6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-02/008, urbroj: 580-06/41-2014-066 od 24. ožujka 2014.
      Nar. novine, 56/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvena sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 61/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
      Nar. novine, 63/14.

    Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita
      Nar. novine, 63/14.

    Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu
      Nar. novine, 63/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014.
      Nar. novine, 59/14.

    Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 65/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/14-06/06 urbroj: 689/2-146 od 29. travnja 2014.
      Nar. novine, 56/14.

    Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora
      Nar. novine, 60/14.

    Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 63/14.

    Kolektivni ugovor za putničke agencije - pročišćeni tekst
      Nar. novine, 65/14.

    Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja
      Nar. novine, 66/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/14-04/01 urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 od 31. ožujka 2014. za Kontrolu Plus j.d.o.o. iz Zagreba
      Nar. novine, 56/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o aerodromima
      Nar. novine, 58/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka
      Nar. novine, 61/14.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
      Nar. novine, 66/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. maj
      Nar. novine, 61/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
      Nar. novine, 63/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 55/14.

    Odluka o utvrđivanju visine najamnine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane
      Nar. novine, 66/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje
      Nar. novine, 55/14.

    Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 39/13)
      Nar. novine, 56/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 59/14.

    Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana
      Nar. novine, 61/14.

    Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za izgubljeni stočni fond
      Nar. novine, 65/14.

    Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu
      Nar. novine, 65/14.

    Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 65/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše
      Nar. novine, 65/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 65/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2014. godinu
      Nar. novine, 59/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
      Nar. novine, 55/14.

    Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom
      Nar. novine, 55/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 61/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 66/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
      Nar. novine, 56/14.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
      Nar. novine, 56/14.

    Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata
      Nar. novine, 61/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
      Nar. novine, 55/14.

    Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
      Nar. novine, 56/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu
      Nar. novine, 56/14.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 64/14.

    Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
      Nar. novine, 64/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
      Nar. novine, 65/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 56/14.

    Odluka o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača
      Nar. novine, 59/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama
      Nar. novine, 66/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aero-droma
      Nar. novine, 62/14.

    Naredba o izmjenama Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 62/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
      Nar. novine, 66/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu
      Nar. novine, 56/14.

    Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta
      Nar. novine, 66/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama
      Nar. novine, 57/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 62/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda
      Nar. novine, 55/14.

    Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište
      Nar. novine, 55/14.

    Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
      Nar. novine, 61/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara pri­rode
      Nar. novine, 64/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera
      Nar. novine, 55/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
      Nar. novine, 61/14.

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.
      Nar. novine, 61/14.

    Odluka o izdavanju i prodaji kompleta prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna
      Nar. novine, 61/14.

    Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku
      Nar. novine, 66/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
      Nar. novine, 61/14.

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2014."
      Nar. novine, 63/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kapitalu leasing društva
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o Registru objekata leasinga
      Nar. novine, 63/14.

    Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope
      Nar. novine, 66/14.

    Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva
      Nar. novine, 66/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
      Nar. novine, 60/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 63/14.

    Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 63/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
      Nar. novine, 66/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o Kontnom planu leasing društva
      Nar. novine, 63/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"
      Nar. novine, 57/14.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 59/14.

    Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga
      Nar. novine, 66/14.

    Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni
      Nar. novine, 66/14.

    Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni
      Nar. novine, 66/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
      Nar. novine, 55/14.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 61/14.

    Ispravak Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 64/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
      Nar. novine, 59/14.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2014.
      Nar. novine, 59/14.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2014.
      Nar. novine, 63/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za autoimune bolesti središnjeg živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 56/14.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju štitne žlijezde" Klinici za tumore Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
      Nar. novine, 56/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 59/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 59/14.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu
      Nar. novine, 59/14.

    Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 60/14.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za debljinu" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 60/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti
      Nar. novine, 63/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 66/14.

    Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
      Nar. novine, 66/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 66/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provjeri kakvoće lijeka
      Nar. novine, 60/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice
      Nar. novine, 57/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
      Nar. novine, 61/14.

    Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
      Nar. novine, 62/14.

    Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
      Nar. novine, 62/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
      Nar. novine, 58/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala
      Nar. novine, 61/14.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 64/14.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 64/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
      Nar. novine, 55/14.

    Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
      Nar. novine, 56/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
      Nar. novine, 60/14.

    Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta, strateškim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 61/14.

    Odluka o proglašenju projekta Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, komponenta Projekta Rijeka Geteway, strateškim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 63/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini
      Nar. novine, 66/14.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
      Nar. novine, 55/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
      Nar. novine, 55/14.

    Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 55/14.

    Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
      Nar. novine, 55/14.

    Obvezatne upute broj FMLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lovinac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 8. lipnja 2014.
      Nar. novine, 55/14.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje
      Nar. novine, 58/14.

    Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 58/14.

    Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje
      Nar. novine, 58/14.

    Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 15. lipnja 2014.
      Nar. novine, 58/14.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva
      Nar. novine, 61/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
      Nar. novine, 63/14.

    Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača na poplavljenim područjima
      Nar. novine, 63/14.

    Odluka o dopuni Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini
      Nar. novine, 66/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
      Nar. novine, 55/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu
      Nar. novine, 57/14.

    Pravilnik o službenoj odori inspektora rada
      Nar. novine, 59/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada
      Nar. novine, 59/14.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada
      Nar. novine, 59/14.

    Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem
      Nar. novine, 59/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom
      Nar. novine, 55/14.

    Pravilnik o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove
      Nar. novine, 55/14.

    Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
      Nar. novine, 57/14.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 61/14.

    Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja
      Nar. novine, 65/14.

    Pravilnik o rasporedu radnog vremena
      Nar. novine, 66/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći
      Nar. novine, 64/14.

    Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći
      Nar. novine, 64/14.

    Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći
      Nar. novine, 64/14.

    Statut Hrvatske javnobilježničke komore
      Nar. novine, 64/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija
      Nar. novine, 61/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza
      Nar. novine, 66/14.