6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva
      Nar. novine, 132/15.

    Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
      Nar. novine, 137/15.

    Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
      Nar. novine, 137/15.

    Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
      Nar. novine, 137/15.

    Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva
      Nar. novine, 137/15.

    Statut Hrvatske komore arhitekata
      Nar. novine, 140/15.

    Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata
      Nar. novine, 140/15.

    Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 141/15.

    Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2016. godinu
      Nar. novine, 141/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 140/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 135/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu
      Nar. novine, 137/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 od 21. prosinca 2015.
      Nar. novine, 138/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o proširenju primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
      Nar. novine, 134/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 140/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva EUROFIL d.o.o. iz Zagreba, Savski gaj IV broj 10, OIB: 35184914823, za obavljanje zaštite na radu
      Nar. novine, 132/15.

    Rješenje kojim se ovlašćuje NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR iz Zagreba, Mirogojska cesta 16, OIB: 33392005961, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 133/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva EKO ENERGIJA SISTEM d.o.o. iz Petrinje, Desni odvojak 34/A Brest Pokupski, OIB: 11818799540, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 134/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva KONTAKT KUĆANSKI APARATI d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 16, OIB: 89074711870, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 134/15.

    Rješenje o ovlašćivnaju društva PREVENTA iz Rovinja, Labinske Republike 10, OIB: 38951399731, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 136/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 140/15.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/108 urbroj: 425-02/2-15-2 od 21. prosinca 2015.
      Nar. novine, 140/15.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/110 urbroj: 425-02/2-15-2 od 22. prosinca 2015.
      Nar. novine, 140/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o obiteljskoj medijaciji
      Nar. novine, 132/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
      Nar. novine, 131/15.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 133/15.

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o informiranju o veterinarsko-medicinskim proizvodima putem sustava brzog uzbunjivanja
      Nar. novine, 135/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 136/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
      Nar. novine, 136/15.

    Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine
      Nar. novine, 141/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 135/15.

    Izmjene i dopune Popisa hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
      Nar. novine, 137/15.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta
      Nar. novine, 140/15.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
      Nar. novine, 141/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu
      Nar. novine, 137/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
      Nar. novine, 137/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
      Nar. novine, 133/15.

    Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
      Nar. novine, 136/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
      Nar. novine, 140/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 138/15.

    Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama
      Nar. novine, 138/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
      Nar. novine, 141/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
      Nar. novine, 137/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452 - 1492 MHz
      Nar. novine, 136/15.

    Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
      Nar. novine, 138/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 138/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o programu ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o imenovanju liste ispitivača za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
      Nar. novine, 140/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju osjetljivih područja
      Nar. novine, 141/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 132/15.

    Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2016. godinu
      Nar. novine, 136/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 136/15.

    Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
      Nar. novine, 140/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 140/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
      Nar. novine, 140/15.

    Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 140/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 136/15.

    Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET-HR
      Nar. novine, 136/15.

    Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa
      Nar. novine, 136/15.

    Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
      Nar. novine, 136/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu umanjenja iz prijelaznih mjera na tehničke pričuve
      Nar. novine, 133/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 135/15.

    Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu
      Nar. novine, 137/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu
      Nar. novine, 136/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
      Nar. novine, 140/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava
      Nar. novine, 135/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja
      Nar. novine, 135/15.

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 140/15.

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. X. 2015.)
      Nar. novine, 140/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2015.
      Nar. novine, 134/15.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2015.
      Nar. novine, 136/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 132/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 133/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku otorinolaringologiju" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 133/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za upalne bolesti gušterače" Zavodu za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka,
      Nar. novine, 133/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku sifilisa i lajmske bolesti" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 133/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za funkcijsku i stereotaktičku neurokirurgiju" Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
      Nar. novine, 135/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za praćenje kongenitalnih anomalija" Klinici za dječje bolesti Zagreb
      Nar. novine, 137/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i ozljede koljenskog zgloba" Klinici za ortopediju Lovran
      Nar. novine, 137/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 139/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 139/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 139/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 139/15.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 139/15.

    Izmjene i dopune Kodeksa medicinske etike i deontologije
      Nar. novine, 139/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 141/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 141/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb
      Nar. novine, 140/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine
      Nar. novine, 140/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru
      Nar. novine, 134/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o trošarinama
      Nar. novine, 131/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju
      Nar. novine, 131/15.

    Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 136/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 137/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 137/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalom oporezivanju samostalnih djelatnosti
      Nar. novine, 137/15.

    Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
      Nar. novine, 137/15.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu
      Nar. novine, 141/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini
      Nar. novine, 132/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 135/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2015. godini
      Nar. novine, 131/15.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama
      Nar. novine, 132/15.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama - koćama
      Nar. novine, 132/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
      Nar. novine, 132/15.

    Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 135/15.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
      Nar. novine, 137/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
      Nar. novine, 141/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 138/15.

    Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 138/15.

    Odluka o izboru predsjednika Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 141/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 137/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 134/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
      Nar. novine, 134/15.

    Odluka o iznosu novčane naknade za obnašanje druge dužnosti
      Nar. novine, 138/15.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
      Nar. novine, 138/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata
      Nar. novine, 135/15.

    Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite
      Nar. novine, 135/15.

    Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite
      Nar. novine, 140/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
      Nar. novine, 133/15.

    Pravilnik o uredskom poslovanju (Državnog sudbenog vijeća)
      Nar. novine, 135/15.