6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine
      Nar. novine, 133/20.

    Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 139/20.

    Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore (arbitri s inozemnim prebivalištem)
      Nar. novine, 139/20.

    Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 146/20.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 141/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa:022-03/20-07/389, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 17. prosinca 2020.
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2021. godinu
      Nar. novine, 141/20.

    Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 145/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća
      Nar. novine, 138/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 141/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na usuglašeni Konačni prijedlog ugovora o pripajanju društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
      Nar. novine, 134/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
      Nar. novine, 146/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo
      Nar. novine, 133/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
      Nar. novine, 136/20.

    Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine
      Nar. novine, 141/20.

    Pravilnik o provedbi Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 147/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Lički škripavac« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 134/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
      Nar. novine, 144/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o šumama
      Nar. novine, 145/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 139/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline
      Nar. novine, 141/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 141/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini
      Nar. novine, 147/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o dopunama Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-09«
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 147/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine
      Nar. novine, 140/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
      Nar. novine, 133/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Istarske županije
      Nar. novine, 134/20.

    Statut Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 134/20.

    Statut Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije
      Nar. novine, 136/20.

    Statut Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 136/20.

    Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu
      Nar. novine, 138/20.

    Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu
      Nar. novine, 138/20.

    Statut Turističke zajednice Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 139/20.

    Statut Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 139/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
      Nar. novine, 144/20.

    Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 144/20.

    Statut Turističke zajednice Karlovačke županije
      Nar. novine, 145/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu završetka gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma na dijelu k.o. Donje Polje – Zablaće
      Nar. novine, 148/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
      Nar. novine, 134/20.

    Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
      Nar. novine, 134/20.

    Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
      Nar. novine, 134/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
      Nar. novine, 134/20.

    Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor
      Nar. novine, 138/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu
      Nar. novine, 147/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
      Nar. novine, 141/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
      Nar. novine, 138/20.

    Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
      Nar. novine, 144/20.

    Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz
      Nar. novine, 144/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZG-1)
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZB-1)
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o naknadi za razvoj društva VIRKOM d.o.o., Virovitica
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o ukidanju naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda
      Nar. novine, 148/20.

    Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Visa
      Nar. novine, 148/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima monitoringa, označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje od ili sadrže genetski modificirani organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama
      Nar. novine, 138/20.

    Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoji od ili sadrži genetski modificirani organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama
      Nar. novine, 138/20.

    Odluka o proglašenju »Japlenškog vrha« zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma
      Nar. novine, 139/20.

    Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom
      Nar. novine, 140/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
      Nar. novine, 144/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
      Nar. novine, 144/20.

    Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa
      Nar. novine, 148/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
      Nar. novine, 141/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashodajavnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini
      Nar. novine, 148/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001
      Nar. novine, 138/20.

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2020.«
      Nar. novine, 138/20.

    Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2021.
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja
      Nar. novine, 145/20.

    Zakon o sustavu osiguranja depozita
      Nar. novine, 146/20.

    Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija
      Nar. novine, 146/20.

    Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
      Nar. novine, 146/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 146/20.

    Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom
      Nar. novine, 146/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 146/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
      Nar. novine, 136/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2021. godinu
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 147/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 136/20.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a
      Nar. novine, 136/20.

    Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
      Nar. novine, 136/20.

    Pravilnik o naknadama koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagateljima
      Nar. novine, 139/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
      Nar. novine, 139/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a
      Nar. novine, 139/20.

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 139/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu
      Nar. novine, 147/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
      Nar. novine, 144/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
      Nar. novine, 144/20.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
      Nar. novine, 147/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača
      Nar. novine, 141/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2020.
      Nar. novine, 139/20.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2020.
      Nar. novine, 145/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 138/20.

    Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 140/20.

    Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 145/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
      Nar. novine, 134/20.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 137/20.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 137/20.

    Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022.
      Nar. novine, 142/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri određivanja Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Kliničkog bolničkog centra Zagreb za zbrinjavanje pacijenata s teškim kompleksnim patološkim stanjem kao posljedicom preboljele bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS–CoV-2
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekov
      Nar. novine, 144/20.

    Rješenje i verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za cerebrovaskularne bolesti« Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 145/20.

    Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko
      Nar. novine, 141/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 138/20.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini
      Nar. novine, 148/20.

    Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini
      Nar. novine, 148/20.

    Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Grada Kraljevice
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Županje
      Nar. novine, 134/20.

    Odluka o porezima Grada Pleternice
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica
      Nar. novine, 136/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 138/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 138/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 138/20.

    Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 138/20.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 138/20.

    Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Perušić
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Murter - Kornati
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci
      Nar. novine, 140/20.

    Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Županje
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Fužine
      Nar. novine, 141/20.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o porezima Grada Čabra
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2021. godinu
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Čazme
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima grada Šibenika
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Zaprešića
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin
      Nar. novine, 145/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Zadvarje
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
      Nar. novine, 146/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica
      Nar. novine, 146/20.

    Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Novske
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
      Nar. novine, 147/20.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 147/20.

    Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
      Nar. novine, 148/20.

    Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu
      Nar. novine, 148/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Pula – Pola
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
      Nar. novine, 136/20.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu
      Nar. novine, 141/20.

    Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
      Nar. novine, 135/20.

    Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini
      Nar. novine, 144/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 145/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Izmjena Jamstvenog programa »PLUS«
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o usvajanju Izmjene Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o usvajanju Izmjene Programa »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o usvajanju Izmjene Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«
      Nar. novine, 133/20.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/356, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020.
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika, članova i zamjenika članova te tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
      Nar. novine, 136/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21.»Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
      Nar. novine, 138/20.

    Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.
      Nar. novine, 141/20.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o poticanju ulaganja
      Nar. novine, 146/20.

    Odluka o usvajanju Izmjene Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«
      Nar. novine, 148/20.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023.
      Nar. novine, 148/20.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
      Nar. novine, 144/20.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
      Nar. novine, 138/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o posebnoj nagradi pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske – zdravstvene službe koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o posebnoj nagradi službenicima kaznenih tijela koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene zaštite osobama lišenim slobode u zatvorskom sustavu oboljelima od bolesti COVID-19
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije
      Nar. novine, 136/20.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/20-07/370, urbroj: 50301-05/05-20-3 od 9. prosinca 2020.
      Nar. novine, 138/20.

    Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
      Nar. novine, 141/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 144/20.

    Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa«
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava stradalih u potresu
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o proglašenju 2021. godine »Godinom čitanja« u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 147/20.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima
      Nar. novine, 147/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
      Nar. novine, 134/20.

    Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2020. godini
      Nar. novine, 136/20.

    Naputak o pravovaljanim ispravama nadležnih tijela kojima osoba s invaliditetom dokazuje svoj status
      Nar. novine, 136/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 144/20.

    Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu
      Nar. novine, 144/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
      Nar. novine, 134/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA GUARDIAN« u Sredozemlju
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR Somalija – ATALANTA«
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 133/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 134/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 134/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
      Nar. novine, 136/20.

    Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
      Nar. novine, 138/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 138/20.

    Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 139/20.

    Pravilnik o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme
      Nar. novine, 139/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
      Nar. novine,

    Odluka o načinu ispravljanja pogrešaka i stavljanju izvan snage odluka donesenih u neupravnom postupku
      Nar. novine, 139/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 139/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 139/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 140/20.

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 141/20.

    Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
      Nar. novine, 143/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja
      Nar. novine, 147/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta domovima za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
      Nar. novine, 147/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 148/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne financijske korporacije
      Nar. novine, 136/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o strancima
      Nar. novine, 133/20.

    Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva
      Nar. novine, 134/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
      Nar. novine, 144/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici
      Nar. novine, 144/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
      Nar. novine, 146/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 146/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 146/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 148/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 138/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 138/20.

    Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja
      Nar. novine, 139/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnobilježničkim uredima
      Nar. novine, 141/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita
      Nar. novine, 141/20.

    Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«)
      Nar. novine, 146/20.

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 147/20.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 147/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 141/20.

    Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika
      Nar. novine, 147/20.