6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
      Nar. novine, 148/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini
      Nar. novine, 155/13.

    Dopuna liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 155/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 151/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o obrtu
      Nar. novine, 143/13.

    Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 159/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 145/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika
      Nar. novine, 150/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
      Nar. novine, 153/13.

    Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 157/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 156/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 143/13.

    Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
      Nar. novine, 150/13.

    II. Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
      Nar. novine, 150/13.

    Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 151/13.

    Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 151/13.

    Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
      Nar. novine, 151/13.

    Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 159/13.

    Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 159/13.

    Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
      Nar. novine, 159/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 151/13.

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 156/13.

    Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
      Nar. novine, 159/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 144/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
      Nar. novine, 157/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi
      Nar. novine, 157/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 145/13.

    Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 146/13.

    Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 146/13.

    Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 146/13.

    Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu
      Nar. novine, 148/13.

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 149/13.

    Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 151/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz
      Nar. novine, 153/13.

    Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
      Nar. novine, 157/13.

    Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja
      Nar. novine, 158/13.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
      Nar. novine, 159/13.

    Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
      Nar. novine, 160/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 155/13.

    Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno
      Nar. novine, 160/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini
      Nar. novine, 147/13.

    Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
      Nar. novine, 150/13.

    Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata
      Nar. novine, 150/13.

    Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 151/13.

    Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
      Nar. novine, 153/13.

    Opći uvjeti opskrbe plinom
      Nar. novine, 158/13.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
      Nar. novine, 158/13.

    Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
      Nar. novine, 158/13.

    Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 158/13.

    Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
      Nar. novine, 158/13.

    Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
      Nar. novine, 158/13.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 158/13.

    Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 158/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
      Nar. novine, 143/13.

    Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 143/13.

    Zakon o prostornom uređenju
      Nar. novine, 153/13.

    Zakon o gradnji
      Nar. novine, 153/13.

    Zakon o građevinskoj inspekciji
      Nar. novine, 153/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
      Nar. novine, 146/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 153/13.

    Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi
      Nar. novine, 158/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar
      Nar. novine, 155/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja
      Nar. novine, 155/13.

    Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica
      Nar. novine, 159/13.

    Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 159/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 155/13.

    Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova
      Nar. novine, 155/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici
      Nar. novine, 148/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 145/13.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama
      Nar. novine, 148/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranju vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču
      Nar. novine, 151/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače
      Nar. novine, 151/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za polaganje vozačkog ispita
      Nar. novine, 151/13.

    Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita
      Nar. novine, 151/13.

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013.
      Nar. novine, 158/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
      Nar. novine, 149/13.

    Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama
      Nar. novine, 153/13.

    Odluka o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 159/13.

    Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
      Nar. novine, 160/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda
      Nar. novine, 151/13.

    Uredba o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa
      Nar. novine, 151/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
      Nar. novine, 160/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
      Nar. novine, 144/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke
      Nar. novine, 153/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
      Nar. novine, 157/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
      Nar. novine, 157/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu
      Nar. novine, 150/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu
      Nar. novine, 155/13.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o trgovanju na novčanom tržištu
      Nar. novine, 155/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 157/13.

    Zakon o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 159/13.

    Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost
      Nar. novine, 159/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija
      Nar. novine, 160/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu
      Nar. novine, 160/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima
      Nar. novine, 160/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika
      Nar. novine, 160/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu
      Nar. novine, 147/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja
      Nar. novine, 153/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice
      Nar. novine, 153/13.

    Odluka o obavljanju poslova podrške prekršajno-evidencijskom sustavu
      Nar. novine, 156/13.

    Pravilnik o jedinstvenom registru računa
      Nar. novine, 156/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statističkih standarda osiguranja
      Nar. novine, 149/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2014. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 155/13.

    Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2014. godinu
      Nar. novine, 156/13.

    Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2014. godinu
      Nar. novine, 156/13.

    Zakon o Središnjem registru osiguranika
      Nar. novine, 159/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
      Nar. novine, 149/13.

    Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom
      Nar. novine, 160/13.

    Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 160/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava
      Nar. novine, 148/13.

    Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
      Nar. novine, 155/13.

    Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 156/13.

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu
      Nar. novine, 156/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
      Nar. novine, 159/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva
      Nar. novine, 155/13.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja
      Nar. novine, 155/13.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
      Nar. novine, 155/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 158/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju
      Nar. novine, 143/13.

    Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 149/13.

    Prosječna ponderirana kamatna stopa uz koju su hrvatske kreditne institucije odobravale stambene kredite u CHF i kunama uz valutnu klauzulu CHF
      Nar. novine, 149/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
      Nar. novine, 145/13.

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 153/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2013.
      Nar. novine, 151/13.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2013.
      Nar. novine, 155/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine
      Nar. novine, 153/13.

    Zakon o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 157/13.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 157/13.

    Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 159/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine
      Nar. novine, 145/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti
      Nar. novine, 145/13.

    Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 145/13.

    Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
      Nar. novine, 145/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za preoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom" Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 145/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti" Zavodu za poremećaje pokreta Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 145/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 145/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za spondiloartritise" Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 145/13.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti uha i baze lubanje" Odjelu otologije i neurootologije Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 145/13.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za poremećaje sluha i ravnoteže" Klinici za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 146/13.

    Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 146/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 146/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 149/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 149/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 149/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 154/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 154/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 154/13.

    Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 156/13.

    Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 156/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine
      Nar. novine, 157/13.

    Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 159/13.

    Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 160/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 160/13.

    Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 160/13.

    Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 160/13.

    Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 160/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 160/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2013. godini
      Nar. novine, 144/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 157/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima
      Nar. novine, 157/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
      Nar. novine, 144/13.

    Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica
      Nar. novine, 144/13.

    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine
      Nar. novine, 156/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
      Nar. novine, 159/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu
      Nar. novine, 151/13.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2013
      Nar. novine, 156/13.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2013
      Nar. novine, 156/13.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 157/13.

    Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću
      Nar. novine, 158/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima
      Nar. novine, 150/13.

    Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničnih medija
      Nar. novine, 150/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice
      Nar. novine, 147/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 148/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Antunovac
      Nar. novine, 149/13.

    Odluka o porezima Općine Lanišće
      Nar. novine, 153/13.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Škabrnje
      Nar. novine, 155/13.

    Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi
      Nar. novine, 156/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 160/13.

    Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
      Nar. novine, 160/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom
      Nar. novine, 160/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
      Nar. novine, 160/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 160/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 160/13.

    Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
      Nar. novine, 160/13.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o vrsti vatrenog naoružanja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici
      Nar. novine, 147/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama
      Nar. novine, 148/13.

    Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Carinskoj upravi
      Nar. novine, 153/13.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama
      Nar. novine, 157/13.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
      Nar. novine, 148/13.

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu
      Nar. novine, 157/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 160/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
      Nar. novine, 143/13.

    Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
      Nar. novine, 144/13.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 145A/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 145A/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 145A/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu i na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 145A/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 145A/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
      Nar. novine, 145A/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 145A/13.

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Konsolidirani Državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2014. i projekcije plana za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 152/13.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku
      Nar. novine, 156/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara
      Nar. novine, 148/13.

    Pravilnik o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste
      Nar. novine, 151/13.

    Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
      Nar. novine, 153/13.

    Odluka o usvajanju Izmjena Jamstvenog programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
      Nar. novine, 153/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o karti regionalnih potpora
      Nar. novine, 155/13.

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o indeksu razvijenosti
      Nar. novine, 158/13.

    Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
      Nar. novine, 158/13.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
      Nar. novine, 143/13.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Poreznoj upravi
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
      Nar. novine, 157/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 143/13.

    Izvješće o javnoj raspravi u postupku promjene Ustava
      Nar. novine, 144/13.

    Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 145/13.

    Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog referenduma
      Nar. novine, 145/13.

    Odluka o provedenom državnom referendumu održanom 1. prosinca 2013.
      Nar. novine, 147/13.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi
      Nar. novine, 148/13.

    Odluka o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske
      Nar. novine, 150/13.

    Odluka o osnivanju AFCOS mreže
      Nar. novine, 151/13.

    Obrasci za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti postupci vode
      Nar. novine, 151/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 148/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja
      Nar. novine, 24/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
      Nar. novine, 144/13.

    Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
      Nar. novine, 149/13.

    Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 151/13.

    Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine
      Nar. novine, 151/13.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 151/13.

    Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
      Nar. novine, 158/13.

    Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu
      Nar. novine, 158/13.

    Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
      Nar. novine, 158/13.

    Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika
      Nar. novine, 158/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika
      Nar. novine, 159/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 143/13.

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 146/13.

    Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu
      Nar. novine, 155/13.

    Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 155/13.

    Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 155/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu
      Nar. novine, 143/13.

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.
      Nar. novine, 151/13.

    Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana
      Nar. novine, 156/13.

    Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu
      Nar. novine, 158/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
      Nar. novine, 143/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
      Nar. novine, 148/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
      Nar. novine, 145/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
      Nar. novine, 148/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora
      Nar. novine, 150/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
      Nar. novine, 157/13.