6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju EU potvrde
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 129/15.

    Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)
      Nar. novine, 129/15.

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 129/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 129/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 128/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
      Nar. novine, 125/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
      Nar. novine, 130/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 122/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređenje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/103, urbroj: 425-02/3-15-2 od 30. listopada 2015.
      Nar. novine, 122/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka, Adama Reisnera 95/a, OIB: 28737940650, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 124/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iz Rijeke, Liburnijska 3, OIB: 86167814130, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 128/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Planinska 1a, OIB: 794574841010, za obavljanje sljedećih poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 129/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva SE.TR.ING. d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 9, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 130/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva CERIUM d.o.o. iz Zagreba, Lašćinska cesta 143, OIB: 02674075906, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 130/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. iz Zagreba, Maksimirska 57a, OIB: 51028550278, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 130/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ostala prava i obveze iz radnog odnosa - Inspektorat rada
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
      Nar. novine, 124/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji
      Nar. novine, 123/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o obveznom savjetovanju
      Nar. novine, 123/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
      Nar. novine, 124/15.

    Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini
      Nar. novine, 126/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 128/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
      Nar. novine, 124/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravila organiziranja tržišta električne energije
      Nar. novine, 121/15.

    Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
      Nar. novine, 124/15.

    Izmjene Općih uvjeta za isporuku toplinske energije
      Nar. novine, 129/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
      Nar. novine, 122/15.

    Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
      Nar. novine, 128/15.

    Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
      Nar. novine, 129/15.

    Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
      Nar. novine, 130/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o naknadama u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 128/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici
      Nar. novine, 126/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 126/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 120/15.

    Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis
      Nar. novine, 124/15.

    Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata
      Nar. novine, 124/15.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova
      Nar. novine, 124/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
      Nar. novine, 124/15.

    Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda
      Nar. novine, 124/15.

    Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama
      Nar. novine, 124/15.

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
      Nar. novine, 124/15.

    Pravilnik o tovarištima
      Nar. novine, 128/15.

    Naredba o dopuni Naredbe o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda
      Nar. novine, 128/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o aerodromima na vodi
      Nar. novine, 120/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o željezničkim vozilima
      Nar. novine, 121/15.

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 129/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Programa vozačkog ispita
      Nar. novine, 120/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
      Nar. novine, 122/15.

    Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
      Nar. novine, 125/15.

    Pravilnik o standardnim ponudama
      Nar. novine, 126/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva
      Nar. novine, 129/15.

    Plan numeriranja
      Nar. novine, 129/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 121/15.

    Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 125/15.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost
      Nar. novine, 125/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa
      Nar. novine, 130/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima
      Nar. novine, 130/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
      Nar. novine, 129/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 128/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Repub­lici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
      Nar. novine, 124/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu
      Nar. novine, 129/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine
      Nar. novine, 125/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2015.
      Nar. novine, 124/15.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2015.
      Nar. novine, 125/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 125/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 120/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 120/15.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 120/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 120/15.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
      Nar. novine, 124/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 124/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 124/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 124/15.

    Rješenje kojim se dodjeljuje se naziv "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroimunologiju i neurogenetiku" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 125/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine
      Nar. novine, 129/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 129/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
      Nar. novine, 124/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne ak­cije
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad
      Nar. novine, 120/15.

     Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 122/15.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama
      Nar. novine, 123/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 122/15.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 122/15.

    Odluka o donošenju nastavnog plana i programa izborne nastave iz nastavnog predmeta Informatika za II., III. i IV. razred obrazovnog programa Opća gimnazija
      Nar. novine, 123/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
      Nar. novine, 120/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba
      Nar. novine, 121/15.

    Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 122/15.

    Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku
      Nar. novine, 122/15.

    Odluka o porezima Općine Lanišće
      Nar. novine, 129/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 130/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Daruvara
      Nar. novine, 130/15.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu
      Nar. novine, 125/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, 130/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti" unutar Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja
      Nar. novine, 121/15.

    Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
      Nar. novine, 121/15.

    Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
      Nar. novine, 121/15.

    Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja
      Nar. novine, 121/15.

    Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini
      Nar. novine, 128/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 129/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 129/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline
      Nar. novine, 122/15.

    Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka
      Nar. novine, 122/15.

    Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava terorističkih napada u Parizu
      Nar. novine, 125/15.

    Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 125/15.

    Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline
      Nar. novine, 125/15.

    Obvezatne upute broj FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravnima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline koji će se održati 20. prosinca 2015.
      Nar. novine, 125/15.

    Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 130/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna
      Nar. novine, 124/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina
      Nar. novine, 122/15.

    Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
      Nar. novine, 124/15.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 128/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
      Nar. novine, 129/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
      Nar. novine, 120/15.

    Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS
      Nar. novine, 123/15.

    Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetništva
      Nar. novine, 123/15.

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 123/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora
      Nar. novine, 128/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku
      Nar. novine, 123/15.