6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava
      Nar. novine, 47/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 44/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
      Nar. novine, 50/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
      Nar. novine, 42/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 51/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 53/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o najmu stambenih jedinica
      Nar. novine, 54/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 43/14.

    Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 45/14.

    Stupa na snagu Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
      Nar. novine, 46/14.

    Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
      Nar. novine, 48/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji vina
      Nar. novine, 48/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
      Nar. novine, 48/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti
      Nar. novine, 49/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 49/14.

    Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
      Nar. novine, 51/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
      Nar. novine, 51/14.

    Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
      Nar. novine, 53/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti
      Nar. novine, 44/14.

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 46/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br.1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ
      Nar. novine, 47/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane
      Nar. novine, 47/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
      Nar. novine, 42/14.

    Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
      Nar. novine, 42/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora
      Nar. novine, 42/14.

    Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
      Nar. novine, 42/14.

    Odluka o donošenju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
      Nar. novine, 47/14.

    Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 48/14.

    Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
      Nar. novine, 48/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
      Nar. novine, 45/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe
      Nar. novine, 47/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
      Nar. novine, 42/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
      Nar. novine, 45/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom
      Nar. novine, 42/14.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu
      Nar. novine, 48/14.

    Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
      Nar. novine, 51/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02)
      Nar. novine, 42/14.

    Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora
      Nar. novine, 52/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Plana numeriranja
      Nar. novine, 53/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima
      Nar. novine, 48/14.

    Uredba o kakvoći vode za kupanje
      Nar. novine, 51/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
      Nar. novine, 42/14.

    Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
      Nar. novine, 44/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
      Nar. novine, 47/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima
      Nar. novine, 47/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
      Nar. novine, 47/14.

    Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera
      Nar. novine, 49/14.

    Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 51/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 44/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 44/14.

    Odluka o predstavništvima kreditnih institucija iz trećih zemalja
      Nar. novine, 47/14.

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2014"
      Nar. novine, 51/14.

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.
      Nar. novine, 51/14.

    Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
      Nar. novine, 51/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave
      Nar. novine, 54/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 45/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 52/14.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 52/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopune Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a
      Nar. novine, 48/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 44/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom
      Nar. novine, 44/14.

    Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
      Nar. novine, 47/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/142 urbroj: 50301-04/12-14-2 od 24. travnja 2014.
      Nar. novine, 51/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2014.
      Nar. novine, 49/14.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2014.
      Nar. novine, 49/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o naknadi troškova za smještaj i prehranu u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja i tijekom profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu, izvan mjesta prebivališta
      Nar. novine, 43/14.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.
      Nar. novine, 43/14.

    Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
      Nar. novine, 54/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 45/14.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 45/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 45/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole
      Nar. novine, 47/14.

    Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 47/14.

    Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine
      Nar. novine, 49/14.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 49/14.

    Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
      Nar. novine, 51/14.

    Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 51/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 54/14.

    Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 54/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 54/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2168/2013 i dr. od 15. travnja 2014.
      Nar. novine, 50/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja
      Nar. novine, 46/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
      Nar. novine, 48/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Stupa na snagu Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
      Nar. novine, 48/14.

    Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja
      Nar. novine, 53/14.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o programu obuke ovlaštenih carinskih službenika za primjenu sredstava prisile
      Nar. novine, 51/14.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
      Nar. novine, 50/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
      Nar. novine, 49/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o državnim potporama
      Nar. novine, 47/14.

    Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu
      Nar. novine, 47/14.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
      Nar. novine, 47/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Izborni etički kodeks
      Nar. novine, 46/14.

    Odluka o proglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle - dana znanosti, tehnologije i inovacije
      Nar. novine, 47/14.

    Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu ("Narodne novine" 152/2013 i 39/2014) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu
      Nar. novine, 50/14.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 54/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
      Nar. novine, 44/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora
      Nar. novine, 45/14.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora
      Nar. novine, 45/14.

    Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem
      Nar. novine, 45/14.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 50/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 50/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
      Nar. novine, 42/14.

    Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjske zdravstvene komisije za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 43/14.

    Odluka o visini naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o kriterijima za klasificiranje podataka iz djelokruga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
      Nar. novine, 43/14.

    Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice
      Nar. novine, 43/14.

    Pravilnik o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije
      Nar. novine, 44/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu Ploče
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Dubrovnik
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Korčula
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Ubli
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Karasovići
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Čepikuće
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Prud
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Metković
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Vela Luka
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Cavtat
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Slano
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Unka
      Nar. novine, 48/14.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac
      Nar. novine, 48/14.

    Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
      Nar. novine, 50/14.

    Odluka o visini naknade za zdravstveni pregled Drugostupanjske zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 51/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 53/14.

    Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 54/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu
      Nar. novine, 43/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 49/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku
      Nar. novine, 50/14.