6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 130/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo
      Nar. novine, 133/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
      Nar. novine, 134/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 129/14.

    Kolektivni ugovor za HEP grupu
      Nar. novine, 132/14.

    Kolektivni ugovor za Hrvatsku lutriju d.o.o.
      Nar. novine, 133/14.

    Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Hrvatsku lutriju d.o.o.
      Nar. novine, 133/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 137/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014.
      Nar. novine, 133/14.

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 140/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva INDIKATOR d.o.o. iz Labina, Prilaz Vetva 14, OIB: 40973277765, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 135/14.

    Rješenje kojim se ovlašćuje Goran Narančić, vlasnik obrta NARANČIĆ iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 35557776373, za obavljenje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 135/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 137/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 129/14.

    Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 129/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
      Nar. novine, 130/14.

    Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
      Nar. novine, 132/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 132/14.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta
      Nar. novine, 132/14.

    Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
      Nar. novine, 133/14.

    Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja
      Nar. novine, 135/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća
      Nar. novine, 136/14.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice - Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
      Nar. novine, 137/14.

    Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida
      Nar. novine, 140/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika
      Nar. novine, 135/14.

    Pravilnik o upisniku šumoposjednika
      Nar. novine, 137/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini
      Nar. novine, 132/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 140/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 132/14.

    Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
      Nar. novine, 132/14.

    Izmjene Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
      Nar. novine, 132/14.

    Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
      Nar. novine, 137/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
      Nar. novine, 130/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
      Nar. novine, 136/14.

    Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 136/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2927/2013 od 13. studenoga 2014. kojom se se ukida članak 12. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (»Narodne novine« broj 98/12.).
      Nar. novine, 139/14

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima
      Nar. novine, 140/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području zadarske županije
      Nar. novine, 135/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom
      Nar. novine, 140/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 136/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora
      Nar. novine, 136/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine
      Nar. novine, 131/14.

    Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita
      Nar. novine, 133/14.

    Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrana i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 133/14.

    Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 133/14.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 140/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
      Nar. novine, 133/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća
      Nar. novine, 139/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
      Nar. novine, 139/14.

    Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 140/14.

    Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
      Nar. novine, 140/14.

    Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
      Nar. novine, 140/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada
      Nar. novine, 140/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu
      Nar. novine, 133/14.

    Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015. godinu
      Nar. novine, 139/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu
      Nar. novine, 140/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva
      Nar. novine, 129/14.

    Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj osobi
      Nar. novine, 129/14.

    Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove dostave
      Nar. novine, 140/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
      Nar. novine, 136/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje
      Nar. novine, 136/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Statističkih standarda osiguranja
      Nar. novine, 136/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranja i reosiguranju
      Nar. novine, 140/14.

    Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za reosiguranje
      Nar. novine, 140/14.

    Pravilnik o uvjetima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja odnosno reosiguranja i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
      Nar. novine, 140/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 140/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
      Nar. novine, 140/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a
      Nar. novine, 140/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Gospodarske stranke
      Nar. novine, 134/14.

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 137/14.

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
      Nar. novine, 140/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2014.
      Nar. novine, 133/14.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2014.
      Nar. novine, 136/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 129/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 133/14.

    Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješ­ćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
      Nar. novine, 135/14.

    Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 135/14.

    Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 135/14.

    Odluka o stavljanju izvan snage Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 135/14.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 135/14.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6253/2013 od 4. studenoga 2014.
      Nar. novine, 136/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
      Nar. novine, 139/14

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima
      Nar. novine, 134/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
      Nar. novine, 135/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 132/14.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 132/14.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 139/14

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 139/14

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom
      Nar. novine, 132/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrovačko primorje
      Nar. novine, 129/14.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Klis
      Nar. novine, 139/14.

    Odluka o općinskim porezima u Općini Vrhovine
      Nar. novine, 139/14.

    Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak Grada Donja Stubica
      Nar. novine, 139/14.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Okučani
      Nar. novine, 140/14.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavi prijevoda okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
      Nar. novine, 132/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca
      Nar. novine, 134/14.

    Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 134/14.

    Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora
      Nar. novine, 134/14.

    Obvezatne upute broj FLS I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca koji će se održati 21. prosinca 2014.
      Nar. novine, 134/14.

    Odluka u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "U ime obitelji"
      Nar. novine, 136/14.

    Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 137/14.

    Obvezatne upute broj P I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 137/14.

    Obvezne upute broj P II - o obrascima za postupak kandidiranja
      Nar. novine, 137/14.

    Obvezatne upute broj P III - o obrascima za provedbu izbora
      Nar. novine, 137/14.

    Obvezatne upute broj P IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
      Nar. novine, 137/14.

    Obvezatne upute broj P V - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 137/14.

    Obvezatne upute broj P VI - o pravima i dužnostima promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima za predsjednika Republike Hrvatske te pravima i obvezama izbornih tijela
      Nar. novine, 137/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 134/14.

    Uredba o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture
      Nar. novine, 134/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
      Nar. novine, 137/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema
      Nar. novine, 129/14.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 130/14.

    Pravilnik o vojnim odorama
      Nar. novine, 133/14.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stambenom zbrinjavanju
      Nar. novine, 135/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara
      Nar. novine, 135/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
      Nar. novine, 129/14.

    Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
      Nar. novine, 129/14.

    Odluka o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli
      Nar. novine, 137/14.

    Deklaracija u svezi s odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o privremenom puštanju optuženika Vojislava Šešelja na slobodu
      Nar. novine, 140/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu
      Nar. novine, 132/14.

MEĐUNARODNO PRAVO
Pravo međunarodnih organizacija - Pravo međunarodnih ugovora - Sukcesija država - Diplomatski i konzularni odnosi - Granice i granični režim
>>> pokaži sve promjene

    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda, sklopljen u Santiagu 28. srpnja 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

MEĐUNARODNO PRAVO
Gospodarski i trgovinski odnosi - Međunarodno tehničko zakonodavstvo
>>> pokaži sve promjene

    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o gospodarskoj suradnji, sklopljen u Ašgabatu 29. travnja 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o Međuvladinom hrvatsko-turkmenskom povjerenstvu za gospodarsku suradnju, sklopljen u Ašgabatu 29. travnja 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

MEĐUNARODNO PRAVO
Financijski odnosi - Ulaganja (investicije)
>>> pokaži sve promjene

    Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, potpisan u Bruxellesu 24. travnja 2014. i u Zagrebu 29. travnja 2014. (2014. do 2018.)
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

    Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, potpisan u Zagrebu 29. travnja 2014. (2014. do 2018.)
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

    Sporazum o oporezivanju dohotka od štednje između Guernseya i Republike Hrvatske, sklopljen u Zagrebu 28. kolovoza 2013. i u St. Peter Portu 4. listopada 2013.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

    Ugovor između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, potpisan u Luxembourgu 20. lipnja 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

    Sporazum između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2012. sklopljen 4. studenoga 2013., potpisan u Bruxellesu i u Zagrebu 23. lipnja 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 7/14.

    Dodatak br. 1. Sporazumu o financiranju koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu, potpisan u Bruxellesu 13. lipnja 2014. i u Zagrebu 12. rujna 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 7/14.

    Ugovor o darovnici Globalnog fonda za okoliš za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u svojstvu provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš, sklopljen u Zagrebu 8. rujna 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 7/14.

MEĐUNARODNO PRAVO
Zdravstvo - Kultura, prosvjeta, znanost, tehnika, tehnologija i sport
>>> pokaži sve promjene

    Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike, potpisan u Cannesu 20. svibnja 2013.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

MEĐUNARODNO PRAVO
Zaštita prirode i okoliša - Elementarne i tehnološke nesreće
>>> pokaži sve promjene

    Memorandum o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu (2013), Sarajevo, 28. studenoga 2013.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

MEĐUNARODNO PRAVO
Međunarodni sporovi - Ratno i humanitarno pravo
>>> pokaži sve promjene

    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu, potpisan u Zagrebu 21. ožujka 2014.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.

MEĐUNARODNO PRAVO
Ljudska prava - Građansko pravo - Intelektualno vlasništvo - Kazneno pravo - Policijska i pravosudna suradnja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.