6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže
      Nar. novine, 87/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 80/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
      Nar. novine, 80/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 82/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/16, urbroj: 425-02/8-18-7 od 17. rujna 2018.
      Nar. novine, 86/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/17, urbroj: 425-02/8-18-6 od 18. rujna 2018.
      Nar. novine, 86/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/75, urbroj: 425-01/1-18-8 od 20. srpnja 2018.
      Nar. novine, 87/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/16-01/15, urbroj: 425-02/8-18-10 od 25. rujna 2018.
      Nar. novine, 87/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/18, urbroj: 425-02/8-18-4 od 24. rujna 2018.
      Nar. novine, 87/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije
      Nar. novine, 81/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
      Nar. novine, 82/18.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
      Nar. novine, 82/18.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
      Nar. novine, 82/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2018. godini
      Nar. novine, 81/18.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 87/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
      Nar. novine, 87/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
      Nar. novine, 80/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik oTehničkom nadzornom tijelu i uvjetima za priznavanje klasifikacijskih društava
      Nar. novine, 84/18.

    Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 84/18.

    Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 87/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 80/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda
      Nar. novine, 80/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
      Nar. novine, 85/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
      Nar. novine, 87/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 85/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva
      Nar. novine, 86/18.

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva
      Nar. novine, 86/18.

    Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva
      Nar. novine, 86/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope
      Nar. novine, 86/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 86/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga
      Nar. novine, 83/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima
      Nar. novine, 83/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu
      Nar. novine, 84/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.
      Nar. novine, 81/18.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018.
      Nar. novine, 83/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018.
      Nar. novine, 79/18.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.
      Nar. novine, 79/18.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.
      Nar. novine, 79/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018. – 2020.
      Nar. novine, 84/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
      Nar. novine, 80/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
      Nar. novine, 83/18.

    Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.
      Nar. novine, 84/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
      Nar. novine, 86/18.

    Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
      Nar. novine, 87/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela
      Nar. novine, 81/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca
      Nar. novine, 83/18.

    Odluku o gradskim porezima Grada Metkovića
      Nar. novine, 86/18.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga
      Nar. novine, 84/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe
      Nar. novine, 82/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine
      Nar. novine, 82/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
      Nar. novine, 83/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"
      Nar. novine, 83/18.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
      Nar. novine, 83/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti
      Nar. novine, 84/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 84/18.

    Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture
      Nar. novine, 86/18.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
      Nar. novine, 87/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
      Nar. novine, 84/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine
      Nar. novine, 87/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
      Nar. novine, 80/18.

    Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora
      Nar. novine, 81/18.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije
      Nar. novine, 81/18.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
      Nar. novine, 84/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o policijskim časnicima za vezu
      Nar. novine, 79/18.

    Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu
      Nar. novine, 79/18.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 80/18.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Brod
      Nar. novine, 82/18.

    Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija
      Nar. novine, 87/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Vancouveru, Provincija British Columbia
      Nar. novine, 74/18.

    Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa sjedištem u Dubaiju
      Nar. novine, 86/18.