6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o upravnoj strukturi za primjenu Zakona o uslugama i primjenu IMI sustava
      Nar. novine, 88/12.

    Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore
      Nar. novine, 90/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
      Nar. novine, 88/12.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 89/12.

    Zaključak o pokretanju pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 89/12.

    Zaključak o najavi otkazivanja temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja
      Nar. novine, 89/12.

    Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 89/12.

    Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 89/12.

    Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti
      Nar. novine, 92/12.

    Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata
      Nar. novine, 93/12.

    Kolektivni ugovor Društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o.
      Nar. novine, 96/12.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/12.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/12.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/12.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/12.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/12.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 99/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine
      Nar. novine, 89/12.

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 98/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
      Nar. novine, 88/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
      Nar. novine, 88/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja
      Nar. novine, 92/12.

    Pravilnik o obrascima veterinarskih certifikata za uvoz i nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja
      Nar. novine, 93/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici državnog veterinarskog inspektora, graničnog veterinarskog inspektora i službenog veterinara te znački veterinarskog inspektora
      Nar. novine, 93/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 93/12.

    Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 93/12.

    Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja
      Nar. novine, 94/12.

    Pravilnik o mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga
      Nar. novine, 95/12.

    Naredba o izmjeni Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja
      Nar. novine, 96/12.

    Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
      Nar. novine, 97/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
      Nar. novine, 88/12.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
      Nar. novine, 88/12.

    Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine
      Nar. novine, 88/12.

    Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 92/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća
      Nar. novine, 96/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
      Nar. novine, 98/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava
      Nar. novine, 88/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina
      Nar. novine, 88/12.

    Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 88/12.

    Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
      Nar. novine, 88/12.

    Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije
      Nar. novine, 90/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 99/12.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 99/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izradi Izmjene i dopune Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 96/12.

    Odluka o izradi izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 96/12.

    Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
      Nar. novine, 98/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
      Nar. novine, 91/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.) - Izmjene i dopune broj 1 (2012.)
      Nar. novine, 90/12

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama
      Nar. novine, 97/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova
      Nar. novine, 99/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom
      Nar. novine, 99/12.

    Pravilnik o izmjenama dopunama Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
      Nar. novine, 99/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
      Nar. novine, 92/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 92/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o redu prvenstva korištenja voda u Istarskoj županiji iz tijela površinskih i podzemnih voda za vrijeme težih poremećaja u vodoopskrbi i drugim oblicima korištenja voda
      Nar. novine, 95/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
      Nar. novine, 92/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 89/12.

    Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
      Nar. novine, 98/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
      Nar. novine, 90/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)
      Nar. novine, 96/12.

    Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2012.
      Nar. novine, 96/12.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2012.
      Nar. novine, 96/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba
      Nar. novine, 97/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža
      Nar. novine, 99/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-425/2009 i dr. od 19. srpnja 2012.
      Nar. novine, 90/12.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 92/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 95/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
      Nar. novine, 98/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
      Nar. novine, 90/12.

    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2012. godine
      Nar. novine, 97/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Uredbe o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje
      Nar. novine, 92/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini
      Nar. novine, 92/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mreži za ruralni razvoj
      Nar. novine, 96/12.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
      Nar. novine, 89/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije
      Nar. novine, 90/12.

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu
      Nar. novine, 97/12.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu
      Nar. novine, 97/12

    Odluka o osnivanju Vijeća za djecu
      Nar. novine, 98/12.

    Odluka o postupku imenovanja u Izaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe
      Nar. novine, 98/12.

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu
      Nar. novine, 99/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 90/12.

    Pravilnik o načinu djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske
      Nar. novine, 93/12.

    Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe
      Nar. novine, 98/12.

    Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 98/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće
      Nar. novine, 99/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 97/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja
      Nar. novine, 92/12.

    Odluka o osobnim iskaznicama izdanim prije 1. siječnja 2003. godine
      Nar. novine, 99/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova
      Nar. novine, 88/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012.
      Nar. novine, 91/12.