6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva
      Nar. novine, 87/20.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 75/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za trgovačka društva u vlasništvu društva FORTENOVA GRUPA d.d.
      Nar. novine, 87/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo
      Nar. novine, 83/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek
      Nar. novine, 83/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Luka Rijeka – Škrljevo
      Nar. novine, 83/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb
      Nar. novine, 83/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
      Nar. novine, 83/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu provođenja mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
      Nar. novine, 86/20.

    Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača
      Nar. novine, 87/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.
      Nar. novine, 89/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 79/20.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu
      Nar. novine, 79/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 81/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini
      Nar. novine, 81/20.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 84/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 79/20.

    Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 79/20.

    Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva
      Nar. novine, 83/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije
      Nar. novine, 75/20.

    Naputak o dopunama Naputka o načinu rada građevinske inspekcije
      Nar. novine, 80/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
      Nar. novine, 75/20.

    Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
      Nar. novine, 75/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 87/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 75/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici
      Nar. novine, 88/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
      Nar. novine, 89/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 79/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 81/20.

    Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 81/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 81/20.

    Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati službeni i nacionalni referentni laboratoriji za genetski modificirane organizme
      Nar. novine, 81/20.

    Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
      Nar. novine, 89/20.

    Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
      Nar. novine, 89/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama
      Nar. novine, 75/20.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020.«
      Nar. novine, 80/20.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE OLUJA, 1995. – 2020.«
      Nar. novine, 84/20.

    Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem
      Nar. novine, 84/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti
      Nar. novine, 83/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 80/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka
      Nar. novine, 84/20.

    Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2015/2365
      Nar. novine, 84/20.

    Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
      Nar. novine, 87/20.

    Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
      Nar. novine, 87/20.

    Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta
      Nar. novine, 87/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 75/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2020.
      Nar. novine, 79/20.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2020.
      Nar. novine, 84/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 76/20.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 76/20.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala
      Nar. novine, 81/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 81/20.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 81/20.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 81/20.

    Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 84/20.

    Odluka o dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 84/20.

    Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije
      Nar. novine, 86/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 89/20.

    Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 89/20

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 89/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 84/20.

    Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga
      Nar. novine, 84/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica
      Nar. novine, 75/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A)
      Nar. novine, 83/20.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
      Nar. novine, 83/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Zakona o sportu
      Nar. novine, 77/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
      Nar. novine, 79/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi
      Nar. novine, 77/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
      Nar. novine, 80/20.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
      Nar. novine, 89/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 79/20.

    Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 88/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka
      Nar. novine, 75/20.

    Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija
      Nar. novine, 77/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu«
      Nar. novine, 77/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
      Nar. novine, 77/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
      Nar. novine, 89/20.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
      Nar. novine, 75/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
      Nar. novine, 88/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Obvezatne upute o izmjeni obvezatnih uputa broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)
      Nar. novine, 75/20.

    Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 80/20.

    Dopuna Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa
      Nar. novine, 81/20.

    Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
      Nar. novine, 86/20.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
      Nar. novine, 87/20.

    Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 87/20.

    Obvezatne upute broj LN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
      Nar. novine, 87/20.

    Obvezatne upute broj LN-III o zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 87/20.

    Obvezatne upute broj FLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani koji će se održati 6. rujna 2020.
      Nar. novine, 87/20.

    Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
      Nar. novine, 85/20.

    Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o snimanju iz zraka
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 79/20.

    Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 80/20.

    Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 80/20.

    Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 80/20.

    Odluka o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 81/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 81/20.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju
      Nar. novine, 84/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 77/20.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Aalborgu
      Nar. novine, 87/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Aarhusu
      Nar. novine, 87/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći
      Nar. novine, 80/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći
      Nar. novine, 80/20.