6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 74/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)
      Nar. novine, 78/15.

    Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
      Nar. novine, 82/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 73/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 77/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 84/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor i Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
      Nar. novine, 81/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 76/15.

    Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 77/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
      Nar. novine, 82/15.

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 83/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
      Nar. novine, 73/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
      Nar. novine, 84/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 73/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
      Nar. novine, 78/15.

    Uredba o izmjenama Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 78/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Obrovac i dijelove katastarskih općina Zaton Obrovački i Kruševo
      Nar. novine, 76/15.

    Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 81/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 74/15.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 74/15.

    Odluka o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 76/15.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Centra za dobrobit životinja u k.o. Breza
      Nar. novine, 83/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku dijela koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
      Nar. novine, 83/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
      Nar. novine, 81/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama
      Nar. novine, 81/15.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Zagorski puran"
      Nar. novine, 81/15.

    Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
      Nar. novine, 84/15.

    Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
      Nar. novine, 84/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uređivanju šuma
      Nar. novine, 79/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba
      Nar. novine, 74/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline
      Nar. novine, 79/15.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
      Nar. novine, 84/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 84/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 78/15

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
      Nar. novine, 73/15.

    Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
      Nar. novine, 73/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
      Nar. novine, 75/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
      Nar. novine, 77/15.

    Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
      Nar. novine, 78/15.

    Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
      Nar. novine, 78/15.

    Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
      Nar. novine, 78/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu
      Nar. novine, 76/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
      Nar. novine, 79/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o čamcima
      Nar. novine, 81/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar
      Nar. novine, 83/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o plutajućim objektima
      Nar. novine, 83/15.

    Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 84/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova
      Nar. novine, 77/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama
      Nar. novine, 78/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa
      Nar. novine, 74/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
      Nar. novine, 83/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
      Nar. novine, 81/15.

    Odluka o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim mrežama za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti
      Nar. novine, 83/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode
      Nar. novine, 78/15.

    Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga dopri­nosa
      Nar. novine, 83/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda
      Nar. novine, 76/15.

    Program izobrazbe o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 77/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
      Nar. novine, 78/15.

    Naputak o glomaznom otpadu
      Nar. novine, 79/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja
      Nar. novine, 76/15.

    Zakon o osiguranju depozita
      Nar. novine, 82/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
      Nar. novine, 81/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
      Nar. novine, 81/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o računovodstvu
      Nar. novine, 78/15

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 73/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Nezavisne liste Stipe Petrina (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 78/15.

    Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu"
      Nar. novine, 82/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2015
      Nar. novine, 77/15.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2015.
      Nar. novine, 79/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje autonomnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 77/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja i Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 77/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 77/15.

    Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 77/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 77/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 77/15.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
      Nar. novine, 77/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni cenata Ministarstva zdravlja za biologijsku psihijatriju" Zavodu za psihofarmakologiju i biologijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 79/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 79/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 79/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 82/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za promicanje zdravlja" Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
      Nar. novine, 81/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dermatološku mikologiju i parazitologiju" Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Klinici za dermatovenerologiju
      Nar. novine, 83/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku alergologiju" Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" Zagreb, Klinici za unutarnje bolesti
      Nar. novine, 83/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroendokrinologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 83/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 83/15.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 83/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
      Nar. novine, 84/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 77/15.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu
      Nar. novine, 82/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016.
      Nar. novine, 74/15.

    Odluka Sveučilišta u Zagrebu kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice
      Nar. novine, 79/15.

    Odluka Sveučilišta u Zadru kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice
      Nar. novine, 82/15.

    Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
      Nar. novine, 81/15.

    Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.
      Nar. novine, 83/15.

    Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
      Nar. novine, 84/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe
      Nar. novine, 77/15.

    Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje
      Nar. novine, 77/15.

    Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru
      Nar. novine, 77/15.

    Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
      Nar. novine, 78/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
      Nar. novine, 77/15.

    Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
      Nar. novine, 77/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
      Nar. novine, 81/15.

    Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
      Nar. novine, 82/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
      Nar. novine, 83/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama
      Nar. novine, 83/15.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Starog Grada
      Nar. novine, 83/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 80/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu
      Nar. novine, 80/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu
      Nar. novine, 80/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu
      Nar. novine, 80/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu
      Nar. novine, 80/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu
      Nar. novine, 80/15.

    Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu
      Nar. novine, 80/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1 "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
      Nar. novine, 78/15.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
      Nar. novine, 79/15.

    Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini
      Nar. novine, 82/15.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
      Nar. novine, 78/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor
      Nar. novine, 74/15.

    Odluka o osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije
      Nar. novine, 74/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi
      Nar. novine, 76/15.

    Odluka o proglašenju Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda
      Nar. novine, 78/15.

    Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu Odluke o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
      Nar. novine, 78/15.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu
      Nar. novine, 78/15.

    Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 78/15.

    Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 82/15.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 83/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
      Nar. novine, 76/15.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o Komisiji Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i Liste arbitara Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
      Nar. novine, 83/15.

    Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom
      Nar. novine, 83/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
      Nar. novine, 75/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 75/15.

    Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 75/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika
      Nar. novine, 76/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu
      Nar. novine, 77/15.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu "Zadar"
      Nar. novine, 77/15.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu "Zadar"
      Nar. novine, 77/15.

    Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Sali
      Nar. novine, 77/15.

    Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama
      Nar. novine, 78/15.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije "TRITON" u Sredozemlju
      Nar. novine, 78/15.

    Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama
      Nar. novine, 78/15.

    Zakon o sustavu civilne zaštite
      Nar. novine, 82/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena
      Nar. novine, 84/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 17-toj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
      Nar. novine, 74/15.

    Uredba o izmjenama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
      Nar. novine, 78/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
      Nar. novine, 78/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
      Nar. novine, 78/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana
      Nar. novine, 82/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
      Nar. novine, 77/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
      Nar. novine, 82/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudo­vima
      Nar. novine, 82/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću
      Nar. novine, 82/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji
      Nar. novine, 82/15.

    Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava
      Nar. novine, 83/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine
      Nar. novine, 75/15.

    Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
      Nar. novine, 79/15.

    Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca za dostavljanje i razmjenu podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona
      Nar. novine, 84/15.

MEĐUNARODNO PRAVO
Ljudska prava - Građansko pravo - Intelektualno vlasništvo - Kazneno pravo - Policijska i pravosudna suradnja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o provedbi Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi i Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi
      Nar. novine, 82/15.