6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 94/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
      Nar. novine, 94/16

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Aneks II Kolektivnom ugovoru Uljanik Grupe
      Nar. novine, 89/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivnju društva MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. iz Savske Vesi, Radnička 1b, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 92/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva NARANČIĆ GN j.d.o.o. za usluge iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 89132539580, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 98/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ASI d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 192, OIB: 57590538934, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 98/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske veterinarske komore
      Nar. novine, 89/16.

    Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2016. godini
      Nar. novine, 92/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom
      Nar. novine, 89/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 94/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
      Nar. novine, 94/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
      Nar. novine, 91/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg
      Nar. novine, 92/16.

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg
      Nar. novine, 92/16.

    Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi
      Nar. novine, 96/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 92/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
      Nar. novine, 94/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čamcima
      Nar. novine, 91/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu
      Nar. novine, 92/16.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 99/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
      Nar. novine, 92/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini
      Nar. novine, 92/16

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 96/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 90/16.

    Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"
      Nar. novine, 91/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
      Nar. novine, 94/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima
      Nar. novine, 94/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
      Nar. novine, 96/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 91/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
      Nar. novine, 91/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
      Nar. novine, 95/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
      Nar. novine, 96/16

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2016.
      Nar. novine, 92/16.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2016.
      Nar. novine, 94/16

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 90/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 90/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 90/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
      Nar. novine, 90/16.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 90/16.

    Pravilnik o načinu prijave primatelja organa i načinu vođenja Nacionalne liste čekanja za organe te kriterijima dodjele organa
      Nar. novine, 92/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 94/16

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
      Nar. novine, 90/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 92/16.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Globus igre d.o.o.
      Nar. novine, 99/16.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu Parčina export-import d.o.o.
      Nar. novine, 99/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini
      Nar. novine, 91/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
      Nar. novine, 96/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"
      Nar. novine, 96/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
      Nar. novine, 96/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 89/16.

    Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 91/16.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske
      Nar. novine, 93/16.

    Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
      Nar. novine, 95/16.

    Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/16.

    Uredba o izmjenama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 93/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave
      Nar. novine, 93/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
      Nar. novine, 93/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 94/16

    Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
      Nar. novine, 98/16.

    Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
      Nar. novine, 99/16.

    Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
      Nar. novine, 99/16.

    Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 99/16

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance
      Nar. novine, 94/16

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. kojom se ukida čl. 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. novine, br. 20/10, 143/12 i 152/14)
      Nar. novine, 94/16

    Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom
      Nar. novine, 98/16.

    Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951.
      Nar. novine, 98/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 97/16.

    Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 97/16.

    Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 97/16.

    Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 97/16.