

    Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
      Nar. novine, 104/19.

    Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja
      Nar. novine, 104/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Luka
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji
      Nar. novine, 98/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje
      Nar. novine, 101/19.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o carinskoj službi
      Nar. novine, 98/19.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
      Nar. novine, 97/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
      Nar. novine, 95/19.

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

    Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu
      Nar. novine, 103/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o obnovi
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
      Nar. novine, 98/19.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 98/19.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o poreznoj upravi
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
      Nar. novine, 102/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o registru birača
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim izborima
      Nar. novine, 98/19.

    Odluka o proglašenju 21. listopada "Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa"
      Nar. novine, 101/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
      Nar. novine, 95/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji
      Nar. novine, 98/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa
      Nar. novine, 98/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga
      Nar. novine, 97/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju
      Nar. novine, 98/19.

    Uredba o pričuvnoj policiji
      Nar. novine, 102/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
      Nar. novine, 102/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
      Nar. novine, 102/19.

    Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu
      Nar. novine, 102/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Osijek
      Nar. novine, 102/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima
      Nar. novine, 98/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o osobnom imenu
      Nar. novine, 98/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu
      Nar. novine, 102/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
      Nar. novine, 98/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora
      Nar. novine, 98/19.