6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.-NKD 2007.
      Nar. novine, 8/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013. godinu
      Nar. novine, 3/13.

    Odluka o određivanju nacionalnog IMI koordinatora
      Nar. novine, 8/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe
      Nar. novine, 5/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 12/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora
      Nar. novine, 7/13.

    II. dodatak Kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o.
      Nar. novine, 12/13.

    Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama
      Nar. novine, 13/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 1/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi
      Nar. novine, 3/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara
      Nar. novine, 1/13.

    Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja
      Nar. novine, 1/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera
      Nar. novine, 3/13.

    Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
      Nar. novine, 3/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće
      Nar. novine, 4/13.

    Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste
      Nar. novine, 5/13.

    Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama
      Nar. novine, 5/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice
      Nar. novine, 5/13.

    Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi
      Nar. novine, 6/13.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO
      Nar. novine, 7/13.

    Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 9/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja
      Nar. novine, 1/13.

    Obavijest Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 4/13.

    Pravilnik o informiranju potrošača o hrani
      Nar. novine, 8/13.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
      Nar. novine, 13/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima
      Nar. novine, 13/13.

    Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša
      Nar. novine, 13/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/04, urbroj: 50301-05/20-132 od 17. siječnja 2013 o pokretanju Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture
      Nar. novine, 8/13.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu
      Nar. novine, 12/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju lučkog područja luke Osijek
      Nar. novine, 12/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka
      Nar. novine, 12/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma, pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge
      Nar. novine, 7/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera
      Nar. novine, 8/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan numeriranja
      Nar. novine, 11/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
      Nar. novine, 7/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
      Nar. novine, 3/13.

    Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
      Nar. novine, 3/13.

    Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
      Nar. novine, 4/13.

    Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2013. godinu
      Nar. novine, 4/13.

    Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
      Nar. novine, 8/13.

    Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva
      Nar. novine, 11/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 6/13.

    Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
      Nar. novine, 6/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 6/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 6/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jedinstvenom registru računa
      Nar. novine, 6/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
      Nar. novine, 8/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora
      Nar. novine, 1/13.

    Naredba o stavljanju cigareta na tržište
      Nar. novine, 13/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
      Nar. novine, 11/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2012.
      Nar. novine, 7/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2012.
      Nar. novine, 7/13.

    Zakon o službenoj statistici (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 12/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 12/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ukidanju Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-01/08-01/02, urbroj: 534-07-1-2/5-09-25 od 10. lipnja 2009. godine o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice" Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
      Nar. novine, 1/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti
      Nar. novine, 6/13.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
      Nar. novine, 8/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o polaganju državne mature
      Nar. novine, 1/13.

    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine
      Nar. novine, 6/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Pompeii Unus d.o.o., Umag
      Nar. novine, 3/13.

    Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 6/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe
      Nar. novine, 3/13.

    Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 5/13.

    Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
      Nar. novine, 5/13.

    Program polaganja ispita za poreznog savjetnika
      Nar. novine, 5/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Žminj
      Nar. novine, 9/13.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2013. godinu
      Nar. novine, 3/13.

    Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 8/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona
      Nar. novine, 10/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
      Nar. novine, 2/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje
      Nar. novine, 3/13.

    Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
      Nar. novine, 7/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača
      Nar. novine, 4/13.

    Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 5/13.

    Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 7/13.

    Uredba o računanju vremena u 2013. godini
      Nar. novine, 8/13.

    Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora ili su uključeni u njihov rad
      Nar. novine, 12/13.

    Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 2/13.

    Izvješće o postupcima donošenja zakona i o Poslovniku Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 12/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora
      Nar. novine, 1/13.

    Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Hvara
      Nar. novine, 5/13.

    Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 12/13.

    Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 12/13.

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23. siječnja 2013.
      Nar. novine, 12/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice
      Nar. novine, 5/13.

    Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika
      Nar. novine, 6/13.

    Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika
      Nar. novine, 13/06.

    Dopuna popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
      Nar. novine, 13/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu
      Nar. novine, 12/13.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu
      Nar. novine, 12/13.

    Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici sa sjedištem u Rosariju
      Nar. novine, 12/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 12/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vizama
      Nar. novine, 7/13.

    Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika
      Nar. novine, 7/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetništva
      Nar. novine, 5/13.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5991/2012 od 23. siječnja 2013.
      Nar. novine, 13/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kaznenoj evidenciji
      Nar. novine, 7/13.