6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima
      Nar. novine, 68/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva
      Nar. novine, 78/13.

    Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
      Nar. novine, 81/13.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
      Nar. novine, 81/13.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
      Nar. novine, 81/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja
      Nar. novine, 80/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
      Nar. novine, 81/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 69/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 71/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
      Nar. novine, 73/13.

    Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa
      Nar. novine, 79/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 76/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 72/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
      Nar. novine, 80/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima
      Nar. novine, 75/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu
      Nar. novine, 76/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine
      Nar. novine, 76/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 66/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
      Nar. novine, 66/13.

    Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 67/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima
      Nar. novine, 67/13.

    Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na toplinski tretirano drvo
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o privremenih hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih plodova agruma podrijetlom iz Brazila
      Nar. novine, 74/13.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o potvrđivanju Australije kao zemlje u kojoj nije zabilježena pojava štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) winsl.et.al
      Nar. novine, 74/13.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja u trećim zemljama kao nezaraženih štetnim organizmima Xanthomonas campestris (svim sojevima patogenim za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (svim sojevima patogenim za rod Citrus)
      Nar. novine, 74/13.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Thrips palmi Karny iz Tajlanda
      Nar. novine, 74/13.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 74/13.

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 74/13.

    Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino
      Nar. novine, 75/13.

    Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
      Nar. novine, 77/13.

    Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 78/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja borove nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)
      Nar. novine, 79/13.

    Zakon provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode
      Nar. novine, 80/13.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.
      Nar. novine, 80/13.

    Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
      Nar. novine, 81/13.

    Zakon o veterinarstvu
      Nar. novine, 82/13.

    Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 82/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima
      Nar. novine, 70/13.

    Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
      Nar. novine, 70/13.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Varaždinsko zelje" registriranog oznakom izvornosti
      Nar. novine, 72/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 74/13.

    Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o hrani
      Nar. novine, 81/13.

    Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
      Nar. novine, 81/13.

    Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
      Nar. novine, 81/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
      Nar. novine, 75/13.

    Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
      Nar. novine, 76/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o broju povlastica za gospodarski ribolov, količini i vrsti ulova u gospodarskom ribolovu i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova
      Nar. novine, 70/13.

    Odluka o ukupnoj maksimalno dozvoljenoj ulaznoj količini divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta tuna u 2013. godini
      Nar. novine, 74/13.

    Zakon o morskom ribarstvu
      Nar. novine, 81/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
      Nar. novine, 78/13.

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
      Nar. novine, 79/13.

    Zakon o tržištu toplinske energije
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti televizora
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja
      Nar. novine, 81/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
      Nar. novine, 68/13.

    Zakon o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 76/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
      Nar. novine, 76/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
      Nar. novine, 78/13.

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
      Nar. novine, 79/13.

    Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
      Nar. novine, 80/13.

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 81/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike
      Nar. novine, 67/13.

    Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
      Nar. novine, 75/13.

    Zakon o normizaciji
      Nar. novine, 80/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda
      Nar. novine, 71/13.

    Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima
      Nar. novine, 81/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"
      Nar. novine, 69/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 80/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
      Nar. novine, 70/13.

    Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije
      Nar. novine, 74/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom
      Nar. novine, 79/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 80/13.

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za navigaciju (2012.) - Izmjene i dopune broj 1 (2013)
      Nar. novine, 80/13.

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2013.) - Izmjene i dopune broj 1 (2013)
      Nar. novine, 80/13.

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2013)
      Nar. novine, 80/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo
      Nar. novine, 67/13.

    Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
      Nar. novine, 75/13.

    Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija
      Nar. novine, 75/13.

    Pravilnik o upravljanju protokolom zračnog prometa
      Nar. novine, 75/13.

    Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu
      Nar. novine, 75/13.

    Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
      Nar. novine, 79/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
      Nar. novine, 82/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 66/13.

    Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
      Nar. novine, 74/13.

    Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
      Nar. novine, 75/13.

    Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 02)
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini
      Nar. novine, 78/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
      Nar. novine, 80/13.

    Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
      Nar. novine, 81/13.

    Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
      Nar. novine, 82/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva
      Nar. novine, 67/13.

    Izmjene i dopune Plana numeriranja
      Nar. novine, 67/13.

    Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine
      Nar. novine, 75/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
      Nar. novine, 75/13

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
      Nar. novine, 75/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 80/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o standardu kakvoće voda
      Nar. novine, 73/13.

    Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
      Nar. novine, 74/13.

    Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
      Nar. novine, 78/13.

    Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
      Nar. novine, 78/13.

    Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
      Nar. novine, 78/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
      Nar. novine, 80/13.

    Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima
      Nar. novine, 82/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
      Nar. novine, 67/13.

    Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
      Nar. novine, 69/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
      Nar. novine, 73/13.

    Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
      Nar. novine, 77/13.

    Zakon o zaštiti prirode
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o zaštiti okoliša
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
      Nar. novine, 81/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine
      Nar. novine, 68/13.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
      Nar. novine, 71/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima
      Nar. novine, 74/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o primicima radnika
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o sustavu unutarnjih kontrola
      Nar. novine, 69/13.

    Odluka o izdavanju numizmatičkoga kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2013."
      Nar. novine, 69/13.

    Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira
      Nar. novine, 71/13.

    Odluka o unutardnevnom kreditu
      Nar. novine, 71/13.

    Odluka o lombardnom kreditu
      Nar. novine, 71/13.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
      Nar. novine, 71/13.

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
      Nar. novine, 71/13.

    Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
      Nar. novine, 71/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
      Nar. novine, 80/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
      Nar. novine, 71/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava
      Nar. novine, 71/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
      Nar. novine, 76/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje
      Nar. novine, 73/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
      Nar. novine, 73/13.

    Pravilnik o postupanju društva za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
      Nar. novine, 73/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja
      Nar. novine, 79/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika
      Nar. novine, 73/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi
      Nar. novine, 66/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 69/13.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 73/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
      Nar. novine, 68/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom
      Nar. novine, 68/13.

    Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 80/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022.
      Nar. novine, 69/13.

    Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017.
      Nar. novine, 69/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2013.
      Nar. novine, 71/13.

    Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2013. godinu
      Nar. novine, 72/13.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2013.
      Nar. novine, 75/13.

    Metodološke osnove za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima
      Nar. novine, 77/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 67/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 67/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o načinu rada Državnog registra o medicinski pomognutoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o načinu izvješćivanja te o načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima medicinski pomognute oplodnje
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica, postupcima uzimanja spolnih stanica i postupcima zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinski pomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima i zamecima
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica i zametaka
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljane djelatnosti banke spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje
      Nar. novine, 70/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli nazva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za transplantaciju bubrega" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 77/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke
      Nar. novine, 79/13.

    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge
      Nar. novine, 80/13.

    Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica
      Nar. novine, 80/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 82/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o medicinskim proizvodima
      Nar. novine, 76/13.

    Zakon o lijekovima
      Nar. novine, 76/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
      Nar. novine, 74/13.

    Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 78/13.

    Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 79/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.
      Nar. novine, 69/13.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
      Nar. novine, 73/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 67/13.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 67/13.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 75/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima
      Nar. novine, 81/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
      Nar. novine, 66/13.

    Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
      Nar. novine, 68/13.

    Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu
      Nar. novine, 69/13.

    Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 72/13.

    Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama
      Nar. novine, 72/13.

    Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom pri prodaji robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.
      Nar. novine, 72/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
      Nar. novine, 72/13.

    Zakon o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 73/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 73/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
      Nar. novine, 76/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 79/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
      Nar. novine, 81/13.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o carinskoj službi
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima
      Nar. novine, 70/13.

    Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom
      Nar. novine, 76/13.

    Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
      Nar. novine, 77/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
      Nar. novine, 78/13.

    Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom
      Nar. novine, 78/13.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 80/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o proračunskom nadzoru
      Nar. novine, 71/13.

    Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava
      Nar. novine, 72/13.

    Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 75/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2013. godini
      Nar. novine, 70/13.

    Zakon o državnim potporama
      Nar. novine, 72/13.

    Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2012. godinu
      Nar. novine, 73/13.

    Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 80/13.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena
      Nar. novine, 72/13.

    Odluka o plaći članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 77/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu
      Nar. novine, 66/13.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
      Nar. novine, 66/13.

    Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni SOLVIT centar
      Nar. novine, 72/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
      Nar. novine, 72/13.

    Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima
      Nar. novine, 81/13.

    Poslovnik Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 81/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora Državnog inspektorata
      Nar. novine, 68/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)
      Nar. novine, 76/13.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
      Nar. novine, 76/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 78/13.

    Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
      Nar. novine, 78/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 79/13.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 80/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/116, urbroj: 50301-05/20-13-2 od 29. svibnja 2013.
      Nar. novine, 66/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
      Nar. novine, 68/13.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 69/13.

    Zakon o obrani
      Nar. novine, 73/13.

    Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 73/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju
      Nar. novine, 73/13.

    Uredba o dopunama Uredbe o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
      Nar. novine, 76/13.

    Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu
      Nar. novine, 76/13.

    Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 79/13.

    Odluka o sadržaju odluke o rasporedu i načinu ispravljanja pogrešaka u odluci
      Nar. novine, 79/13.

    Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o policijskom obrazovanju
      Nar. novine, 81/13.

    Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju
      Nar. novine, 81/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu
      Nar. novine, 70/13.

    Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima
      Nar. novine, 72/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu
      Nar. novine, 74/13.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Tallinnu
      Nar. novine, 76/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 76/13.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 76/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja
      Nar. novine, 66/13.

    Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance
      Nar. novine, 66/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici
      Nar. novine, 68/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica
      Nar. novine, 69/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
      Nar. novine, 74/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama
      Nar. novine, 76/13.

    Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 79/13.

    Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana
      Nar. novine, 81/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 81/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
      Nar. novine, 72/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji
      Nar. novine, 66/13.

    Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku
      Nar. novine, 71/13.

    Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva
      Nar. novine, 76/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 81/13.