6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata
      Nar. novine, 43/16.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 45/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o preuzimanju Direktive 2014/54/EU o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
      Nar. novine, 49/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016.
      Nar. novine, 45/16.

    Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 45/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva SENTE KONTROLA d.o.o. iz Sesveta, Selčinska 11, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 41/16.

    Rješenje o ovlašćivanju MLADENA BAŠIĆ iz Splita, Mosećka 54, OIB: 12471740675, za obavljenje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 43/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ALFA SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Bosutska 9, OIB: 47785989863, za obavljenj poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 43/16.

    Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu EUROSIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Pile I. 1, OIB: 98572182386,
      Nar. novine, 43/16.

    Rješenje kojim se ovlašćuje društvo IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljenje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 45/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva INSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15, OIB: 24609583524, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 46/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva GUSTAV ZAŠTITA j.d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Miklinovec 118, OIB: 94355196473, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 48/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik
      Nar. novine, 46/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 43/16.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 43/16.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 44/16.

    Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog nteresa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 45/16.

    Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom
      Nar. novine, 47/16.

    Odluka o dopuni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 47/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
      Nar. novine, 44/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
      Nar. novine, 48/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva
      Nar. novine, 44/16.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
      Nar. novine, 44/16.

    Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
      Nar. novine, 47/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti
      Nar. novine, 46/16.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lička janjetina" oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 46/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama
      Nar. novine, 42/16.

    Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
      Nar. novine, 46/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
      Nar. novine, 42/16.

    Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 43/16.

    Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije
      Nar. novine, 48/16.

    Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
      Nar. novine, 49/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 49/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera
      Nar. novine, 45/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
      Nar. novine, 43/16.

    Pravilnik o radijskoj opremi
      Nar. novine, 49/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja
      Nar. novine, 42/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
      Nar. novine, 42/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila
      Nar. novine, 45/16.

    Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini
      Nar. novine, 48/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
      Nar. novine, 42/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva
      Nar. novine, 41/16.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke
      Nar. novine, 41/16.

    Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
      Nar. novine, 44/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini
      Nar. novine, 43/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna, i lipa, s oznakom godine kovanja "2016."
      Nar. novine, 46/16.

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2016."
      Nar. novine, 46/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
      Nar. novine, 44/16.

    Odluka o nalozima za plaćanje
      Nar. novine, 46/16.

    Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava
      Nar. novine, 46/16.

    Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
      Nar. novine, 46/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o faktoringu
      Nar. novine, 41/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja
      Nar. novine, 42/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 45/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
      Nar. novine, 44/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012
      Nar. novine, 44/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
      Nar. novine, 41/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
      Nar. novine, 44/16.

    Pravilnik o Registru "Ne zovi"
      Nar. novine, 47/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 45/16.

    Aneks I. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
      Nar. novine, 46/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2016.
      Nar. novine, 45/16.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2016.
      Nar. novine, 47/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
      Nar. novine, 42/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za komunikacijske bolesti« Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb
      Nar. novine, 43/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
      Nar. novine, 49/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 49/16.

    Mreža telemedicinskih centara
      Nar. novine, 49/16.

    Mreža hitne medicine
      Nar. novine, 49/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka USRH broj: U-I-351/2016 od 20. IV. 2016.
      Nar. novine, 41/16.

    Ispravak Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.
      Nar. novine, 43/16.

    Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine
      Nar. novine, 46/16.

    Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za zanimanje Grafički tehničar pripreme (210394), prilagođenog programa za učenike s teškoćama, u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje, u trajanju od četiri godine
      Nar. novine, 46/16.

    Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
      Nar. novine, 48/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara
      Nar. novine, 45/16.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 41/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 44/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama
      Nar. novine, 45/16.

    Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku
      Nar. novine, 47/16.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima
      Nar. novine, 47/16.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018.
      Nar. novine, 47/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini
      Nar. novine, 44/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
      Nar. novine, 44/16.

    Pravilnik o provedbi mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 45/16.

    Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 45/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti
      Nar. novine, 45/16.

    Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 47/16.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
      Nar. novine, 42/16.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
      Nar. novine, 42/16.

    Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
      Nar. novine, 42/16.

    Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu
      Nar. novine, 47/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    uka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 43/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 43/16.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca
      Nar. novine, 43/16.

    Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 43/16.

    Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca
      Nar. novine, 43/16.

    Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca koji će se održati 5. lipnja 2016.
      Nar. novine, 43/16.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
      Nar. novine, 44/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani
      Nar. novine, 44/16.

    Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 44/16.

    Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu ("Narodne novine", broj 26/16) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije
      Nar. novine, 46/16.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
      Nar. novine, 49/16.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
      Nar. novine, 49/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novine, 41/16.

    Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
      Nar. novine, 43/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika
      Nar. novine, 47/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik Povjerenika za informiranje
      Nar. novine, 41/16.

    Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja
      Nar. novine, 45/16.

    Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 45/16.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 45/16.

    Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura
      Nar. novine, 47/16.

    Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika i članova stožera civilne zaštite
      Nar. novine, 47/16.

    Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
      Nar. novine, 49/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 49/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o Listi sigurnih zemalja podrijetla u postupku odobrenja međunarodne zaštite
      Nar. novine, 45/16.

    Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila
      Nar. novine, 47/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 45/16.

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 45/16.