6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
      Nar. novine, 53/18.

    Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca
      Nar. novine, 55/18.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja
      Nar. novine, 56/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 52/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 51/18.

    Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 51/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 57/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/17-01/13, urbroj: 425-02/2-18-5 od 6. lipnja 2018.
      Nar. novine, 55/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 50/18

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
      Nar. novine, 52/18.

    Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova
      Nar. novine, 54/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o upravljanju državnom imovinom
      Nar. novine, 52/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most Ston"
      Nar. novine, 53/18.

    Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most kopno – Pelješac"
      Nar. novine, 53/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
      Nar. novine, 55/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
      Nar. novine, 57/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Dalmatinska panceta" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 55/18.

    Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Dalmatinska pečenica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 56/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 54/18.

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture
      Nar. novine, 56/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Opći uvjeti opskrbe plinom
      Nar. novine, 50/18.

    Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
      Nar. novine, 50/18.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 50/18.

    Pravila korištenja sustava skladišta plina
      Nar. novine, 50/18.

    Pravila o organizaciji tržišta plina
      Nar. novine, 50/18.

    Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije
      Nar. novine, 50/18.

    Mrežna pravila transportnog sustava
      Nar. novine, 50/18.

    Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 52/18.

    Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 56/18.

    Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 56/18.

    Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
      Nar. novine, 57/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 58/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka
      Nar. novine, 50/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
      Nar. novine, 50/18.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
      Nar. novine, 50/18.

    Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
      Nar. novine, 56/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjenama rješenja o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače
      Nar. novine, 54/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava
      Nar. novine, 57/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza
      Nar. novine, 50/18.

    Pravilnik o putnom listu
      Nar. novine, 57/18.

    Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta
      Nar. novine, 57/18.

    Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu
      Nar. novine, 57/18.

    Pravilnik o autobusnim kolodvorima
      Nar. novine, 57/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 55/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 53/18.

    Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 54/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2018."
      Nar. novine, 51/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 52/18.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Dubrovnik"
      Nar. novine, 56/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
      Nar. novine, 57/18.

    Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847
      Nar. novine, 57/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 51/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 51/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
      Nar. novine, 51/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 51/18.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
      Nar. novine, 57/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske revizorske komore
      Nar. novine, 58/18.

    Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori
      Nar. novine, 58/18.

    Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
      Nar. novine, 58/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 53/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske demokratske zajednice
      Nar. novine, 54/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2018.
      Nar. novine, 54/18.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2018.
      Nar. novine, 56/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
      Nar. novine, 53/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 52/18.

    Ispravak Podatka o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu
      Nar. novine, 52/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju« Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 54/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate« Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb
      Nar. novine, 54/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb
      Nar. novine, 54/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 54/18.

    Statut Hrvatske liječničke komore
      Nar. novine, 55/18.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 57/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
      Nar. novine, 51/18.

    Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 57/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu
      Nar. novine, 58/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.
      Nar. novine, 56/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
      Nar. novine, 56/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
      Nar. novine, 58/18.

    Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva te njihovih kratica
      Nar. novine, 58/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. – Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 54/18.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2018. – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 54/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada
      Nar. novine, 52/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
      Nar. novine, 57/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Senja
      Nar. novine, 57/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Žminj
      Nar. novine, 57/18.

    Odluka o porezima Općine Pićan
      Nar. novine, 58/18.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
      Nar. novine, 52/18.

    Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja
      Nar. novine, 57/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove
      Nar. novine, 50/18.

    Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 51/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
      Nar. novine, 50/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 53/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 53/18.

     Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
      Nar. novine, 57/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
      Nar. novine, 57/18.

    Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"
      Nar. novine, 57/18.

    Odluka o usvajanju Programa "Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj"
      Nar. novine, 57/18.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
      Nar. novine, 57/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini
      Nar. novine, 58/18.

    Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj
      Nar. novine, 58/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje nakon 2020.
      Nar. novine, 50/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje
      Nar. novine, 53/18.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
      Nar. novine, 58/18.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport
      Nar. novine, 58/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2064/2010 od 23. travnja 2018.
      Nar. novine, 51/18.

    Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava
      Nar. novine, 54/18.

    Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake
      Nar. novine, 54/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju odobrenja Osječko-baranjskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
      Nar. novine, 55/18.

    Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine
      Nar. novine, 58/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka
      Nar. novine, 57/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu
      Nar. novine, 50/18.